Πώς θα γίνει η απαλλαγή καυσίμων από τον ΕΦΚ.

Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2016

Βρέθηκε η λύση μεταξύ ΥΠΟΙΚ και ΕΕΕ για την αντικατάσταση του ναυλοσυμφώνου ως δικαιολογητικου. Με διευκρινιστική εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών δίνεται λύση στο πρόβλημα που είχε δημιουργιιθεί στις ναυτιλιακές εταιρείες με την κατάθεση του ναυλοσυμφώνου ως προϋπόθεση για την απαλλαγή των ναυτιλιακών καυσίμων (bunkers) από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) ή άλλους δασμούς.

Το πρόβλημα προέκυψε όταν η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) και άλλοι ναυτιλιακοί φορείς έγιναν αποδέκτες απόφασης των αρμόδιων υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία για την απαλλαγή (ατέλεια) ναυτιλιακών καυσίμων (bunkers) των πλοίων από τον ΕΦΚ ή άλλους δασμούς απαιτούνταν να υποβληθούν στις αρμόδιες τελωνειακός αρχές και η σύμβαση έργου/παροχής υπηρεσιών (ναυλοσύμφωνο) για πιν απόδειξη της μεταφο ράς φο ρτίου /εμπορευμάτων ή της παροχής σε τρίτους έναντι αμοιβής. Η ΕΕΕ, με επιστολή του προέδρου της στις 27 Οκτωβρίου επισήμανε προς το υπουργείο Οικονομικών τα καταγεγραμμένα προβλήματα που αναφέρθηκαν σε ελληνικούς λιμένες και τις αρνητικές επιπτώσεις που επέφερε η απόφαση. Επίσης, ζήτησε την άμεση διευθέτηση του θέματος προκειμένου η εξυπηρέτηση της ναυτιλιακής κίνησης στους ελληνικούς λιμένες και ο εφοδιασμός των πλοίων να εξακολουθήσουν να διεξάγονται απρόσκοπτα.

Τελικά η αρμόδια Διεύθυνση Δασμολογικών Θεμάτων και Τελωνειακών Οικονομικών Καθεστώτων του ΥΠΟΙΚ, ανταποκρινόμενη θετικά στην επιστολή της ΕΕΕ, εξέδωσε νέα διευκρινιστική εγκύκλιο με την οποία παρέχονται προς τις τελωνειακές υπηρεσίες και αρχές της χώρας οδηγίες εφαρμογής αναφορικά με την αντικατάσταση του ναυλοσυμφώνου, ως δικαιολογητικού για τη διασάφηση εξαγωγής εγγράφου και τη δυνατότητα υποβολής άλλων εγγράφων, όπως η φορτωτική ναυτιλιακών μεταφορών, ή το Δηλωτικό Φορτίου, ή την υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων στις τελωνειακές αρχές προκειμένου να επιτυγχάνεται πλήρης απαλλαγή των ναυτιλιακών καυσίμων από τον ΕΦΚ. Στο μεταξύ, η Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (ΕΕΝΜΑ) με νεότερη επιστολή της, αφού αναγνωρίζει τη θετική εξέλιξη με βάση την προαναφερόμενη διευκρινιστική εγκύκλιο, ζητά επιπλέον από την αρμόδια διεύθυνση του ΥΠΟΙΚ να επανεξεταστεί η δυνατότητα μείωσης κάποιων άλλων υποστηρικτικών της διασάφησης εγγράφων.

 

Πηγή: εφημερίδα “ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ”

Alfred - 360°