Πρόστιμο 1 .000 ευρώ αν δεν έχεις επαγγελματικό λογαριασμό

Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018

Λήγει σήμερα η προθεσμία για τη δήλωση στο Taxisnet επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού από τους ελεύθερους επαγγελματίες στον οποίο θα εισρέουν υποχρεωτικά τα έσοδα από τη δραστηριότητα τους. Όσοι δεν ανοίξουν λογαριασμό από αύριο απειλούνται με αυτοτελές πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την κοινή απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Οικονομίας, οι νέοι επαγγελματίες θα πρέπει να ανοίξουν λογαριασμό εντός ενός μήνα από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών. Η δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού στον οποίο καταλήγουν έσοδα επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών που εισπράττονται είτε με τη χρήση συστήματος χρεώσεων τραπεζικών καρτών είτε μέσω κατάθεσης και μεταφοράς χρηματικών ποσών από πελάτες έχει τριπλή χρησιμότητα Συγκεκριμένα, μέσω της χρήσης του επαγγελματικού λογαριασμού:

■ Καταγράφονται οι ηλεκτρονικές πληρωμές των μισθωτών και συνταξιούχων προκειμένου να προσμετράται η οικοδόμηση του αφορολόγητου ορίου.

Υπενθυμίζεται ότι πλέον οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα πρέπει, προκειμένου να λαμβάνουν το αφορολόγητο όριο, να δαπανούν μέρος του εισοδήματος τους (10-20%) μέσω τραπεζικών καρτών ή με μεταφορές ποσών στους επαγγελματικούς λογαριασμούς των επιχειρήσεων και επαγγελματιών με τους οποίους συναλλάσσονται.

■ Καταγράφονται οι ηλεκτρονικές πληρωμές όλων των φορολογούμενων προκειμένου να τους χορηγούνται λαχνοί για συμμετοχή στη φορολοταρία. Κάθε μήνα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αναδεικνύει με κλήρωση 1.000 τυχερούς που ο καθένας κερδίζει από 1.000 ευρώ αφορολόγητα και ακατάσχετα.

■ Διευκολύνεται ο φορολογικός έλεγχος των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών. Οι ελεγκτές μπορούν να ελέγχουν πιο εύκολα αν για τα ποσά που εμφανίζονται στους επαγγελματικούς λογαριασμούς έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα παραστατικά (αποδείξεις, τιμολόγια κ.λπ.).

Η απόφαση προβλέπει αναλυτικά τα εξής:

1. Οι δικαιούχοι πληρωμής με ηλεκτρονικά μέσα υποχρεούνται να δηλώνουν ηλεκτρονικά τον ή τους Επαγγελματικό/-κούς Λογαριασμό/κούς στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr) με τη χρήση των διαπιστευτηρίων που διαθέτουν οι χρήστες για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, εντός μηνός από την έναρξη άσκησης δραστηριότητας που υπάγεται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας με υποχρέωση αποδοχής πληρωμών μέσω POS. Για την πρώτη εφαρμογή οι ως άνω υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης, δηλαδή έως τις 12 Δεκεμβρίου.

2. Στον επαγγελματικό λογαριασμό οι υπόχρεοι αποδέχονται συναλλαγές που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής όπως, ενδεικτικά, μέσα πληρωμής με κάρτα, εντολές άμεσης χρέωσης, μεταφορές πίστωσης, πάγιες εντολές, καθώς και συναλλαγές με μετρητά. Οι συναλλαγές που διενεργούνται μέσω του επαγγελματικού λογαριασμού αφορούν αποκλειστικά την εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υπόχρεου.

3. Συναλλαγές που αφορούν την εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υπόχρεου, μέσω των παροχών υπηρεσιών πληρωμών του ν. 3862/2010, ανεξαρτήτως του μέσου συναλλαγής, διενεργούνται μέσω επαγγελματικού λογαριασμού.

4. Οι επαγγελματικοί λογαριασμοί δηλώνονται με χρήση του αριθμού λογαριασμού πληρωμών. Εφόσον υπάρχει ΙΒΑΝ, δηλώνονται υποχρεωτικά με τη μορφή αυτή και επιβεβαιώνονται από τους παρόxous υπηρεσιών πληρωμών του ν. 3862/2010. Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης του λογαριασμού, η ΑΑΔΕ προβαίνει σε απενεργοποίησή του.

5. Δήλωση του ίδιου επαγγελματικού λογαριασμού από διαφορετικούς δικαιούχους πληρωμής δεν επιτρέπεται και η ΑΑΔΕ προβαίνει σε απενεργοποίηση των λογαριασμών.

 

Πηγή: ΕΘΝΟΣ

Alfred - 360°