Πολλές παγίδες κρύβει φέτος το έντυπο Ε1

Τετάρτη 11 Απριλίου 2018
Πολλές παγίδες κρύβει φέτος το έντυπο Ε1

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πύλη του Taxisnet Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο έντυπο Ε1 έχει δύο βασικές αλλαγές.

Η πρώτη αφορά τις δαπάνες με ηλεκτρονικό χρήμα, οι οποίες επί της ουσίας διαμορφώνουν το ύψος του αφορολόγητου ορίου για μισθωτούς και συνταξιούχους. Η δεύτερη αφορά τους φιλοξενούμενους.

Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πύλη του Taxisnet για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των εισοδημάτων που αποκτήθηκαν το περασμένο έτος και η οποία θα κλείσει στα τέλη Ιουνίου. Η καθυστέρηση στην έναρξη υποβολής των φορολογικών δηλώσεων αποδίδεται στη μη έκδοση των βασικότερων εγκυκλίων με τις οποίες καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης. Συγκεκριμένα, πρέπει να εκδοθούν οι οδηγίες για το νέο έντυπο Ε3 που υποβάλλουν οι επιτηδευματίες και οι οδηγίες για το έντυπο Ε1.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο έντυπο Ε1 έχει δύο βασικές αλλαγές. Η πρώτη αφορά τις δαπάνες με ηλεκτρονικό χρήμα, οι οποίες επί της ουσίας διαμορφώνουν το ύψος του αφορολόγητου ορίου για μισθωτούς και συνταξιούχους. Η δεύτερη αφορά τους φιλοξενούμενους. Ειδικότερα, φέτος οι υπόχρεοι σε φορολογική δήλωση θα πρέπει να συμπληρώσουν τον νέο κωδικό που έχει προστεθεί στο έντυπο και από τους οποίους ζητείται να δηλώσουν στην εφορία εάν φιλοξενούν πρόσωπα που δεν είναι εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας του, όπως για παράδειγμα κάποιο φιλικό ή συγγενικό πρόσωπο.

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί στο ποσό των e-αποδείξεων στους κωδικούς 049-050 στους οποίους η φορολογική διοίκηση θα έχει συμπληρώσει τις δαπάνες που έγιναν με πλαστικό χρήμα. Ωστόσο, θα παρέχεται η δυνατότητα στους φορολογούμενους να τροποποιήσουν τα προσυμπληρωμένα ποσά.

Και αυτό καθώς ορισμένες συναλλαγές (μεταφορά χρημάτων) που έγιναν απευθείας σε κάποιους λογαριασμούς μπορεί να μην περιλαμβάνονται στα στοιχεία που έχουν αποστείλει οι τράπεζες. Το πρόβλημα μη συνυπολογισμού έγκειται στο γεγονός ότι κάποιοι γιατροί ή υδραυλικοί για παράδειγμα δεν έχουν δηλώσει επαγγελματικούς λογαριασμούς. Στην περίπτωση αυτή ο φορολογούμενος μπορεί να επικαλεστεί τα ενημερωτικά στοιχεία που αποστέλλουν κάθε μήνα οι τράπεζες και να τα συμπληρώσουν στους ανωτέρω κωδικούς.

Το ελάχιστο ποσό των e-αποδείξεων που θα έπρεπε να είχαν συγκεντρώσει το 2017 οι φορολογούμενοι προκύπτει από το ύψος του εισοδήματος τους σε συνδυασμό με την εξής προοδευτική κλίμακα:

• 10% για εισόδημα έως 10.000 ευρώ

• 15% για εισόδημα από 10.000. 01 έως 30.000 ευρώ

• 20% για εισόδημα από 30.000. 01 και άνω με το ανώτατο ποσό που θα πρέπει να συγκεντρώσει ο φορολογούμενος να ανέρχεται στις 30.000 ευρώ.

Στην περίπτωση συζύγων με κοινό τραπεζικό λογαριασμό, όπου ο ένας φορολογούμενος δικαιούται αφορολόγητο (π.χ. μισθωτός) και ο έτερος δεν δικαιούται (π.χ. ελεύθερος επαγγελματίας), ο δικαιούχος αφορολογήτου μπορεί να χρησιμοποιήσει το σύνολο των ηλεκτρονικών πληρωμών του κοινού λογαριασμού για το χτίσιμο του αφορολογήτου.

Σημειώνεται ότι οι μισθωτοί που δεν εισέπραξαν δεδουλευμένες αποδοχές του έτους 2017, λόγω οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη τους, ακόμα και αν δεν έχει γίνει επίσχεση εργασίας ή πτώχευση, και στους οποίους χορηγείται βεβαίωση αποδοχών στην οποία οι ανωτέρω ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές αναγράφονται σε διακεκριμένη σειρά, θα υποβάλουν δήλωση φόρου εισοδήματος χωρίς να δηλώσουν τις ανείσπρακτες αυτές δεδουλευμένες αποδοχές.

Στην περίπτωση που τα προσυμπληρωμένα στοιχεία είναι λανθασμένα θα πρέπει οι φορολογούμενοι να επικοινωνήσουν με τους εργοδότες τους και οι τελευταίοι με τη σειρά τους να υποβάλλουν ηλεκτρονικά εκ νέου το αρχείο με τα σωστά στοιχεία βεβαίωσης.

Πώς υπολογίζεται η έκπτωση φόρου για συνταξιούχους, μισθωτούς και αγρότες.

Υποχρεωτικά μέσω Διαδικτύου θα υποβληθούν και φέτος οι φορολογικές δηλώσεις από όλους όσοι έχουν κλείσει μέχρι και τις 31-122017 το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον έχουν να δηλώσουν οποιουδήποτε ύψους πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.

Αντίθετα, απαλλάσσονται οι φορολογούμενοι που ακόμα και εάν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δεν απέκτησαν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα κατά τη διάρκεια του 2017. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν δήλωση όσοι το 2017 δεν είχαν καθόλου εισοδήματα ούτε περιουσιακά στοιχεία που να αποτελούν τεκμήρια εφόσον ήταν φιλοξενούμενοι.

Για την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης ο φορολογούμενος πρέπει να εισέλθει, μέσω του Διαδικτύου, στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή που είναι διαθέσιμη στον λογαριασμό που έχει στο σύστημα Taxisnet, στην ιστοσελίδα της ΔΗΛΕΔ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aade.gr. Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται η πληκτρολόγηση των κωδικών πρόσβασης.

Την έκπτωση φόρου δικαιούνται οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι αγρότες. Ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του κάθε φορολογουμένου διαμορφώνεται και η έκπτωση. Από 1.900 ευρώ για τον άγαμο έως 2.100 ευρώ για τους έχοντες τρία παιδιά και άνω. Ειδικότερα: Ο φόρος που προκύπτει σύμφωνα με την κλίμακα φορολογίας του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις μειώνεται κατά το ποσό των 1.900 ευρώ για τον φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ. Η μείωση του φόρου για τις υπόλοιπες κατηγορίες ανέρχεται:

α) Σε 1.950 ευρώ για τον φορολογούμενο με 1 εξαρτώμενο τέκνο

β) Σε 2.000 ευρώ για 2 εξαρτώμενα τέκνα

γ) Σε 2.100 ευρώ για 3 εξαρτώμενα τέκνα και άνω

Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου. Για φορολογητέο εισόδημα το οποίο Οι δηλώσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά Ποιοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής υπερβαίνει το ποσό των 20.000ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά 10 ευρώ ανά 1.000 ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος.

Όσοι το προηγούμενο έτος απολύθηκαν από την εργασία τους πρέπει να γνωρίζουν ότι η εφάπαξ αποζημίωση φορολογείται αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Ο φόρος υπολογίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

• Έως 60.000 συντελεστής 0%

• Από 60.001 έως 100.000 συντελεστής 10%

• Από 100.001 έως 150.000 συντελεστής 20%

• Άνω των 150.001 συντελεστής 30%.

 

Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Alfred - 360°