Παράταση υλοποίησης επενδυτικών έργων στη δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019

Πιο συγκεκριμένα ορίζονται οι κάτωθι αλλαγές: 
1. Υποχρέωση έκδοσης άδειας δόμησης μέχρι την 1η εκταμίευση αντί για 12 μήνες από την απόφαση ένταξης. 
2. Υποχρέωση ολοκλήρωσης της επένδυσης στους 36 μήνες από την απόφαση ένταξης, αντί για 30 μήνες που ίσχυε έως τώρα.

Η Revival έχοντας 20ετή εμπειρία και πάνω από 1.800 υλοποιημένα έργα, αναλαμβάνει την παρακολούθηση των έργων σας, εγγυώμενη απόλυτη αξιοπιστία. Επικοινωνήστε με το τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και ένας από τους εξειδικευμένους συμβούλους μας θα σας εξυπηρετήσει άμεσα.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ

Alfred - 360°