Πόσο έχει αλλάξει η Ηγεσία στις μέρες μας;

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2015

Πόσο επηρρεάζει το ευμετάβλητο και ασταθές περιβάλλον τα χαρακτηριστικά της ηγεσίας; Από την μία υπάρχει η ανάγκη για καινοτομία και δημιουργικότητα και από την άλλη έχουμε την παραδοχή ότι η «διάρκεια ζωής» κάθε γνώσης είναι περίπου πέντε έτη. Επιπροσθέτως, οι εταιρείες αντιμετωπίζουν συχνά καταστάσεις στις οποίες χρειάζεται η συμμετοχή στελεχών από διάφορα τμήματά της. Με όλα αυτά μάλλον έχουμε δημιουργήσει μία δύσκολη εξίσωση. Πόσο μάλλον όταν αυτή πρέπει να λυθεί στο επιχειρηματικό περιβάλλον της οικονομικής κρίσης.

Οι συνθήκες αυτές καθιστούν αναγκαία την συνεχή ανανέωση των γνώσεων, την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, την πρόβλεψη των προκλήσεων του αύριο και την βέλτιστη αξιοποίηση του προσωπικού. Καταλυτικό ρόλο σε αυτό το επιχειρηματικό περιβάλλον θα διαδραματίσει η ηγεσία, προκειμένου να στηρίξει τις αλλαγές και τις διαδικασίες που απαιτούνται, διότι οι αλλαγές είναι μια ενδεχόμενη κρίση και είναι πάντα αντιμέτωπη με τη συνήθεια. Μέχρι η αλλαγή να γίνει κοινός στόχος και τελικά συνήθεια, απαιτείται η ισχυρή ηγεσία για να στηρίξει το εγχείρημα. Οι επιτυχημένες επιχειρήσεις είναι δυναμικοί οργανισμοί και η ηγεσία θα πρέπει πάντα να προετοιμάζεται για τις επόμενες βελτιώσεις – αλλαγές.

Είναι σημαντικό η ηγεσία της εταιρείας να έχει μία οπτική 360 τόσο του ανθρώπινου δυναμικού της όσο και των εργασιών της. Η συνεργασία επομένως είναι ένα απαραίτητο συστατικό για την επιβίωση και επιτυχία της εταιρείας. Δεν είναι απλά μία φιλοσοφία.

Όταν δεν υπάρχει καλή συνεργασία, το περιβάλλον εργασίας δεν ενεργοποιεί την ομάδα και τελικά οι εργαζόμενοι δεν είναι ούτε αποδοτικοί ούτε δημιουργικοί. Σε ένα project στο οποίο συμμετέχουν στελέχη από διαφορετικά τμήματα για παράδειγμα, είναι πολύ σημαντικό, για τους ίδιους, να δεσμευτούν να συμμετάσχουν εξ αρχής σε αυτό καθώς αν δεν γίνουν μέρος του project από την αρχή τότε η συνεισφορά τους θα είναι περιορισμένη και το αποτέλεσμα δεν θα μας ικανοποιήσει. Κατά την διάρκεια του project οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αναπτύξουν διαπροσωπικές επαφές ώστε να γνωρίζουν τις δυνατότητες και τις αδυναμίες των συναδέλφων τους, να χτίσουν προσωπικές επαφές και να αναπτύξουν ένα κοινό τρόπο αντιμετώπισης – διαχείρισης στο εν λόγω project.

Τα στελέχη της επιχείρησης δεν χρειάζεται να έχουν κοινές δεξιότητες και παρόμοιο background. Πολλές φορές άνθρωποι που σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο και έχουν εκπαιδευτικεί σε παρόμοιους τομείς εγκλωβίζονται στις ιδέες τους (group thinking). Στελέχη με διαφορετικές δεξιότητες και γνώσεις μπορούν να σκεφτούν δυνατότητες και οπτικές που άλλοι θα αγνοούσαν.

Εάν στα ως άνω προσθέσουμε και την εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών τότε το αποτέλεσμα θα έχει σίγουρα αξία. Το βασικό ζητούμενο όταν μιλάμε για εμπιστοσύνη είναι να γνωρίζουν τα μέλη της ομάδας ότι οι προσπάθειές τους θα αναγνωριστούν. Η επικοινωνία μεταξύ των υπαλλήλων πρέπει να είναι ανοιχτή, ειλικρινής και συνεχής. Μόνο τότε θα ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των υπαλλήλων.

Στην εποχής μας επομένως, η ιεραρχία, με την κλασσική έννοια του όρου, όπως για παράδειγμα ο ρόλος του διευθυντή-προϊσταμένου που δίνει εκείνος τις απαντήσεις – λύσεις, δεν είναι σε θέση να απαντήσει στις προκλήσεις της εποχής μας. Η σωστή καθοδήγηση της εταιρείας θα πρέπει να γίνει μέσω της ανάδειξης ενός κοινού στόχου και οράματος. Το όραμα για το μέλλον της εταιρείας πρέπει να διαχέεται σε όλους τους υπαλήλλους καθώς αυτό θα τους κινητοποιήσει. Η κατάλληλη ηγεσία θα πρέπει να είναι συνεχώς συντονισμένη με τις εξελίξεις της εποχής της και του τομέα της. Θα δημιουργήσει το όραμα και την στρατηγική για να αντιμετωπιστούν οι κοινές ανησυχίες. Θα πρέπει να συμπαρασύρει τους συναδέλφους και την εταιρεία στον ανοδικό δρόμο που η ίδια έχει χαράξει.

 

View George Antypas's LinkedIn profile View George Antypas's profile
Alfred - 360°