Οριστικό τέλος στις χάρτινες αποδείξεις από την Εφορία

Πέμπτη 13 Απριλίου 2017
Οριστικό τέλος στις χάρτινες αποδείξεις από την Εφορία

Οριστικό τέλος στο «χαρτο­βασίλειο» των αποδείξεων βάζει με απόφασή του ο δι­οικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής.

Με βάση την απόφαση:

 • Μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρό­τες δεν είναι υποχρεωμένοι να κρατούν τις χάρτινες αποδείξεις προκειμένου να εξασφαλίσουν την έκπτωση φόρου 1.900-2.100 ευρώ που οδηγεί στο έμμεσο αφορολό­γητο όριο. Οι χάρτινες αποδείξεις αντικαθίσταται από τη μηνιαία ανα­λυτική κατάσταση των τραπεζών, όπου αναγράφονται οι συναλλαγές που πραγματοποιούν οι φορολο­γούμενοι με πιστωτικές ή χρεωστι­κές κάρτες και οι πληρωμές μέσω e-banking. Τα στοιχεία αυτά θα επικαλεστούν οι φορολογούμενοι το 2018 κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσής τους για να κατοχυρώσουν την έκπτωση φόρου.
 • Στην περίπτωση συζύγων με κοι­νό τραπεζικό λογαριασμό, όπου ο ένας φορολογούμενος δικαιούται αφορολόγητο (π.χ. μισθωτός) και ο έτερος δεν δικαιούται (π.χ. ελεύ­θερος επαγγελματίας), ο δικαιούχος αφορολογήτου μπορεί να χρησι­μοποιήσει το σύνολο των ηλεκτρο­νικών πληρωμών του κοινού λο­γαριασμού για το χτίσιμο του αφο­ρολογήτου.

  Οι δαπάνες ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος ορίζονται σε:

 • 10% για εισόδημα έως 10.000 ευ­ρώ.
 • 15% για εισόδημα από 10.000,01 έως 30.000 ευρώ.
 • 20% για εισόδημα από 30.000,01 και άνω.

Το ανώτατο ποσό αποδείξεων είναι 30.000 ευρώ.

Η λίστα με τις e-αποδείξεις για το 2017 περιλαμβάνει σχεδόν τα πά­ντα, με ελάχιστες εξαιρέσεις όπως ενοίκια, δόσεις δανείων, τέλη κυ­κλοφορίας, αγορές ακινήτων, αυ­τοκινήτων, σκαφών αναψυχής, πληρωμή φόρων, αγορές μετοχών. Ετσι ακόμη και για όσους έχουν χαμηλά εισοδήματα 10.000 ευρώ θα είναι εύκολο να καλύψουν το 10%του εισοδήματος τους, δηλαδή 1.000 ευρώ, με δαπάνες:

 • Ψωμί, δημητριακά, ρύζι, ζυμαρι­κά, κρέας, ψάρια, αλλαντικά, γα­λακτοκομικά, έλαια, φρούτα, λα­χανικά, γλυκά, αναψυκτικά κ.λπ.
 • Αλκοολούχα ποτά, μπίρες, καπνό, τσιγάρα, πούρα.
 • Υφάσματα, ενδύματα, καθαρισμό ενδυμάτων, παπούτσια.
 • Ηλεκτρικό ρεύμα, ύδρευση, φυ­σικό αέριο, υγραέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, αποχέτευση, κοινό­χρηστα, δημοτικά τέλη, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, υπηρε­σίες πολυκατοικιών.
 • Επιπλα, διακοσμητικά είδη, φω­τιστικά, χαλιά, κουρτίνες, κλινο­σκεπάσματα, οικιακές συσκευές, κλιματιστικά, εργαλεία, υπηρεσίες καθαρισμού κ.ά.
 • Ποδήλατα, ανταλλακτικά αυτο­κινήτου, καύσιμα, λιπαντικά, μί­σθωση γκαράζ, μαθήματα οδήγη­σης, εισιτήρια, ταξί.
 • Τηλεφωνία, σύνδεση Internet, ταχυδρομικές υπηρεσίες.
 • Υπολογιστές, κάμερες, μουσικά όργανα, άνθη, κατοικίδια ζώα, αθλητικές δραστηριότητες, θέατρα, κινηματογράφο, συναυλίες, μου­σεία, βιβλία, εφημερίδες, περιοδι­κά, πακέτα διακοπών.
 • Δίδακτρα
 • Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια, κυλικεία.
 • Κουρεία, κομμωτήρια, κοσμήματα, ρολόγια, είδη για μωρά, οίκους ευγηρίας και ιδρύματα για άτομα με ειδικές ανάγκες, κ.α.

Πηγή : ΈΘΝΟΣ

Alfred - 360°