Πώς θα γίνεται η αναδιάρθρωση των οφειλών στα επιχειρηματικά δάνεια.

Τρίτη 26 Ιουλίου 2016

Σκληρές είναι οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην κυβέρνηση και στους θεσμούς για το σχέδιο του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού που θα αντικαταστήσει τον «νόμο Δένδια» και θα αφορά τις «πακέτο» ρυθμίσεις των επιχειρηματικών «κόκκινων» δανείων και ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.

Ενστάσεις επί ενστάσεων και μία συνεχόμενη ανταλλαγή emails με σχέδια κειμένων ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι η εικόνα των τελευταίων δύο μηνών, αναφορικά με το υπό διαμόρφωση θεσμικό πλαίσιο για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.

Κεντρικοί άξονές του είναι το ταυτόχρονο «κούρεμα» μέρους ληξιπρόθεσμων δανείων αλλά και οφειλών (προσαυξήσεις και πρόστιμα) προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία με διαδικασίες που μπορούν να κρατούν από δύο έως και τέσσερες μήνες.

Διαγραφές τις οποίες θα πετυχαίνουν μόνο βιώσιμες επιχειρήσεις με σχέδιο αναδιάρθρωσης που θα επικυρώνεται από τα δικαστήρια.

Διαπραγματεύσεις

Το σχέδιο νόμου που επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού θα βρεθεί ψηλά στην κορυφή των διαπραγματεύσεων του Σεπτεμβρίου σε ό,τι αφορά τον «φάκελο» «κόκκινα» δάνεια μεταξύ του υπουργού Γιώργου Σταθάκη και των θεσμών.

Το πλαίσιο που προωθεί το υπουργείο στηρίζεται σε τρεις άξονες:

  • Συγκροτείται ειδική επιτροπή που θα απαρτίζεται από τους εκπροσώπους των πιστωτών (τράπεζες), του Δημοσίου, των ασφαλιστικών ταμείων και ενδεχομένου και του υπουργείου Οικονομίας.

  • Συστήνεται Μητρώο Ειδικών Εμπειρογνωμόνων που θα ερευνούν και θα υποβάλλουν μελέτη βιωσιμότητας μίας επιχείρησης με ληξιπρόθεσμες οφειλές σε τράπεζες και Δημόσιο.

  • Ειδικά δικαστήρια (ειρηνοδικεία) που θα επικυρώνουν το σχέδιο διαγραφής χρεών.

Ετοιμάζεται, όπως, αναφέρουν πληροφορίες ένα συγκεκριμένο πλαίσιο εξωδικασπκών επιλύσεων με τυποποιημένες διαδικασίες οι οποίες θα επιτρέπουν σε σχετικά γρήγορους χρόνους (ανάλογα και με το ύψος των χρεών και την πολυπλοκότητα του δανεισμού) το «κούρεμα» των οφειλών.

Οριο για την υπαγωγή στο νέο σύστημα, δηλαδή μέγεθος επιχείρησή, ύψος χρέους δεν θα υπάρχει. Θα μπορούν να διεκδικούν αναδιάρθρωση μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις με χρέη προς τράπεζες, Εφορία και ασφαλιστικούς φορείς.

Τα βήματα

Οι επιχειρήσεις λοιπόν εφόσον λάβουν τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των πιστωτών θα ακολουθούν τα εξής βήματα:

  • Θα εκπονείται μελέτη βιωσιμώτητας από ειδικό εμπειρογνώμονα, ο οποίος θα επιλέγεται από το μητρώο.

  • Η μελέτη θα υποβάλλεται στην αρμόδια επιτροπή, η οποία θα απαρτίζεται από τους πιστωτές.

  • Η επιτροπή θα αποφασίζει για το αν το σχέδιο είναι βιώσιμο ή όχι και θα συμφωνείται η διαγραφή οφειλών, αλλά προφανώς και η επιχείρηση θα συνεισφέρει στην αναδιάρθρωσή της. Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα αναλαμβάνουν για παράδειγμα ένα μέρος της οφειλής να το αποπληρώνουν με συγκεκριμένους όρους και αυστηρά χρονοδιαγράμματα.

  • Αν αποφασίζεται ότι το σχέδιο διάσωσης είναι βιώσιμο, θα επικυρώνεται από τα ειρηνοδικεία και θα προχωρεί η επόμενη φάση της αναδιάρθρωσης των οφειλών.

Τα χρέη προς τους δημόσιους φορείς δεν θα διαγράφονται ως προς το ύψος του κεφαλαίου αλλά ως προς τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις.

Επιπλέον, ο μηχανισμός αναδιάρθρωσης είναι κατάλληλα δομημένος ώστε να αποκλείει επιχειρήσεις που δεν αποπληρώνουν χρέη κατ’ επιλογή τους (κακοπληρωτές) και να επικεντρώνεται στη διάσωση κατά τα άλλα υγιών επιχειρήσεων.

 

Alfred - 360°