ΠΟΦΕΕ: Αίτημα για μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ισολογισμών στην Τράπεζα της Ελλάδος

Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019

Προς
τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Στουρνάρα Ιωάννη

 
Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2019
Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 054  

Θέμα: Αίτημα μεταφοράς καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ισολογισμών στην Τράπεζα της Ελλάδος
 
Αξιότιμε κε Διοικητά,

Όπως γνωρίζετε η 29η Νοεμβρίου 2019 είναι η καταληκτική ημερομηνία της πρώτης υποβολής των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από επιχειρήσεις του μη χρηματοπιστωτικού τομέα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η πρώτη υποβολή των οικονομικών στοιχείων θα αφορά στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2016, 2017 και 2018.

Στο θέμα αυτό, η Π.Ο.Φ.Ε.Ε., στην συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη στις 10 Σεπτεμβρίου 2019, είχε μεταφέρει την θέση της όπου ανέφερε λόγω της επικείμενης ψηφιακής διασύνδεσης των δημοσίων φορέων, θα πρέπει να απαλλαγούν οι επιχειρήσεις από την πολλαπλή αποστολή στις Αρχές (ΓΕΜΗ, Τράπεζα της Ελλάδος, κλπ.) των ίδιων πληροφοριών. Εφ’ όσον απαιτείται σε ηλεκτρονική μορφή η κατάθεση, αυτή κάλλιστα μπορεί να γίνεται μέσω «πλατφόρμας» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και βεβαίως να υποβάλλεται με αρχείο το οποίο θα δημιουργείται από τα λογιστικά προγράμματα της αγοράς.

Για αυτό, όπως αναφέρθηκε στην συνάντηση, κρίνεται απαραίτητο να γίνεται υποβολή μία φορά, σε μία υπηρεσία, η οποία κατά την άποψη μας πρέπει να είναι η υπηρεσία του ΓΕΜΗ και μετά να διαμοιράζεται σε όποιο κρατικό φορέα νομιμοποιείται να επεξεργάζεται αυτά τα στοιχεία.

Να σημειωθεί ότι οι μηχανογραφικές εταιρίες δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει τις απαραίτητες αναβαθμίσεις των λογιστικών τους πακέτων έτσι ώστε να είναι στα πρότυπα της απαιτούμενης μορφής για την υποβολή τους στην Τράπεζα της Ελλάδος. Από την στιγμή που υπάρχει πολιτική βούληση από την Τράπεζα της Ελλάδος να υποβληθούν σε αυτήν τα στοιχεία, θα πρέπει να δοθεί χρόνος στις μηχανογραφικές εταιρίες ώστε να προσαρμοστούν στις αλλαγές αυτές ώστε να εξάγονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις στην μορφή που απαιτείται.

Επιπλέον, στα δελτία τύπου που έχουν εκδοθεί μέχρι στιγμής δημιουργούνται αμφιβολίες στο τι πρέπει να δημοσιευτεί και πότε, ενώ σε πρόσφατη ανακοίνωσή σας, διαβεβαιώσατε ότι δεν έχουν επιβληθεί ποτέ και δεν πρόκειται να επιβληθούν πρόστιμα που αφορούν υποβολή στατιστικών στοιχείων σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις. Παρακαλούμε για την διευκρίνιση αυτών.

Τέλος, δεδομένου των παραπάνω, καθώς του όγκου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που θα πρέπει να υποβληθούν για πρώτη φορά, μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, η Π.Ο.Φ.Ε.Ε., κρίνει απαραίτητη την μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των καταστάσεων αυτών τουλάχιστον μέχρι 29/02/2020.

 
Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
 
ο Πρόεδρος
Καμπάνης Βασίλειος

η Γενική Γραμματέας
Τσιώρα Ανδρομάχη

ο Α’ Αντιπρόεδρος
Tσαμόπουλος Δημήτριος

ο Β’ Αντιπρόεδρος
Σταυρουλάκης Κων/νος

ο Ταμίας
Γρηγορίου Θωμάς

ο Αν. Γεν. Γραμματέας
Πάτσιας Χρήστος
 
ο Εφ. Δημ. Σχέσεων
Χριστόπουλος Γεώργιος

τα Μέλη
Νάκας Αστέριος
Σαββάκης Θεόδωρος
Μουσελλής Εμμανουήλ
Λαμπρόπουλος Κων/νος

Alfred - 360°