Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης της επιμόρφωσης εργοδοτών για την απόκτηση δυνατότητας άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας στις επιχειρήσεις τους

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015
Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης της επιμόρφωσης εργοδοτών για την απόκτηση δυνατότητας άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας στις επιχειρήσεις τους

Aρ. πρωτ.: οικ. 36557/980/11.8.2015
Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης της επιμόρφωσης εργοδοτών για την απόκτηση δυνατότητας άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας στις επιχειρήσεις τους

Aθήνα, 11- 08 - 2015
Aρ. πρωτ: οικ. 36557/980

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA
YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓENIKH Δ/NΣH ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Tαχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Tαχ. Kώδικας : 101 10 AΘHNA
Tηλέφωνο : 2131516158
Πληροφορίες : Ε. Τζακώστα
Fax : 2103214310
e-mail : etzakosta@ypakp.gr

Θέμα: Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης της επιμόρφωσης εργοδοτών για την απόκτηση δυνατότητας άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας στις επιχειρήσεις τους.

Στην με αριθμ. 10520/213/16.3.2015 απόφαση «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας – Προγράμματα 2015» (ΦΕΚ 453/Β/24-03-2015), προβλεπόταν ότι επιχειρήσεις που είχαν ενταχθεί στο ΕΡΓΑΝΗ - πριν από την ημερομηνία έκδοσης της παραπάνω απόφασης – υποχρεούνταν να είχαν ολοκληρώσει την επιμόρφωση μέχρι 30-06-2015.

Με το 30057/871/1.7.2015 έγγραφο του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η προθεσμία αυτή παρατάθηκε μέχρι 30-10-2015.Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
ΑΝΤ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

 

Alfred - 360°