Πώς επιβάλλεται ο φόρος διαμονής στα καταλύματα

Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018
Πώς επιβάλλεται ο φόρος διαμονής στα καταλύματα

Ανά ημερήσια χρήση και ανά δωμάτιο ή διαμέρισμα επιβάλλεται ο φόρος διαμονής, ο οποίος κυμαίνεται από 0,5 έως και 4 ευρώ.

Αυτό επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, στην εγκύκλιο που υπέγραψε χθες ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλής και με mv οποία παρέχονται διευκρινίσεις για την επιβολή του φόρου διανομής από την 1η Ιανουάριου 2018 σε τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία και επιπλωμένα δωμάτια / διαμερίσματα) ανά ημερήσια χρήση δωματίου ή διαμερίσματος.

Επισημαίνεται ότι ο φόρος επιβάλλεται ανά δωμάτιο ή διαμέρισμα και ως εξής: α. στα ξενοδοχεία: 1-2 αστέρων 0,50 ευρώ, 3 αστέρων 1,50 ευρώ, 4 αστέρων 3,00 ευρώ, 5 αστέρων 4,00 ευρώ, και β. στα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα: 0,50 ευρώ.

Ο φόρος εισπράττεται από τα παραπάνω τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια - διαμερίσματα) με την έκδοση «ειδικού στοιχείου - απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής» προς τον διαμένοντα του δωματίου ή διαμερίσματος.

Με την ολοκλήρωση της διαμονής

Το ειδικό στοιχείο εκδίδεται με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας διαμονής, δηλαδή κατά τη λήξη του προγραμματισμένου χρόνου διαμονής και πριν από την αναχώρηση, ενώ το «ειδικό στοιχείο -απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής» δεν επιβαρύνεται με Φόρο Προστιθέμενης Αξίας.

Ο φόρος διαμονής αποδίδεται στο Δημόσιο από τα υπόχρεα τουριστικά καταλύματα με δηλώσεις που υποβάλλονται με το έντυπο της δήλωσης απόδοσης φόρου διαμονής.

Στη δήλωση αυτή θα πρέπει οι υπόχρεες επιχειρήσεις να καταχωρούντο σύνολο του φόρου διαμονής που συμπεριέλαβαν στα «ειδικά στοιχεία - αποδείξεις είσπραξης φόρου διαμονής», που εξέδωσαν κατά τον προηγούμενο της υποβολής της δήλωσης μήνα.

Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της έκδοσης των «ειδικών στοιχείων αποδείξεων είσπραξης φόρου διαμονής» που περιλαμβάνονται σε αυτήν

Στην περίπτωση που από τις υπόχρεες επιχειρήσεις παρέχονται υπηρεσίες ημιδιαμονής επιβάλλεται εις ολόκληρον ο φόρος διαμονής προς τον χρήστη (διαμένοντα) του καταλύματος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα, ενώ:

■ Σε περίπτωση που εντός της ίδιας ημέρας γίνεται χρήση του ίδιου δωματίου ή διαμερίσματος διαδοχικά από περισσότερους του ενός χρήστες, επιβάλλεται εις ολόκληρον ο φόρος διαμονής σε κάθε χρήστη (διαμένοντα)

■ Στις περιπτώσεις που ο χρόνος παραμονής παρατείνεται για ορισμένες ώρες (late check out), η επιπλέον αυτή παραμονή δεν συνιστά υπηρεσία ημιδιαμονής και δεν επιβαρύνεται με φόρο διαμονής

■ Εφόσον, όμως, ο χρόνος παράτασης της παραμονής είναι τέτοιος που τελικά συνεπάγεται τη χρέωση μιας ακόμη ημερήσιας χρήσης του δωματίου, εξυπακούεται ότι αυτή επιβαρύνεται με φόρο διαμονής

Από το check m έως το check out

Ανεξάρτητα από την πολιτική που εφαρμόζουν οι υπόχρεες τουριστικές επιχειρήσεις στην περίπτωση ακύρωσης του συνόλου ή μέρους προγραμματισμένης διαμονής (π.χ. αποζημίωση από τον πελάτη), φόρος διαμονής οφείλεται μόνον εφόσον έγινε άφιξη (check in) στο τουριστικό κατάλυμα και για τις ημέρες από την άφιξη και μέχρι την αναχώρηση (check out) από αυτό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και στις περιπτώσεις που τα τουριστικά καταλύματα του ν. 4276/2014 που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του φόρου διαμονής διατίθενται σε πλατφόρμες διαμοιρασμού (τύπου airbnb κ,λπ.), και παρέχονται προς τους διαμένοντες και λοιπές υπηρεσίες πέραν των κλινοσκεπασμάτων, οι διαχειριστές των ακινήτων αυτών θα πρέπει για τα συγκεκριμένα ακίνητα να αποδίδουν και φόρο διαμονής, καθώς οι εν λόγω μισθώσεις δεν θεωρούνται αστικές, αλλά πρόκειται για υπηρεσίες διαμονής που παρέχονται από τουριστικές επιχειρήσεις-τουριστικά καταλύματα.

 

Ξενοδοχεία    

1 -2 αστέρων  0,50 ευρώ

3 αστέρων      1,50 ευρώ

4 αστέρων      3,00 ευρώ

5 αστέρων      4,00 ευρώ

Ενοικιαζόμενα

Δωμάτια - διαμερίσματα:        0,50 ευρώ

 

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Alfred - 360°