Ποιες δαπάνες δεν θεωρούνται τεκμήρια και δαπάνες διαβίωσης στη Φορολογική μας δήλωση

Τετάρτη 2 Μαΐου 2018
Ποιες δαπάνες δεν θεωρούνται τεκμήρια και δαπάνες διαβίωσης στη Φορολογική μας δήλωση

Οι εξαιρέσεις από την αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης.

1. Απαλλαγή αναπήρων Όταν προκύπτει αντικειμενική δαπάνη για επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσεως αναπήρου, το οποίο απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας.

2. Απαλλαγή όσων ζουν στο εξωτερικό Απαλλάσσονται τα αλλοδαπά πρόσωπα που δεν μένουν μόνιμα στη χώρα μας ή οι Έλληνες που μένουν νόμιμα στο εξωτερικό και συνεργάζονται αποκλειστικά με γραφεία επιχειρήσεων, τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα. Η απαλλαγή ισχύει για το ποσό που προκύπτει με βάση το επιβατικό αυτοκίνητο IX ή την κατοικία.

3. Επιχειρήσεις μεταπώλησης αυτοκινήτων Εκτός διατάξεων περί αντικειμενικής δαπάνης μένουν και οι επιχειρήσεις που μεταπωλούν αυτοκίνητα. Αφορούν δηλαδή περιπτώσεις, κατά τις οποίες η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας του μεταβιβαζόμενου αυτοκινήτου οχήματος, έχουν παραμείνει στη ΔΟΥ, στην οποία έγινε π μεταβίβαση του αυτοκινήτου προς την επιχείρηση μεταπώλησης, μέχρι και την ημερομηνία μεταπώλησης από αυτή σε τρίτο, και εφόσον το αυτοκίνητο κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε δεν κυκλοφόρησε παράνομα.

4. Σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης Το ίδιο ισχύει και για την αντικειμενική δαπάνη, η οποία σχετίζεται με σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης μονίμων κατοίκων εξωτερικού, ανεξάρτητα από το μήκος και εάν χρησιμοποιούν ή όχι προσωπικό.

5. Αγορά πάγιου εξοπλισμού επαγγελματικής χρήσης Εξαιρείται η αγορά πάγιου εξοπλισμού επαγγελματικής χρήσης από πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ως πάγιος εξοπλισμός θεωρούνται τα μηχανήματα, οι υπολογιστές, τα έπιπλα, τα σκεύη, τα Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα, τα Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα, τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα, τα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα, τα μοτοποδήλατα, οι μοτοσυκλέτες, τα σκάφη, τα αεροσκάφη, που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες της επιχείρησης ή για την άσκηση επαγγέλματος.

6. Αυτοκίνητα ειδικά διασκευασμένα Επιπλέον εξαιρούνται τα ειδικά διασκευασμένα αυτοκίνητα, τα οποία προορίζονται για άτομα με κινητικές αναπηρίες πάνω από 67%.

7. Συνταξιούχοι άνω των 65 Αναφορικά με τις αντικειμενικές δαπάνες, που αφορούν συνταξιούχους άνω των 65 ετών, υπολογίζονται μειωμένες κατά 30%.

8. Απόκτηση εισοδημάτων στο εξωτερικό Εξαιρούνται τα φυσικά πρόσωπα με φορολογική κατοικία στο εξωτερικό, από τη στιγμή που δεν αποκτούν εισοδήματα στην Ελλάδα.

9. Φορολογική κατοικία στο εξωτερικό Τα τεκμήρια για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων δεν εφαρμόζονται ούτε για τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία διατηρούν τη φορολογική κατοικία τους στην αλλοδαπή, ακόμη κι αν αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα.

 

Πηγή: ΜΑΚΕΛΕΙΟ

Alfred - 360°