Ποιοι απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης

Τετάρτη 4 Απριλίου 2018
Ποιοι απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης

To δικαίωμα να παραλάβουν αυτοκίνητο με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης έχουν και οι γονείς με τρία παιδιά, όπως διευκρινίζει βασιζόμενοι στις διατάξεις του νόμου, με εγκύκλιό της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Οι γονείς με τρία παιδιά, έχουν δικαίωμα να ενταχθούν στις διατάξεις που προβλέπει ο νόμος περί απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης, και εφαρμόζονται για τους πολύτεκνους, όσους δηλαδή έχουν πάνω από τέσσερα παιδιά. Με δεδομένο μάλιστα το γεγονός ότι και οι πολύτεκνοι έχουν το δικαίωμα να παραλάβουν αυτοκίνητο με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και για δεύτερη φορά μετά την πάροδο πέντε χρόνων από την παραλαβή του προηγούμενου αυτοκινήτου, οι ίδιες διατάξεις τίθενται σε εφαρμογή και για τους τρίτεκνους.

Όπως σημειώνεται σχετικά, οι πολύτεκνοι γονείς, οι οποίοι πριν γίνουν πολύτεκνοι είχαν αποκτήσει επιβατικό αυτοκίνητο με απαλλαγή, ως τρίτεκνοι γονείς, έχουν το δικαίωμα να απαλλαγούν από το τέλος ταξινόμησης δύο φορές, με βάση τα όσα ορίζονται στις σχετικές διατάξεις για την απαλλαγή των πολύτεκνων γονέων.

Διευκρινίζεται συγκεκριμένα, ότι για την πρώτη φορά που έχει δικαίωμα μία πολύτεκνη οικογένεια με τέσσερα ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα, να λάβει απαλαγή από το τέλος ταξινόμησης, θα πρέπει να έχουν περάσει τουλάχιστον τρία χρόνια τελωνειακής παρακολούθησης από την ημερομηνία τελωνισμού του προηγούμενου αυτοκινήτου, το οποίο είχαν παραλάβει με απαλλαγή, ως γονείς με τρία παιδιά. Στη δεύτερη περίπτωση, για την υπαγωγή στο δικαίωμα της απαλλαγής των πολύτεκνων γονέων με τέσσερα παιδιά, προϋποθέτει να έχουν περάσει πέντε χρόνια από τον τελωνισμό του προηγούμενου αυκινήτου, το οποίο είχε ενταχθεί στις διατάξεις περί απαλλαγής των πολύτεκνων γονέων.

Οι διευκρινιστικές τοποθετήσεις προήλθαν μετά από ερωτήματα πολύτεκνων γονέων, οι οποίοι είχαν αποκτήσει αυτοκίνητο με απαλλαγή, ως γονείς με τρία παιδιά, απευθυνόμενοι στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και συγκεκριμένα στο τμήμα Γ’ Δασμολογικών και Φορολογικών Απαλλαγών.

Alfred - 360°