Πώς να γλιτώσετε φόρο για ανείσπρακτα ενοίκια

Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017
Πώς να γλιτώσετε φόρο για ανείσπρακτα ενοίκια

Μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της φορολογικής του δήλωσης ο ιδιοκτήτης πρέπει να έχει καταθέσει διαταγή πληρωμής ή αγωγή διεκδίκησης των ανείσπρακτων μισθωμάτων του 2016.

Συγκεκριμένα: Τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί, δε συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του, εφόσον:

α) έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

β) ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων. Τα μη εισπραχθέντα εισοδήματα δηλώνονται σε ειδικό κωδικό ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των σχετικών αγωγών και διαταγών πληρωμής για το 2017 είναι η 30η Ιουνίου 2017, εάν δεν υπάρξει κάποια παράταση.

Η διαδικασία της έκδοσης διαταγής πληρωμής/απόδοσης μισθίου είναι πιο απλή και σύντομη, αλλά προϋποθέτει:

α) ενεργό μισθωτήριο (δεν έχει λήξει η μίσθωση) .

β) το πρόσθετο χρονικό και οικονομικό κόστος επίδοσης εξώδικης όχλησης για καταβολή των μισθωμάτων 15 ημέρες πριν την κατάθεση της αίτησης.

Εάν το μίσθωμα είναι μέχρι 600€ αρμόδιο δικαστήριο είναι το Ειρηνοδικείο, ενώ εάν το μηνιαίο μίσθωμα είναι υψηλότερο, αρμόδιο είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο του τόπου που βρίσκεται το μίσθιο.

 

Πηγή: ΜΑΚΕΛΕΙΟ

Alfred - 360°