Αναπτυξιακός Νόμος - ΕΣΠΑ

Προκαταβολή του 25% της επιχορήγησης για τα επενδυτικά σχέδια του ν. 4399/16

21 Δεκ 2018

Για την ανακοίνωση δείτε εδώ