Πώς θα ρυθμίζονται μη ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία από τον Ιανουάριο

Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017
Πώς θα ρυθμίζονται μη ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία από τον Ιανουάριο

Από την ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aade.gr, ο φορολογούμενος θα πρέπει να επιλέγει κατά σειρά «Υπηρεσίες προς πολίτες», «Αίτηση ρύθμισης οφειλών» και «Είσοδος στην εφαρμογή».

Τα 5 στάδια

  1. Είσοδος στο σύστημα TAXISnet και στην εφαρμογή «Αίτηση ρύθμισης οφειλών»
  2. Είσοδος στη φόρμα υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης
  3. Συμπλήρωση της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης
  4. Υποβολή αίτησης
  5. Επικύρωση ρύθμισης

Τη δυνατότητα εξόφλησης όλων ανεξαιρέτως των τρεχουσών οφειλών τους προς την εφορία σε έως και 12 ή 24 μηνιαίες δόσεις, πριν καν γίνουν ληξιπρόθεσμες, θα έχουν από τον Ιανουάριο οι φορολογούμενοι.

Η δυνατότητα αυτή θα παρέχεται μέσω της «πάγιας ρύθμισης» του ν. 4152/2013 για την υπαγωγή στην οποία δεν θα απαιτείται πλέον προσέλευση στην εφορία για την υποβολή της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, αλλά θα αρκεί η ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή μιας απλής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης μέσω του συστήματος TAXISnet.

Ουσιαστικά οι φορολογούμενοι θα μπορούν πλέον να ρυθμίζουν και τα μη ληξιπρόθεσμα χρέη τους προς τις ΔΟΥ σε 12 ή 24 μηνιαίες δόσεις από τον υπολογιστή του σπιτιού τους ή του γραφείου τους, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος TAXISnet, τις σχετικές αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις.

Πέσω υπολογιστή Η διαδικασία για την υπαγωγή μη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία στην «πάγια ρύθμιση» μέσω υποβολής αίτησης στο σύστημα TAXISnet θα είναι πάρα πολύ απλή, καθώς θα απαιτεί από τον κάθε ενδιαφερόμενο φορολογούμενο να ακολουθήσει μόνο τα παρακάτω βήματα:

α. Είσοδος στο σύστημα TAXISnet και στην εφαρμογή «Αίτηση ρύθμισης οφειλών»: Από την ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aade.gr, ο φορολογούμενος θα πρέπει να επιλέγει κατά σειρά «Υπηρεσίες προς πολίτες», «Αίτηση ρύθμισης οφειλών» και «Είσοδος στην εφαρμογή». Στη συνέχεια θα πρέπει να πληκτρολογεί το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης στο σύστημα TAXISNnet προκειμένου να εισέρχεται στο κυρίως μενού της εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ρύθμισης οφειλών προς την εφορία.

β. Είσοδος στη φόρμα υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης: Από το κεντρικό μενού της εφαρμογής ο φορολογούμενος θα πρέπει να επιλέγει «Συνέχεια» δίπλα από την ένδειξη «Ρ2 Αίτηση πάγιας ρύθμισης οφειλών ν. 4152/2013» και κατόπιν «Υποβολή νέας» αίτησης. Στη συνέχεια, αν έχει κάποια έκτακτη μη ληξιπρόθεσμη οφειλή, προερχόμενη π.χ. από φόρο κληρονομιάς, θα μπορεί να επιλέξει «ρύθμιση έως 24 δόσεις». Αλλιώς θα πρέπει να επιλέξει «ρύθμιση έως 12 δόσεις» οπότε θα εμφανίζονται στην οθόνη του υ πολογιστή του οι μη ληξιπρόθεσμες τρέχουσες οφειλές του προς την εφορία οι οποίες μπορούν να ρυθμιστούν έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις. Οι οφειλές που μπορούν να ρυθμιστούν έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις είναι αυτές που προέρχονται από τακτικές φορολογικές υποχρεώσεις, όπως ο φόρος εισοδήματος, ο ΕΝΦΙΑ και ο ΦΠΑ. Ο φορολογούμενος θα επιλέγει, στη συνέχεια, «επόμενη σελίδα» και θα εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή του η φόρμα υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης με προσυμπληρωμένα τα προσωπικά στοιχεία της ταυτότητάς του.

γ. Συμπλήρωση της αίτησης υπεύθυνης δήλωσης: Ο φορολογούμενος θα πρέπει να συμπληρώνει στοιχεία που αποτυπώνουν την πραγματική εισοδηματική και περιουσιακή του κατάσταση. Στο πλαίσιο αυτό θα μπορεί να επιλέγει την άντληση των στοιχείων αυτών από τις ήδη υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και τις ήδη υποβληθείσες δηλώσεις Ε9.

Εφόσον διαθέτει ακίνητα τα οποία δεν έχουν περιληφθεί στις υποβληθείσες δηλώσεις Ε9 οφείλει να τα δηλώνει επιπροσθέτως. Πρέπει επίσης να δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για ποινικού χαρακτήρα αδίκημα φοροδιαφυγής.

Στη συνέχεια θα πρέπει να αναγράφει τα καθαρά μηνιαία έσοδά του και τα μηνιαία έξοδά του. Η διαφορά μεταξύ των δύο ποσών θα κρίνει το ύψος της κάθε μηνιαίας δόσης που θα πρέπει να πληρώνει με τη ρύθμιση της οφειλής του και, συνακόλουθα, τον αριθμό των μηνιαίων δόσεων, οι οποίες μπορεί να φθάσουν μέχρι και τις 12.

Όσο πιο μικρή είναι η διαφορά μεταξύ μηνιαίων εσόδων και μηνιαίων εξόδων τόσο μεγαλύτερος θα είναι ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων που θα του εγκρίνει το σύστημα.

Μπορεί επίσης να δηλώσει και τους αριθμούς ΙΒΑΝ όλων των τραπεζικών του λογαριασμών.

δ. Υποβολή αίτησης: Με την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης των στοιχείων της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης ο φορολογούμενος θα μπορεί να πληκτρολογήσει την ένδειξη «υποβολή αίτησης».

Η αίτηση θα υποβάλλεται και θα τίθεται άμεσα υπό επεξεργασία από το σύστημα TAXISnet. Αμέσως θα εμφανίζονται τα βασικά στοιχεία της προς έγκριση ρύθμισης, δηλαδή: το ύψος του χρέους που ρυθμίζεται, το ύψος των τόκων που επιβαρύνουν το χρέος, ο συνολικός αριθμός των μηνιαίων δόσεων, η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής της πρώτης δόσης, η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής της δεύτερης δόσης, το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης, το συνολικό πληρωτέο ποσό και η Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής (ΤΡΟ) - ένας κωδικός αριθμός αποτελούμενος από τρία σκέλη που έχει εκδοθεί από το σύστημα TAXISnet κατά την επεξεργασία της αίτησης και ο οποίος χρησιμεύει στην αναγνώριση της ρυθμιζόμενης οφειλής από το σύστημα κάθε φορά που ο φορολογούμενος προβαίνει στην πληρωμή μιας δόσης της ρύθμισης.

ε. Επικύρωση ρύθμισης: Για να επικυρωθεί και να γίνει αποδεκτή από το σύστημα η αιτούμενη ρύθμιση θα πρέπει ο φορολογούμενος να πληρώσει το ποσό της πρώτης δόσης εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Η πληρωμή της πρώτης δόσης μπορεί να γίνει είτε μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) είτε στο ΑΤΜ ενός υποκαταστήματος της τράπεζας του φορολογούμενου είτε στο γκισέ υποκαταστήματος οποιοσδήποτε τράπεζας. Η εξόφληση της δόσης είναι εφικτή είτε με την πληκτρολόγηση -σε περίπτωση πληρωμής μέσω e-banking ή μέσω ATM- είτε με την προσκόμιση, σε περίπτωση προσέλευσης στο ταμείο τραπεζικού υποκαταστήματος, της Ταυτότητας Ρυθμιζόμενης Οφειλής (ΤΡΟ), δηλαδή του ειδικού τριμερούς πολυψήφιου κωδικού αριθμού που συνοδεύει τη ρυθμιζόμενη οφειλή και τον οποίο του έχει εκδώσει το σύστημα κατά την επεξεργασία της αίτησης.

 

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Alfred - 360°