Online το αποδεικτικό καταβολής φόρου για μεταβίβαση ακινήτων

Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2019

Η ΑΑΔΕ απλοποιεί τη διαδικασία, καθώς πλέον δεν απαιτείται επίσκεψη στην εφορία Τη δυνατότητα εκτύπωσης του αποδεικτικού καταβολής του φόρου που αναλογεί στις φορολογίες κληρονομιών, γονικών παροχών, δωρεών, αλλά και μεταβίβασης ακινήτων μέσω της ιστοσελίδας του Taxis παρέχει πλέον η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Το αποδεικτικό καταβολής είναι απαραίτητο δικαιολογητικό για να ολοκληρωθεί οποιαδήποτε μεταβίβαση ακινήτου, καθώς επισυνάπτεται υποχρεωτικά στα συμβολαιογραφικά έγγραφα. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι χωρίς αυτό το δικαιολογητικό δεν μπορεί να προχωρήσει μεταβίβαση ακινήτου. Η σχετική υποχρέωση αφορά το σύνολο των φυσικών και των νομικών προσώπων που θέλουν να προχωρήσουν σε μεταβίβαση.

Για οποιαδήποτε συναλλαγή που απαιτείται σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου, είναι απαραίτητο από την 1η Σεπτεμβρίου του 2019 να υπάρχει και το συγκεκριμένο έγγραφο. Η ενεργοποίηση της συγκεκριμένης υπηρεσίας από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εντάσσεται στην προσπάθεια απλοποίησης της διαδικασίας μεταβίβασης ακινήτου, αλλά και της ολοκλήρωσης χωρίς να απαιτείται επίσκεψη στις εφορίες. Σύμφωνα με τις οδηγίες που αναρτήθηκαν από χθες στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, η είσοδος στη σχετική εφαρμογή θα γίνεται με τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxis. Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος θα επιλέγει το έτος στο οποίο αφορά η έκδοση του αποδεικτικού καταβολής του φόρου, προκειμένου στη συνέχεια να προχωρήσει και στην εκτύπωση του εγγράφου.

Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας έρχεται σε συνέχεια υπουργικής απόφασης που είχε εκδοθεί στις αρχές Αυγούστου σύμφωνα με την οποία:

■ Η έκδοση του αποδεικτικού καταβολής, με το οποίο αποδεικνύεται η πλήρης εξόφληση του φόρου μεταβίβασης από τον υπόχρεο σε αυτόν, απαιτείται σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες προβλέπεται κατά την κείμενη νομοθεσία η υποχρέωση υποβολής δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων. Το αποδεικτικό καταβολής επισυνάπτεται υποχρεωτικά στο συμβολαιογραφικό έγγραφο που συντάσσεται.

■ Στις φορολογίες κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών το αποδεικτικό καταβολής απαιτείται, προκειμένου να αποδειχθεί η πλήρης εξόφληση του φόρου, στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο υπόχρεος, αντί για το πιστοποιητικό του άρθρου 105 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, προσκομίζει αντίγραφο της οικείας φορολογικής δήλωσης και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α') ότι τα στοιχεία που προκύπτουν από τη συνυποβαλλόμενη φορολογική δήλωση δεν έχουν μεταβληθεί.

Πότε υπάρχει υποχρέωση έκδοσης αποδεικτικού καταβολής;

Η έκδοση του αποδεικτικού καταβολής, με το οποίο αποδεικνύεται η πλήρης εξόφληση του φόρου μεταβίβασης από τον υπόχρεο σε αυτόν, απαιτείται σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες προβλέπεται κατά την κείμενη νομοθεσία η υποχρέωση υποβολής δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων. Το αποδεικτικό καταβολής επισυνάπτεται υποχρεωτικά στο συμβολαιογραφικό έγγραφο που συντάσσεται.

Απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα;

Απευθύνεται σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και κάθε είδους νομική οντότητα. Ειδικότερα, αποδεικτικό καταβολής εκδίδεται σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες προβλέπεται κατά την κείμενη νομοθεσία υποχρέωση υποβολής δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων (π.χ. πώληση ακινήτου, μεταγραφή δικαστικής απόφασης, αναγκαστική απαλλοτρίωση για δημόσια ωφέλεια, διάλυση Ο.Ε., Ε.Ε. και ΕΠΕ και μεταβίβαση ακινήτων της εταιρείας στα μέλη της κ.λπ.). Εφόσον συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταβίβασης με επαχθή αιτία, το αποδεικτικό καταβολής επισυνάπτεται υποχρεωτικά σε αυτό από την 1η Σεπτεμβρίου 2019

Στις φορολογίες κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, αποδεικτικό καταβολής εκδίδεται στις περιπτώσεις που σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 του Κώδικα προβλέπεται άμεση καταβολή, δηλαδή όταν το αντικείμενο της κτήσης αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής είναι μετρητά ή κινητά γενικά περιουσιακά στοιχεία προκειμένου να αποδειχθεί η πλήρης εξόφληση του φόρου.

Πώς εκτυπώνεται το αποδεικτικό;

Το αποδεικτικό καταβολής εκτυπώνεται από την εφαρμογή έκδοσης «Αποδεικτικού Καταβολής» του πληροφοριακού συστήματος TAXISnet από τον υπόχρεο σε καταβολή με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών. Μετά την ταυτοποίηση του υπόχρεου σε καταβολή και την εμφάνιση του ΑΦΜ του επιλέγεται το έτος για το οποίο αναζητείται η έκδοση του αποδεικτικού καταβολής. Στη συνέχεια εμφανίζεται οθόνη με τα αποδεικτικά καταβολής που αφορούν συναλλαγές του φορολογούμενου, για τα οποία παρέχεται δυνατότητα εκτύπωσης τους.

Πώς αποδεικνύεται η καταβολή του φόρου;

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4223/2013 (287 Α/31-12-2013) ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων και, από τους φόρους κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, εκείνοι για τους οποίους προβλέπεται άμεση καταβολή κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας καταβάλλονται εντός προθεσμίας τριών εργάσιμων ημερών από την υποβολή της δήλωσης ή την έκδοση την πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου. Η καταβολή του φόρου αποδεικνύεται από αποδεικτικό καταβολής που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση της παραλαβής της Δήλωσης θα εκτυπώνεται Ταυτότητα Οφειλής (Τ.Ο.). Η Ταυτότητα Οφειλής ακολουθεί την οφειλή, μέχρι εξοφλήσεώς της. Ο φορολογούμενος θα μπορεί με αυτήν να πληρώνει το σύνολο ή μέρος της βεβαιωμένης, πια, οφειλής, κάνοντας χρήση των τρόπων πληρωμής, που διαθέτουν οι συνεργαζόμενες με την ΑΑΔΕ, τράπεζες και τα ΕΛΤΑ

Πώς γίνεται η πληρωμή φόρου στο TAXISnet προκειμένου να είναι άμεσα διαθέσιμο το αποδεικτικό καταβολής;

Η ΑΑΔΕ παρέχει στους φορολογουμένους τη δυνατότητα να πληρώνουν οφειλές, φυσικών και νομικών προσώπων, με τη χρήση χρεωστικών / προπληρωμένων καρτών πληρωμών, μέσω της υπηρεσίας του TAXISnet. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στους φορολογούμενους μέσω της προσωπικής τους σελίδας στον ιστότοπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (www.aade.gr), στην οποία θα πρέπει να συνδεθούν με τους προσωπικούς κωδικούς τους. Το πλεονέκτημα της πληρωμής των φορολογικών οφειλών απευθείας στο TAXISnet είναι ότι η ηλεκτρονική καρτέλα των φορολογούμενων ενημερώνεται αμέσως και όχι σε 2-3 εργάσιμες ημέρες όταν γίνεται μέσω των τραπεζών. Αυτό με τη σειρά του σημαίνει ότι το αποδεικτικό καταβολής εκδίδεται αμέσως και όχι με καθυστέρηση, όπως συμβαίνει όταν η πληρωμή του φόρου γίνεται μέσω των τραπεζών.

Η λειτουργία του συστήματος είναι απλή:

 ■            Οι φορολογούμενοι με τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτουν στο TAXISnet εισέρχονται στον προσωπικό τους λογαριασμό.

■             Στη συνέχεια επιλέγουν «Στοιχεία οφειλών». Το σύστημα τους οδηγεί στις βεβαιωμένες οφειλές και την «Ταυτότητα Οφειλής», όπου θα βλέπουν το ποσό της κάθε δόσης που θα πρέπει να καταβάλουν. Θα υπάρχει ειδική ένδειξη για την απευθείας πληρωμή της οφειλής. Αυτό που θα χρειαστεί να κάνουν θα είναι να πληκτρολογήσουν τον αριθμό της κάρτας τους (χρεωστική) και ό,τι άλλο στοιχείο τους ζητηθεί και αυτόματα θα γίνεται η πληρωμή του φόρου.

Alfred - 360°