Οι εκθέσεις των επιχειρήσεων (Business Reports), είναι ένα είδος εργαλείων αναφορών με πολύ πλούσιες δυνατότητες (drill down, ταξινόμηση, παροχή φίλτρων, ομαδοποιήσεις) στις οποίες αναλύεται, με πολύ φιλικό τρόπο, στον ενδιαφερόμενο συγκεντρωμένη η πληροφορία. Παρουσιάζεται μια κατάσταση (πραγματική ή σενάριο) που σκοπό έχει την εφαρμογή των στατιστικών μοντέλων και δεικτών που προκύπτουν, σε μια σειρά από προτάσεις και δράσεις για την βελτίωση των διαδικασιών και της επιχειρηματικότητας εν γένει.

Οι υπηρεσίες που παρέχουν τα Business Reports στον τομέα του Purchase Analysis είναι:  

  • Παρουσίαση των αγορών που πραγματοποιεί η επιχείρηση. 
  • Παρουσίαση συγκριτικών στοιχείων σε προσδιοριζόμενα χρονικά διαστήματα. 
  • Ανάλυση των στοιχείων, σε μορφή drill down, φθάνοντας μέχρι και σε επίπεδο «γραμμής παραστατικού»
  • Ομαδοποιήσεις – κατηγοριοποιήσεις των προμηθευτών καθώς και των προϊόντων.