Πού και πώς πληρώνονται οι φόροι χωρίς προμήθεια

Πέμπτη 26 Απριλίου 2018
Πού και πώς πληρώνονται οι φόροι χωρίς προμήθεια

Αναλυτικό οδηγό για τις επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους οι φορολογούμενοι, προκειμένου να πληρώσουν κάθε είδους οφειλή προς τη φορολογική διοίκηση εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Στις επιλογές πλέον περιλαμβάνεται και η απευθείας πληρωμή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα στον δικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ, ενώ ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται προκειμένου οι φορολογούμενοι να γλιτώσουν τις προμήθειες που συνεπάγεται η πληρωμή σε τραπεζικό γκισέ.

Οι κυριότερες ερωτήσεις και οι αντίστοιχες απαντήσεις είναι οι εξής:

1. Με ποιους τρόπους μπορώ να πληρώσω τις οφειλές μου στα πιστωτικά ιδρύματα;

• Εάν είστε πελάτης κάποιου πιστωτικού ιδρύματος έχετε τις ακόλουθες δυνατότητες:

α. Μέσω των υπηρεσιών που παρέχονται από την τράπεζά σας (e-banking, phone banking, ATM, αποστολή μέσω ηλεκτρονικού αρχείου των τραπεζών). Η εν λόγω συναλλαγή δεν βαρύνεται με προμήθεια.

β. Στο ταμείο του καταστήματος της τράπεζας με απευθείας χρέωση του τραπεζικού λογαριασμού σας. Η εν λόγω συναλλαγή βαρύνεται με προμήθεια, η οποία καθορίζεται από το εκάστοτε πιστωτικό ίδρυμα (εκτός εάν είστε α) άνω των 70 ετών, β) σε δικαστική συμπαράσταση,

γ) με βαριές αναπηρίες σε ποσοστό 80% και άνω, 

δ) κάτοικοι μη τουριστικών περιοχών με πληθυσμό κάτω των 500 κατοίκων ή κάτοικοι μη τουριστικών νησιών με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων που δεν βαρύνεται με προμήθεια).

• Εάν δεν είστε πελάτης κάποιου πιστωτικού ιδρύματος έχετε τις ακόλουθες δυνατότητες:

α. Με κατάθεση μετρητών μέσω των Κέντρων Αυτόματων Πληρωμών (ΚΑΠAPS) των τραπεζών,

β. Στο ταμείο του καταστήματος της τράπεζας με κατάθεση μετρητών. Η εν λόγω συναλλαγή βαρύνεται με προμήθεια η οποία καθορίζεται από το εκάστοτε πιστωτικό ίδρυμα. Μάλιστα μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 3 ευρώ.

2. Σε ποιες περιπτώσεις οι συναλλαγές δεν βαρύνονται με προμήθεια;

Δεν θα πληρώσετε προμήθεια εάν:

► Διενεργήσετε τη συναλλαγή μέσω των υπηρεσιών e-banking, phone banking, ATM, ηλεκτρονικού αρχείου της τράπεζας στην οποία είστε πελάτης.

► Με κατάθεση μετρητών μέσω των Κέντρων Αυτόματων Πληρωμών (ΚΑΠ/ APS) των τραπεζών.

► Διενεργήσετε συναλλαγή στα ταμεία των καταστημάτων των τραπεζών με χρέωση του τραπεζικού σας λογαριασμού με σκοπό την πληρωμή μη ρυθμισμένου ΕΝΦΙΑ ή μη ρυθμισμένου Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (ΦΕΦΠ) και ταυτόχρονα ανήκετε σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες φυσικών προσώπων:

α. άνω των 70 ετών

β. σε δικαστική συμπαράσταση

γ. με βαριές αναπηρίες σε ποσοστό 80% και άνω

δ. κάτοικοι μη τουριστικών περιοχών με πληθυσμό κάτω των 500 κατοίκων ή κάτοικοι μη τουριστικών νησιών με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ από την τελευταία διαθέσιμη απογραφή ή από την τελευταία διαθέσιμη απογραφή.

► Διενεργήσετε συναλλαγή στα ταμεία των καταστημάτων για πληρωμή μέσω καταστήματος κατά την απόδοση παρακρατηθέντων ποσών βάσει ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής

► Διενεργήσετε συναλλαγή με χρήση καρτών πληρωμών μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του TAXISnet στη διαδικτυακό πύλη της ΑΑΔΕ ή μέσω της λειτουργίας του δικτύου συσκευών EFT/ POS στις ΔΟΥ και τελωνεία. Για τις ανωτέρω συναλλαγές η ΑΑΔΕ αναλαμβάνει την πληρωμή της προμήθειας των τραπεζών.

 

Πηγή: ΕΘΝΟΣ

Alfred - 360°