Παρεμβάσεις «εξομάλυνσης» στις νέες αντικειμενικές αξίες

Τρίτη 17 Απριλίου 2018
Παρεμβάσεις «εξομάλυνσης» στις νέες αντικειμενικές αξίες

Σε αναβολή του χρόνου ανακοίνωσης και εφαρμογής των νέων αντικειμενικών αξιών των ακινήτων οδηγείται ξανά η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, καθώς διαπιστώνει ότι το εγχείρημα της εξομοίωσης των αξιών αυτών με τις τρέχουσες τιμές της κτηματαγοράς θα οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των φορολογητέων αξιών των ακινήτων σε πολλές περιοχές της χώρας και θα εκτινάξει στα ύψη τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) και πλήθος άλλων επιβαρύνσεων στην ακίνητη περιουσία. Η ανακοίνωση των νέων τιμών θα γίνει μάλιστα σε δύο δόσεις, μία έως τα τέλη Απριλίου ή έως τα μέσα Μαΐου και μία έως το τέλος Μαΐου ή τις αρχές Ιουνίου.

Η προσαρμογή των αντικειμενικών αξιών στα επίπεδα των εμπορικών τιμών τους σημαίνει πλέον σημαντική αύξηση των φορολογικών επιβαρύνσεων επί της ακίνητης περιουσίας σε πολλές περιοχές της χώρας. Η διαπίστωση αυτή έχει οδηγήσει την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών στο να προσπαθεί τώρα να μετριάσει τις δυσμενείς επιπτώσεις, με παρεμβάσεις «εξομάλυνσης» του ύψους των νέων αντικειμενικών αξιών, που έχουν εισηγηθεί οι πιστοποιημένοι εκτιμητές, ώστε η εφαρμογή τους να μην προκαλέσει μεγάλου ύψους αυξήσεις στον ΕΝΦΙΑ ή, εάν είναι εφικτό, να μην οδηγήσει σε καμία μεταβολή των επιβαρύνσεων από τον ΕΝΦΙΑ.

Η προσπάθεια της κυβέρνησης να μην επιτρέψει σημαντικές αυξήσεις φορολογητέων αξιών για τα ακίνητα, ώστε να μην εκτιναχθούν στα ύψη οι επιβαρύνσεις από τον ΕΝΦΙΑ, οδηγεί αναπόφευκτα σε συνεχείς αναθεωρήσεις του χρονοδιαγράμματος ανακοίνωσης των νέων αντικειμενικών αξιών. Το τελευταίο σχέδιο για ανακοίνωση όλων των νέων αντικειμενικών αξιών έως το τέλος Απριλίου φαίνεται ότι ανατρέπεται, καθώς έχουν εμφανιστεί σημαντικές δυσκολίες στην οριστικοποίηση των καινούργιων τιμών ζώνης σε επίπεδα που να μην προκαλούν σημαντικές αυξήσεις στον ΕΝΦΙΑ σε πολλές περιοχές της χώρας.

Μεγάλες αποκλίσεις

Επιπλέον, υπάρχουν περιοχές για ης οποίες οι 3 - 4 ιδιώτες πιστοποιημένοι εκτιμητές εισηγήθηκαν τιμές με πολύ μεγάλες από κλίσεις μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να απαιτείται μια νέα χρονοβόρα, επίπονη και αυξημένου βαθμού δυσκολίας διαδικασία προκειμένου να καθοριστούν οι τελικές τιμές από τη Δευτεροβάθμια Επιτροπή του υπουργείου Οικονομικών.

Σύσταση επιτροπής

Λόγω του αυξημένου βαθμού δυσκολίας της διαδικασίας προσδιορισμού των τελικών τιμών σε πολλές περιοχές της χώρας και προκειμένου η Δευτεροβάθμια Επιτροπή να διευκολυνθεί στο έργο της, ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας Αθανάσιος Δημάκης εξέδωσε -με εντολή του υπουργού Οικονομικών Ε. Τσακαλώτου που βρίσκεται στο Βερολίνο- απόφαση με την οποία προβλέπεται η σύσταση μιας ενδιάμεσης οκταμελούς Ομάδας Εργασίας, η οποία θα αναλάβει να επεξεργαστεί ης εισηγήσεις των εκτιμητών τόσο για τις περιοχές στις οποίες οι εισηγήσεις αυτές παρουσιάζουν μεταξύ τους σημαντικές αποκλίσεις και πρέπει να παραπεμφθούν στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή όσο και για τις υπόλοιπες περιοχές.

Στις περιπτώσεις των περιοχών που εμφανίζονται σημαντικές αποκλίσεις εισηγήσεων μεταξύ εκτιμητών η Ομάδα Εργασίας θα προσδιορίσει τις «βέλτιστες εκτιμήσεις», τις οποίες θα πρέπει να λάβει υπ' όψιν της η Δευτεροβάθμια Επιτροπή. Επίσης η οκταμελής αυτή Ομάδα Εργασίας θα καταρτίσει τη μεθοδολογία πάνω στην οποία θα πρέπει να στηριχθεί η Δευτεροβάθμια Επιτροπή για να διαμορφώσει τις τελικές της εισηγήσεις προς την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών.

Η Ομάδα Εργασίας θα κάνει επίσης «την τελική εισήγηση των τιμών ζώνης προς την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας για τις τιμές που δεν θα παραπεμφθούν στην Τριμελή Δευτεροβάθμια Επιτροπή»

Ειδικότερα το έργο της οκταμελούς Ομάδας Εργασίας θα είναι:

■ Ο προσδιορισμός της «βέλτιστης εκτίμησης» αναφορικά με τις εκτιμήσεις των πιστοποιημένων εκτιμητών, οι οποίες θα έχουν υποβληθεί στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα της ΓΓΠΣ.

■ Η διατύπωση της τελικής εισήγησης ημών ζωνών προς την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας για τις τιμές που δεν θα παραπεμφθούν στην Τριμελή Δευτεροβάθμια Επιτροπή της παρ. 1Β του άρθρου 41 ν. 1249/1982, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

■ Ο προσδιορισμός του τρόπου επιλογής των τιμών εκκίνησης, οι οποίες, λόγω αδυναμίας ασφαλούς προσδιορισμού τους, θα παραπεμφθούν στην Τριμελή Δευτεροβάθμια Επιτροπή της παρ. 1Β του άρθρου 41 ν. 1249/1982, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

■ Ο προσδιορισμός της μεθοδολογίας, βάσει της οποίας θα καταλήξει η ανωτέρω αναφερόμενη Δευτεροβάθμια Επιτροπή στην τελική εισήγησή της προς τον υπουργό Οικονομικών.

Πότε θα γίνει η δημοσίευση

▼ Η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών αναπροσάρμοσε το αρχικό σχέδιο που προέβλεπε ανακοίνωση του συνόλου των νέων τιμών έως το τέλος Απριλίου και αποφάσισε πλέον να ανακοινώσει ης νέες αντικειμενικές αξίες σε δόσεις. Ο λόγος είναι ότι δεν μπορεί να έχει έτοιμες τις επιθυμητές τελικές εισηγήσεις για όλη την επικράτεια της χώρας έως το τέλος Απριλίου. Το πιο πιθανό είναι να ανακοινωθεί ένα «πακέτο» νέων ημών έως το τέλος Απριλίου ή μέχρι τα μέσα Μαΐου για ορισμένες περιοχές στις οποίες οι εισηγήσεις των 3 - 4 διαφορετικών εκτιμητών δεν εμφανίζουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ τους για ης ίδιες ζώνες και οι νέες προτεινόμενες τιμές δεν προκαλούν σημαντικές αυξήσεις στον ΕΝΦΙΑ, ενώ ένα δεύτερο «πακέτο» νέων τιμών, το οποίο θα περιλαμβάνει ης περιπτώσεις περιοχών όπου οι εισηγήσεις των εκτιμητών για τις ίδιες ζώνες διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους και όπου αυτή τη στιγμή καταγράφονται τάσεις για μεγάλες αυξήσεις, θα ανακοινωθεί εντός του Μαΐου ή στις αρχές Ιουνίου, αφού προηγηθεί η απαιτούμενη διαδικασία επεξεργασίας των στοιχείων των εκτιμητών και «εξομάλυνσης» των τελικών ημών από την αρμόδια τριμελή Δευτεροβάθμια Επιτροπή του υπουργείου Οικονομικών.

 

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Alfred - 360°