Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Τετάρτη 1 Ιουλίου 2015
Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Ε10/3/30.6.2015
Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που λήγει 30/6/2015

Αθήνα 30 / 6 / 2015
Αριθμ. Πρωτ. Ε10/3


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ :ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ –ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση :Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 245-251
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ : «Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που λήγει 30/6/2015 ».


Λόγω της ειδικής τραπεζικής αργίας που κηρύχθηκε για τη χρονική περίοδο από 28/6/2015 έως 6/7/2015, σύμφωνα με την από 28/6/2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, (Φ ΕΚ 65/τ.Α΄/28-6-2015) η προθεσμία καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που λήγει την 30/6/2015 (τελευταία εργάσιμη) για τους εργοδότες των Υποκ/των και Παρ/των του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων), παρατείνεται μέχρι την 10/7/2015.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Alfred - 360°