Προς παράταση...πριν καν αρχίσει η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων!

Παρασκευή 13 Απριλίου 2018
Προς παράταση...πριν καν αρχίσει η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων!

Με σημαντική καθυστέρηση ξεκινά φέτος η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. Η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή των δηλώσεων θα τεθεί σε λειτουργία από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων εντός του δεύτερου δεκαπενθημέρου του Απριλίου, η δε προθεσμία υποβολής αναμένεται να παραταθεί τουλάχιστον κατά 2 εβδομάδες και να μετατεθεί από τις 30 Ιουνίου στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου. Το αποτέλεσμα θα είναι περισσότερα από 6,2 εκατομμύρια νοικοκυριά να κληθούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά ισάριθμες δηλώσεις σε χρονικό διάστημα 3-3,5 μηνών.

Η υφυπουργός Οικονομικών, Αικατερίνη Παπανάτσιου, σε χθεσινή συνέντευξή της στο Πρώτο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας δεν ήταν σε θέση να ανακοινώσει πότε ακριβώς θα αρχίσει να λειτουργεί η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή των φετινών δηλώσεων εισοδήματος των φυσικών προσώπων. Αρκέστηκε απλώς να διαβεβαιώσει ότι η εφαρμογή θα ενεργοποιηθεί «μέσα στις επόμενες μέρες». Σύμφωνα με τα υπάρχοντα δεδομένα, η έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής καθυστερεί φέτος εξαιτίας τεσσάρων εκκρεμοτήτων που δεν κατέστη δυνατό ακόμη να επιλυθούν.

Οι εκκρεμότητες αυτές είναι:

1 Ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να αποτυπώνονται στα φετινά φορολογικά έντυπα τα εισοδήματα από βραχυχρόνιες εκμισθώσεις ακινήτων της οικονομίας του διαμοιρασμού, οι οποίες συνάπτονται κυρίως μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Airbnb. Τα εισοδήματα του έτους 201 7 από αυτού του είδους της εκμισθώσεις θα πρέπει φέτος να δηλωθούν διακριτά και συγκεντρωτικά στα έντυπα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

Αυτό σημαίνει ότι τόσο στο έντυπο Ε2 (στο οποίο αναγράφονται από τους ιδιοκτήτες εκμισθωμένων ακινήτων αναλυτικά στοιχεία για τα συγκεκριμένα ακίνητα, καθώς επίσης και για τα εισπραχθέντα και τα ανείσπρακτα ενοίκια) όσο και στο βασικό έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης θα πρέπει να υπάρχουν ξεχωριστοί κωδικοί και ξεχωριστά πεδία, στα οποία θα δηλώνονται τα εισοδήματα από βραχυχρόνιες εκμισθώσεις, προκειμένου να φορολογούνται κι αυτά μαζί με τυχόν άλλου είδους εισοδήματα από ακίνητα, με συντελεστές κλιμακούμενους από 15% έως και 45%. Απαιτήθηκε, λοιπόν, η αναδιαμόρφωση των εντύπων Ε2 και Ε1 για τη διακριτή δήλωση των εισοδημάτων από βραχυχρόνιες εκμισθώσεις, η οποία προκάλεσε κάποια καθυστέρηση. Ωστόσο, η αναδιαμόρφωση αυτή δεν είναι δυνατό να διασφαλίσει από μόνη της ότι τα εισοδήματα αυτά θα δηλωθούν στο σύνολό τους από όσους φορολογούμενους τα απέκτησαν κατά τη διάρκεια του 2017.

Απαιτείται να υπάρχει δυνατότητα διασταυρώσεων, όμως ακόμη και μέχρι σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή του «Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» δεν έχει αρχίσει να λειτουργεί ώστε οι υπόχρεοι ιδιοκτήτες να δηλώνουν σ’ αυτήν αναλυτικά στοιχεία για τα ακίνητά τους τα οποία εκμισθώνουν βραχυπρόθεσμα. Έτσι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τρόπος ηλεκτρονικής διασταύρωσης και επαλήθευσης των δεδομένων για τις συγκεκριμένες μισθώσεις, γεγονός που καθιστά αμφίβολο αν θα είναι δυνατό στις φετινές φορολογικές δηλώσεις να διασφαλιστεί ότι όλα τα εισοδήματα από τις εν λόγω μισθώσεις θα δηλωθούν.

2 Η σύνταξη και η έκδοση της απόφασης για τον τύπο και το περιεχόμενο του εντύπου Ε1 της φετινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Η απόφαση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικές διευκρινίσεις για τους γενικούς κανόνες οι οποίοι διέπουν τη διαδικασία υποβολής και εκκαθάρισης των δηλώσεων, αλλά και νέες διευκρινίσεις που θα αφορούν:

► στις αλλαγές που ισχύουν φέτος στη νομοθεσία για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος (διασφάλιση της έκπτωσης φόρου των 1.900-2.100 ευρώ μέσω της δήλωσης δαπανών που έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, κατάργηση έκπτωσης φόρου για ιατρικά έξοδα, κατάργηση της φοροαπαλλαγής του 25% του εισοδήματος των βουλευτών και των δικαστικών λειτουργών κ.λπ.),

► στις τροποποιήσεις σε ορισμένους κωδικούς του εντύπου Ε1 (προσθήκη νέων κωδικών στους οποίους οι φορολογούμενοι θα δηλώνουν αν «φιλοξενούν» στις κύριες κατοικίες τους διαφόρους συγγενείς ή φίλους τους, τροποποίηση των κωδικών για τη δήλωση των δαπανών που διασφαλίζουν την έκπτωση φόρου των 1.900-2.100 ευρώ κ.λπ.)

► στον τρόπο με τον οποίο περίπου 1.000.000 συνταξιούχοι θα πρέπει να φορολογηθούν για τις επιστροφές των παρανόμως παρακρατηθέντων εισφορών Υγείας, τις οποίες έλαβαν με τις συντάξεις του Δεκεμβρίου 2017 αναδρομικά για τα έτη 2012-2016

3 Η έκδοση του φυλλαδίου με τις οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Στο φυλλάδιο αυτό θα περιλαμβάνονται και φέτος αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση όλων των κωδικών του εντύπου Ε1 και, ως εκ τούτου, θα περιέχονται και διευκρινίσεις για όλες τις αλλαγές που επέρχονται φέτος τόσο στη νομοθεσία για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος όσο και σε ορισμένους κωδικούς του Ε1.

4 Η έκδοση της εγκυκλίου με τις οδηγίες συμπλήρωσης του νέου πλήρως αναδιαμορφωμένου εντύπου Ε3, το οποίο πρέπει φέτος να συνυποβληθεί μαζί με το βασικό έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης από 1,5 εκατομμύρια επιχειρηματίες, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες.

Η περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων αναμένεται να ξεκινήσει μεταξύ 16 και 30 Απριλίου. Εξαιτίας της καθυστέρησης στην έναρξη της περιόδου υποβολής είναι πολύ πιθανό η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων να μετατεθεί από τις 30 Ιουνίου στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου.

 

Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Alfred - 360°