Ψηφιακή πλατφόρμα για ρυθμίσεις δανείων.

Τρίτη 19 Ιουλίου 2016

Σε ηλεκτρονική βάση θα καταγράφονται οι οφειλές σε τράπεζες και Δημόσιο καθώς και η περιουσιακή κατάσταση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Στόχος η αξιολόγηση των δανειοληπτών, ενώ για τους κακοπληρωτές προβλέπεται η δημιουργία δικαστικού συμβουλίου.

Πλατφόρμα, στην οποία θα γίνεται αναλυτική χαρτογράφηση του συνολικού χρέους αλλά και της περιουσιακής κατάστασης των δανειοληπτών, είτε πρόκειται για επιχειρηματίες, είτε για ιδιώτες, ετοιμάζουν οι τράπεζες σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών. Η ηλεκτρονική αυτή πλατφόρμα, που θα λειτουργεί σαν ένας «Τειρεσίας» χρέους-περιουσίας, θα αξιολογεί και θα βαθμολογεί τον κάθε δανειολήπτη, στο αν μπορεί να δανειοδοτηθεί, να ρυθμίσει την οφειλή του κλπ.

Δηλαδή το σύστημα θα «σκανάρει» τη συμπεριφορά του δανειολήπτη και τη συχνότητα με την οποία ανταποκρίνεται στις οφειλές του, είτε πρόκειται για δάνεια, είτε για φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.

Διαχείριση

Πρόκειται για μία κίνηση που θα βοηθήσει σημαντικά στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των καθυστερούμενων δανείων, κυρίως όμως θα συμβάλει στην ουσιαστική αντιμετώπιση του συνολικού χρέους των επιχειρήσεων μέσα από λύσεις-πακέτο.

Η πρόταση για τη δημιουργία του credit bureau περιλαμβάνεται -όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές- στην επικαιροποιημένη μελέτη του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την κατάσταση όλων των «κόκκινων» δανείων και τους ενδεικνυόμενους τρόπους για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή τους.

Η εν λόγω μελέτη που θα δοθεί στη δημοσιότητα τις επόμενες μέρες, δίνει επίσης έμφαση στον εντοπισμό των «στρατηγικά» κακοπληρωτών.

Στο θέμα αναφέρεται στέλεχος του ΤΧΣ και όπως λέει, θα πρέπει να υπάρξουν νομοθετικές παρεμβάσεις προκειμένου οφειλέτες που συστηματικά απορρίπτουν προτάσεις για ρύθμιση των δανείων τους να υποχρεώνονται από κάποιου είδους δικαστικό συμβούλιο, να προχωρήσουν σε διευθέτηση της οφειλής τους. Δηλαδή αν οι προτάσεις ρύθμισης αναιτιολόγητα απορρίπτονται από τον δανειολήπτη, τότε θα παρεμβαίνει το δικαστικό συμβούλιο και η απόφασή του θα είναι δεσμευτική για να προχωρήσει η ρύθμιση.

Εδώ είναι κομβικής σημασίας η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου, καθώς θα πρέπει να συσταθεί ένα εξειδικευμένο σώμα δικαστικών λειτουργών, που θα «τρέξουν» με ταχύτητα και αποτελεσματικότατα τις υποθέσεις. Σημειώνουμε ότι μία από τις δεσμεύσεις της ελληνικής πλευράς είναι ότι μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου οι Αρχές πρέπει να προχωρήσουν στη σύσταση ειδικού τύπου - σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά -, αποκλειστικά για υποθέσεις αφερεγγυότητας επιχειρήσεων. Και ακόμα να εισαγάγουν με υπουργική απόφαση ή Προεδρικό Διάταγμα το επάγγελμα του συνδίκου πτώχευσης.

Alfred - 360°