Ποιοι εργαζόμενοι με μπλοκάκι κερδίζουν το αφορολόγητο

Ο αριθμός των εργοδοτών στους οποίους ο φορολογούμενος παρέχει τις υπηρεσίες του αποτελεί το κριτήριο που καθορίζει σε ποιες περιπτώσεις όσοι αμείβονται με μπλοκάκι θα φορολογηθούν φέτος ως μισθωτοί ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Οι φορολογούμενοι που αμείβονται με μπλοκάκι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η Εφορία τους θεωρεί μισθωτούς και κατά συνέπεια δικαιούνται το αφορολόγητο όριο εφόσον πληρούν αθροιστικά τα εξής κριτήρια:

1. Αποκτούν εισόδημα που προκύπτει βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτό, ποσοστό 75% του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες.

2. Δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα.

3. Δεν διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση που είναι διαφορετική από την κατοικία τους.

Επίσης οι εργαζόμενοι με μπλοκάκι θεωρούνται μισθωτοί και λαμβάνουν την έκπτωση φόρου που οδηγεί στο αφορολόγητο όριο ακόμη και αν οι πελάτες τους εδρεύουν στο εξωτερικό.

Ωστόσο για να εξασφαλίσουν φέτος την έκπτωση φόρων 1.900 – 2.100 ευρώ που οδηγεί σε αφορολόγητο όριο ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση, θα πρέπει να είχαν το 2017 πραγματοποιήσει συναλλαγές με ηλεκτρονικό χρήμα.

Το ελάχιστο ποσό των e-αποδείξεων ανάλογα με το εισόδημά τους προσδιορίζεται με την εξής προοδευτική κλίμακα:

■ 10% για εισόδημα έως 10.000 ευρώ

■ 15% για εισόδημα από 10.000,01 έως 30.000 ευρώ

■ 20% για εισόδημα από 30.000,01 και άνω με το ανώτατο ποσό που θα πρέπει να συγκεντρώσει ο φορολογούμενος να ανέρχεται στα 30.000 ευρώ.

Αν δεν καλύπτεται το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό, τότε ο φόρος εισοδήματος που θα κληθούν να πληρώσουν φέτος προσαυξάνεται κατά το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού, πολλαπλασιαζόμενης με συντελεστή 22%.Για παράδειγμα, εργαζόμενος που αμείβεται με μπλοκάκι με εισόδημα 10.000 ευρώ, πραγματοποιεί φέτος πληρωμές με πλαστικό χρήμα 500 ευρώ, αντί των απαιτούμενων ύψους 1.000 ευρώ. Στη διαφορά των 500 ευρώ επιβάλλεται συντελεστής 22% και προκύπτει επιπλέον φόρος 110 ευρώ

Ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του φορολογουμένου η έκπτωση φόρου διαμορφώνεται ως εξής:

■ 1.900 ευρώ χωρίς προστατευόμενα τέκνα

■ 1.950 ευρώ για φορολογουμένους με 1 προστατευόμενο τέκνο

■ 2.000 ευρώ για φορολογουμένους με 2 προστατευόμενα τέκνα

■ 2.100 ευρώ για φορολογουμένους με 3 ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα

Τέλος επιτηδεύματος

Ειδικά για τους εργαζομένους με μπλοκάκια, δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα που το εισόδημά τους προέρχεται από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα και έχουν έγγραφη σύμβαση με μέχρι τρία φυσικά ή και νομικά πρόσωπα ή το 75% των ακαθάριστων εσόδων τους προέρχεται από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τα ποσά του τέλους επιτηδεύματος ανέρχονται σε:

■ 400 ευρώ ετησίως, εφόσον η έδρα βρίσκεται σε τουριστικό τόπο ή σε πόλεις – χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους.

■ 500 ευρώ ετησίως, εφόσον η έδρα βρίσκεται σε πόλη με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους.

Σε περίπτωση που οι εργοδότες υπερβαίνουν τους τρεις, τότε η Εφορία τους αντιμετωπίζει ως ελεύθερους επαγγελματίες και το συνολικό εισόδημά τους φορολογείται από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 22% εάν το εισόδημα φθάνει τα 20.000 ευρώ.

Προβλέπονται επίσης συντελεστές φόρου 29% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 20.001 έως 30.000 ευρώ, 37% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 30.001 έως 40.000 ευρώ και 45% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος πάνω από τα 40.000 ευρώ.

Για τους μισθωτούς που αποκτούν εισοδήματα και από μπλοκάκι ισχύει διαφορετικός κανόνας. Για τα εισοδήματα του 2017, όσοι εισέπραξαν αμοιβή από μισθωτή εργασία και παράλληλη αμοιβή από μπλοκάκι θα φορολογηθούν με την ίδια κλίμακα, με συντελεστές από 22% έως 45%.

Τα εισοδήματα από τις δυο πηγές αθροίζονται, αλλά το αφορολόγητο εφαρμόζεται μόνο στο τμήμα που αφορά μισθωτές υπηρεσίες, ενώ η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται στο συνολικό εισόδημα που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ με συντελεστές 2,2% έως 10%.

Επίσης, οι μισθωτοί που αποκτούν παράλληλα εισόδημα από μπλοκάκι θα επιβαρυνθούν με τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ.

 

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Η Revival είναι μέλος: