Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 2016

Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018
Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 2016

Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2018

Ο Ε.Φ.Κ.Α. ανακοινώνει ότι η προθεσμία καταβολής εισφορών

 

- του έτους 2016 των ασφαλισμένων του τ. ΕΤΑΑ-TAN

 

- του Β’ εξαμήνου 2016 για τους ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ

 

- του Β’ εξαμήνου 2016 για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΓΑ (αυτοτελώς απασχολούμενων και εργοδοτών) παρατείνεται έως τις 28 Φεβρουαρίου 2018.

Η παράταση χορηγείται προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα ένταξης των οφειλών αυτών στο νέο καθεστώς ρύθμισης, ν.4469/2017 περί «Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών».

Δικαιώματα και ευεργετήματα που συνδέονται με την καταβολή εισφορών παραμένουν ενεργά μέχρι την ημερομηνία αυτή.Πηγή: Taxheaven

Alfred - 360°