Η μισθοδοσία αποτελεί ένα από τα σημαντικά έξοδα ενός οργανισμού και ταυτόχρονα την πιο ορατή και «ευαίσθητη» διαδικασία του. Μέσω του Payroll outsourcing οι επιχειρήσεις μειώνουν στο ελάχιστο τους ενδεχόμενους κινδύνους που μπορούν να επηρεάσουν ακόμη και τη φήμη τους.

Τα κυριότερα οφέλη είναι:

  • Αποδοτικότερη κατανομή διαθέσιμου χρόνου εργασίας.
  • Ακρίβεια κόστους της διαδικασίας και εξοικονόμηση χρημάτων που διαφορετικά θα δαπανούσατε για εξοπλισμό, άδειες χρήσης λογισμικού και αναβαθμίσεις.
  • Αξιοποίηση οικονομικών πόρων για την ανάπτυξη της εταιρίας με επίτευξη σημαντικής μείωσης στα λειτουργικά έξοδα.
  • Αποφυγή λαθών και παραλήψεων που μπορεί να οδηγήσουν σε πρόστιμα και επιπλέον έξοδα. «Άγνοια νόμου δεν αναγνωρίζεται», έτσι οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στην  εργατική νομοθεσία και η ανάγκη για άμεση ευθυγράμμιση με τα νέα δεδομένα που προκύπτουν, απαιτεί καθημερινή ενημέρωση.
  • Ελαχιστοποίηση του κινδύνου να μην πραγματοποιηθεί η μισθοδοσία στην ώρα της εξαιτίας απρόβλεπτων καταστάσεων.