Πρόστιμα - φωτιά 1.000 έως 5.000 € για μη έκδοση αποδείξεων

Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017
Πρόστιμα - φωτιά 1.000 έως 5.000 € για μη έκδοση αποδείξεων

Πρόστιμα-φωτιά, που κυμαίνονται από 1.000 έως 2.500 ευρώ, θα επιβάλλονται πλέον από τις φορολογικές αρχές σε γιατρούς, οδοντιάτρους, φυσιοθεραπευτές, δικηγόρους, ιδιοκτήτες ιδιωτικών νοσηλευτηρίων και οίκων ευγηρίας, ιδιοκτήτες ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και φροντιστηρίων, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων ενοικίασης οχημάτων, λογιστές, ξενοδόχους και λοιπούς επιχειρηματίες που εκμεταλλεύονται τουριστικά καταλύματα, καθώς και σε όσους επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες ασκούν τις δραστηριότητες τους εκτός των επαγγελματικών τους εγκαταστάσεων, εφόσον κατά τπ διάρκεια επιτόπιων φορολογικών ελέγχων διαπιστώνεται ότι δεν έχουν εκδώσει ή έχουν εκδώσει ανακριβώς πάνω από 10 αποδείξεις λιανικών συναλλαγών ή άλλα παραστατικά πώλησης ή εφόσον η συνολική αξία συναλλαγών που έχουν αποκρύψει εξαιτίας της μη έκδοσης ή της ανακριβούς έκδοσης των παραστατικών υπερβαίνει τα 500 ευρώ.

Υποτροπή

Εφόσον κατά τη διάρκεια νέων επιτόπιων ελέγχων στους ίδιους επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες διαπιστώνεται υποτροπή, τα πρόστιμα θα εκτοξεύονται στα επίπεδα των 2.500 έως 5.000 ευρώ. Τα πρόστιμα αυτά θα επιβάλλονται στις συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρηματιών και ελευθέρων επαγγελματιών αντί του μέτρου της αναστολής λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων για 2 έως και 30 μέρες, το οποίο προβλέπεται να καταλογίζεται σε όλες τις άλλες περιπτώσεις επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών που εντοπίζονται να διαπράττουν τις παραπάνω παραβάσεις ή και να υποτροπιάζουν.

Την επιβολή των παραπάνω προστίμων -«ειδικών χρηματικών κυρώσεων», σύμφωνα με την ακριβή ορολογία- προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, όπως διαμορφώθηκαν πρόσφατα με το άρθρο 47 του ν. 4465/2017, ενώ τις κατηγορίες των επιχειρηματιών και των ελευθέρων επαγγελματιών στους οποίους θα επιβάλλονται οι συγκεκριμένες κυρώσεις καθορίζει απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών Αικατερίνης Παπανάτσιου (η υπ’ αριθμόν ΠΟΑ. 1074/2017) που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση

Σύμφωνα, ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 και την απόφαση της κ. Παπανάτσιου:

1. Σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών, εφόσον από τον ίδιο μερικό επιτόπιο φορολογικό έλεγχο διαπιστώνεται η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση πλέον των δέκα (10) προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης, ή εφόσον η αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκε παραστατικό πώλησης ή αυτό εκδόθηκε ανακριβώς υπερβαίνει τα 500 ευρώ, επιβάλλεται, αντί της αναστολής λειτουργίας του γραφείου ή της επαγγελματικής εγκατάστασης, «ειδική χρηματική κύρωση» από 1.000 έως 2.500 ευρώ.

2. Εάν, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωση των ως άνω παραβάσεων, διαπιστωθεί εκ νέου, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο, η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών παραστατικών πώλησης, ανεξαρτήτως αξίας αυτών, στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, επιβάλλεται «ειδική χρηματική κύρωση» από 2.501 έως 5.000 ευρώ.

3. Σε κάθε επόμενη διαπίστωση από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο των παραβάσεων του προηγούμενου εδαφίου εντός δύο φορολογικών ετών από τη διαπίστωσή τους σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, επιβάλλεται «ειδική χρηματική κύρωση» 5.000 ευρώ.

4. Οι κατηγορίες των υπόχρεων στους οποίους αντί της αναστολής λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων θα επιβάλλονται τα παραπάνω πρόστιμα είναι οι εξής:

► Ιατροί και οδοντίατροι όλων των ειδικοτήτων και εταιρίες που παρέχουν ιατρικές και οδοντιατρικές υπηρεσίες

► Φυσιοθεραπευτές και ασκούντες παραϊατρικά επαγγέλματα και εταιρίες που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες

► Κλινικές ή θεραπευτήρια

► Οίκοι ευγηρίας

► Λοιπά καταλύματα για άτομα που χρήζουν νοσοκομειακής ή άλλης φροντίδας ή κοινωνικής μέριμνας

► Εκπαιδευτήρια, σχολές, φροντιστήρια, εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, παιδικοί-βρεφονηπιακοί σταθμοί και κάθε άλλης φύσης δραστηριότητες με χαρακτήρα διδακτικό ή επαγγελματικής κατάρτισης

► Ξενοδοχεία, ξενώνες, επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα-κατοικίες

► Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)

► Δικηγόροι και εταιρίες δικηγόρων

► Λογιστές, φοροτεχνικοί και εταιρίες που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες

► Επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων, σκαφών και αεροσκαφών

5. Επιπλέον, πρόστιμα από 1.000 έως και 2.500 ευρώ ή από 2.501 έως 5.000 ευρώ σε κάθε περίπτωση υποτροπής θα επιβάλλονται, αντί της αναστολής λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων, και:

► όταν τις παραπάνω παραβάσεις διαπράττουν επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες τη στιγμή που πραγματοποιούν τις οικονομικές τους δραστηριότητες σε χώρους διάφορους των σταθερών ή μόνιμων δηλωθεισών επαγγελματικών τους εγκαταστάσεων,

► σε όσους ασκούν τις επαγγελματικές δραστηριότητες τους με κάθε είδους τροχοφόρα (π.χ. ταξί, τουριστικά λεωφορεία, φορτηγά Δ.Χ.), πλωτά ή λοιπά μέσα (τουριστικά πλοιάρια κ.λπ.), μεταφορικά ή μη, ή με άλλα εν γένει μέσα άσκησης δραστηριότητας,

► σε περιπτώσεις υπόχρεων για τις οποίες οι διαπιστώσεις των παραβάσεων λαμβάνουν χώρα κατά τους ελέγχους που πραγματοποιούνται σε υπαίθριες ή μη εκθέσεις, αγορές, εμποροπανηγύρεις και λαϊκές αγορές.

Και αυτοτελή πρόστιμα

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω «ειδικές χρηματικές κυρώσεις» θα επιβάλλονται επιπρόσθετα, προσαυξάνοντας τα αυτοτελή πρόστιμα που ήδη προβλέπονται για όσους επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες δεν εκδίδουν ή εκδίδουν ανακριβώς αποδείξεις ή άλλα παραστατικά πωλήσεων, ανεξαρτήτως αριθμού ή ύψους συνολικής αξίας. Τα αυτοτελή αυτά πρόστιμα ανέρχονται σε 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο για όσους τηρούν απλογραφικά βιβλία και σε 1.000 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο για όσους τηρούν διπλογραφικά βιβλία. Σε κάθε περίπτωση υποτροπής τα πρόστιμα αυτά διπλασιάζονται.

 

Πηγή : ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Alfred - 360°