Παράταση Αναπτυξιακού Νόμου

Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω του συνεχιζόμενου αυξημένου επενδυτικού ενδιαφέροντος, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020.

Γενική Γραμματεία  Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα

Alfred - 360°