Πόσο θα κοστίσει η μείωση του αφορολόγητου

Τετάρτη 9 Μαΐου 2018
Πόσο θα κοστίσει η μείωση του αφορολόγητου

Με αυξημένα ποσά φόρου εισοδήματος θα επιβαρύνονται κάθε χρόνο εκατομμύρια φορολογούμενοι με πάρα πολύ χαμηλά ετήσια εισοδήματα, από τη στιγμή που θα μειωθούν τα αφορολόγητα όρια εισοδήματος στα επίπεδα των 5.682-6.591 ευρώ.

Οι φορολογούμενοι αυτοί, παρά το γεγονός ότι θα αποκτούν κάθε χρόνο εισοδήματα που θα είναι χαμηλότερα ακόμη κι από τα νέα χαμηλότερα αφορολόγητα όρια, θα καλούνται να πληρώνουν φόρο εισοδήματος, εφόσον τα τελικά φορολογητέα εισοδήματά τους θα προσδιορίζονται με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης για τις κατοικίες στις οποίες διαμένουν και τα IX αυτοκίνητα που τυχόν χρησιμοποιούν, σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα των 5.682-6.591 ευρώ. Στις κατηγορίες πολιτών με πολύ χαμηλά εισοδήματα που θα υποστούν υπέρμετρα υψηλές φορολογικές επιβαρύνσεις περιλαμβάνονται, συγκεκριμένα, περιστασιακά απασχολούμενοι, μητέρες εν διαστάσει, άνεργοι και φοιτητές χωρίς εισοδήματα από εργασία, αλλά με ετήσια «εισοδήματα» μερικών λεπτών του ευρώ από τόκους καταθέσεων, άποροι που λαμβάνουν κοινωνικά επιδόματα και φορολογούμενοι που αποκτούν πάρα πολύ χαμηλά εισοδήματα από ενοίκια.

Για όλες αυτές οι κατηγορίες πολιτών, το φορολογητέο εισόδημα προσδιορίζεται με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης και εξετάζεται αν υπάγεται σε φόρο εισοδήματος με βάση την κλίμακα φορολογίας των μισθών και των συντάξεων στην οποία ισχύει σήμερα αφορολόγητο όριο 8.6369.545 ευρώ. Με αυτά τα ισχύοντα επίπεδα αφορολογήτων ορίων, οι πολίτες αυτοί γλιτώνουν τον φόρο εισοδήματος παρά το γεγονός ότι τα εισοδήματα που λαμβάνονται υπ’ όψιν είναι αυτά που προκύπτουν με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης, διότι είναι κατά πολύ υψηλότερα από τα πενιχρά πραγματικά τους εισοδήματα.

Με βάση τα χαμηλωμένα στα επίπεδα των 5.682-6.591 ευρώ, αφορολόγητα όρια, οι περισσότεροι από τους πολίτες αυτούς θα πληρώνουν σημαντικού ύψους ποσά φόρου εισοδήματος. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο επικαιροποιημένο μνημόνιο η μείωση των αφορολογήτων ορίων εισοδήματος για τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και κατ’ επάγγελμα αγρότες είναι πολύ πιθανό να τεθεί σε πλήρη ισχύ έναν χρόνο νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν αρχικά, δηλαδή από την 1η-1-2019 αντί από την 1η-1-2020, εφόσον το ΔΝΤ εκτιμήσει ότι χωρίς το μέτρο δεν επιτυγχάνεται ο στόχος για πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ το 2019.

Συνολικά το μέτρο της μείωσης των αφορολογήτων ορίων των μισθωτών, των συνταξιούχων και των κατ’ επάγγελμα αγροτών θα κοστίσει περίπου 650 ευρώ σε κάθε φορολογούμενο, εάν δεν αλλάξει η φορολογική κλίμακα.

5 χαρακτηριστικά παραδείγματα

1 Άγαμος μισθωτός εργαζόμενος με μηνιαίο εισόδημα 300 ευρώ, δηλαδή με ετήσιο εισόδημα 3.600 ευρώ, που διαμένει σε διαμέρισμα 80 τ.μ. και έχει στην κατοχή του ένα IX αυτοκίνητο 1.300 κυβικών εκατοστών 12ετίας θα φορολογείται βάσει τεκμηρίων διαβίωσης για εισόδημα 8.500 ευρώ (3.000 ευρώ ελάχιστο τεκμήριο + 3.200 ευρώ τεκμήριο κύριας κατοικίας+2.300 ευρώ τεκμήριο αυτοκινήτου) και θα πληρώνει φόρο εισοδήματος 620 ευρώ.

2 Χαμηλοσυνταξιούχος άγαμος με μηνιαίο εισόδημα 450 ευρώ, δηλαδή με ετήσιο εισόδημα 5.400 ευρώ που διαμένει σε μονοκατοικία 90 τ.μ. και διαθέτει και ένα IX αυτοκίνητο 1.500 κυβικών εκατοστών 15ετίας θα φορολογείται βάσει τεκμηρίων διαβίωσης για εισόδημα 10.520 ευρώ (3.000 ευρώ ελάχιστο τεκμήριο + 4.620 ευρώ τεκμήριο κύριας κατοικίας + 2.900 ευρώ τεκμήριο αυτοκινήτου) και θα πληρώνει φόρο εισοδήματος 1.064,40 ευρώ.

3 Μισθωτός έγγαμος με 1 παιδί και ετήσιο εισόδημα 5.600 ευρώ (400 ευρώ τον μήνα), ο οποίος διαμένει σε μονοκατοικία 85 τ.μ., διαθέτει IX αυτοκίνητο 1.500 κ.εκ. 7ετίας και δεύτερο σπίτι 90 τ.μ. στο χωριό, κληρονομιά από τους γονείς του, θα φορολογείται βάσει τεκμηρίων διαβίωσης για εισόδημα 13.100 ευρώ (2.500 ευρώ ελάχιστο τεκμήριο + 4.230 ευρώ τεκμήριο κύριας κατοικίας + 4.060 ευρώ τεκμήριο αυτοκινήτου + 2.310 ευρώ τεκμήριο δεύτερης κατοικίας) και θα πληρώνει φόρο εισοδήματος 1.582 ευρώ.

4 Άνεργος άγαμος με περιστασιακή απασχόληση και ετήσιο πραγματικό εισόδημα μόλις 500 ευ ρώ που διαμένει σε διαμέρισμα 60 τ.μ. και κατέχει κι ένα μικρό αυτοκίνητο 1.000 κ.εκ. 8ετίας θα φορολογείται βάσει τεκμηρίων διαβίωσης για εισόδημα 8.200 ευρώ (3.000 ευρώ ελάχιστο τεκμήριο + 2.400 ευρώ τεκμήριο κύριας κατοικίας + 2.800 ευρώ τεκμήριο αυτοκινήτου) και θα πληρώνει φόρο εισοδήματος 554 ευρώ.

5 Φοιτητής, περιστασιακά απασχολούμενος, άγαμος με ετήσιο εισόδημα 1.200 ευρώ (100 ευρώ τον μήνα), ο οποίος διαμένει σε διαμέρισμα 50 τ.μ. και διαθέτει κι ένα αυτοκίνητο 1.300 κ.εκ. 15ετίας, κληρονομιά από τον πατέρα του, θα φορολογείται βάσει τεκμηρίων διαβίωσης για εισόδημα 7.300 ευρώ (3.000 ευρώ ελάχιστο τεκμήριο + 2.000 ευρώ τεκμήριο κύριας κατοικίας + 2.300 ευρώ τεκμήριο αυτοκινήτου) και θα πληρώνει φόρο εισοδήματος 356 ευρώ.

 

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Alfred - 360°