ΠΟΛ. 1223/2018

Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018
ΠΟΛ. 1223/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ&ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ Α’ 
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 8 
Ταχ. Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ 
Τηλέφωνο : 210 3375878 
E-Mail : defk.a@aade.gr 
Url : www.aade.gr 

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Α.Δ.Α. 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΔΑ: 

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2018 

ΠΟΛ. 1223 

ΠΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 24 του ν.4579/2018 (Φ.Ε.Κ. 201 Α΄) για θέματα Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4579/2018 (Φ.Ε.Κ. 201 Α΄) με τις οποίες επήλθαν τροποποιήσεις σε θέματα ΕΝ.Φ.Ι.Α. Συγκεκριμένα: 

α) με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 τροποποιείται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν.4223/2013, σύμφωνα με το οποίο παρατείνεται μέχρι και το έτος 2019 το χρονικό διάστημα μέχρι του οποίου η αξία των αγροτεμαχίων των φυσικών προσώπων δεν συνυπολογίζεται για την επιβολή του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., και 

β) με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου προστίθεται μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ν.4223/2013 νέα παράγραφος 2 Α, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται μείωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το έτος 2019, των φορολογούμενων με χαμηλή αξία ακίνητης περιουσίας, με τις ειδικότερες προϋποθέσεις που τίθενται στη διάταξη. 

Συνημμένα: 

Το άρθρο 24 του ν. 4579/2018. 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Alfred - 360°