Revival: To outsourcing είμαστε εμείς!

Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2013

Revival: To outsourcing είμαστε εμείς!

O Γιώργος Αντύπας, πρόεδρος και CEO της Revival, αναλύει στο netweek τα οφέλη και την αναγκαιότητα του outsourcing για μια επιχείρηση σήμερα, εξηγεί γιατί η Revival προσφέρει υπηρεσίες που την κάνουν να ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό και καταδεικνύει την αξία του ανθρώπινου δυναμικού για την επιτυχία μιας εταιρείας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.

netweek: Ποια είναι η Revival και ποιο είναι το όραμά της; Ποιοι είναι οι βασικοί πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίζεται η κουλτούρα και η πορεία της;

Γιώργος Αντύπας: Η Revival δημιουργήθηκε κατόπιν συγχώνευσης των εταιρειών Geonet και Αντύπας Γ. Ε.Π.Ε. Έχοντας ως φιλοσοφία την παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης σε όλα τα επίπεδα στους πελάτες της, η εταιρεία εξελίχθηκε και ακολούθησε μια συνεχώς ανοδική πορεία, υλοποιώντας σταθερά τους στόχους της. Όραμα της εταιρείας είναι η ισχυρή ταύτιση του brand “Revival” με την έννοια του outsourcing. Αυτό καθίσταται δυνατό τόσο μέσα από την πλήρη και απόλυτη κατανόηση του μοντέλου outsourcing, όσο και μέσω της υψηλής τεχνογνωσίας που αδιαμφισβήτητα κατέχουμε στο αντικείμενο αυτό. Η εταιρεία ξεκίνησε προσφέροντας υπηρεσίες ανάλυσης οικονομικών αποτελεσμάτων, κάτι που αποτέλεσε παράλληλα και τον αρχικό πυλώνα της δραστηριότητάς της. Στη συνέχεια, με γνώμονα τις επιταγές της αγοράς και μέσα από μια δομημένη και αποτελεσματική δράση, προχώρησε στη δημιουργία του δεύτερου βασικού πυλώνα δραστηριότητάς της, τη Μηχανογράφηση.

Οι δύο βασικοί πυλώνες της Revival, οι οικονομικές και οι μηχανογραφικές υπηρεσίες, ενισχύονται με επιπλέον υπηρεσίες παρεχόμενες από ένα άρτια εκπαιδευμένο και καταρτισμένο προσωπικό. Επιπρόσθετα, το ομαδικό πνεύμα που χαρακτηρίζει τη λειτουργία της εταιρείας, σε συνδυασμό με το άρτιο σχήμα διοίκησης, συνδιαμορφώνουν έναν ολοκληρωμένο τομέα υπηρεσιών ικανό να προσαρμόζεται και να ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά στο διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η εμπιστοσύνη των πελατών, μας δείχνει ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο.

nw: H εταιρεία σας έχει καταφέρει να αναπτυχθεί μέσα σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, ακολουθώντας μια δυναμική στρατηγική, με τη σύναψη στρατηγικών συμφωνιών συνεργασίας, την υλοποίηση σημαντικών έργων και την απόκτηση έμπειρων στελεχών του χώρου. Ποια είναι τα μυστικά αυτής της επιτυχίας;

Γ. Αντύπας: Μυστικό της επιτυχίας και ταυτόχρονα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Revival, αποτελεί η αμφίδρομη συνεργασία των δύο βασικών πυλώνων της, καθώς και η διαφοροποιημένη της στρατηγική, σε ένα πεδίο της αγοράς όπου ακόμα δεν είχε αναπτυχθεί ανταγωνισμός. Συγκεκριμένα, το 1998, όταν ιδρύθηκε η Αντύπας Γ. Ε.Π.Ε., το outsourcing ήταν ακόμα άγνωστος όρος, χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον τομέα των οικονομικών υπηρεσιών.

Αργότερα, όταν το outsourcing εισήχθη ευρέως στην ελληνική οικονομική πραγματικότητα, ο ανταγωνισμός δεν στάθηκε ικανός να ανατρέψει τις σταθερές και παγιωμένες σχέσεις εμπιστοσύνης που αναπτύξαμε με τους άλλοτε λιγοστούς πελάτες μας. Θα πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι η προσήλωση της εταιρείας στη συνεχή εκπαίδευση και την τεχνογνωσία με την οποία εφοδιάζουμε τα στελέχη μας συνέβαλε ουσιαστικά στη διατήρηση του προβαδίσματος αυτού. Αναφορικά με την ικανότητά μας να αναπτυχθούμε στο ομολογουμένως δύσκολο οικονομικό περιβάλλον των τελευταίων ετών, βασιστήκαμε σε τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας άμυνας, ήταν η συρρίκνωση των σταθερών κοστολογίων και κυρίως του κόστους (αποδοχών) προσωπικού, με τρεις σταδιακές μειώσεις από το 2009 έως το 2012.

Ο δεύτερος άξονας άμυνας ήταν να ακολουθήσουμε μια «επιθετική» πολιτική στο εσωτερικό της εταιρείας. Εκμεταλλευτήκαμε θετικά τη μείωση του κύκλου των εργασιών μας για να εκπαιδεύσουμε περαιτέρω τα στελέχη μας, να αναδιοργανώσουμε και να βελτιώσουμε αποφασιστικά τις διαδικασίες μας, με απλά λόγια να γίνουμε ακόμα πιο αποτελεσματικοί.

Στο πλαίσιο του τρίτου άξονα, προχωρήσαμε σε στρατηγικής σημασίας εξαγορές, ακολουθώντας μια παραδοσιακή τακτική που είχαμε αναπτύξει από τη δεκαετία του 2000, στοχεύοντας στη διεύρυνση του πελατολογίου και την αύξηση του χαρτοφυλακίου των πελατών μας. Το Νοέμβριο του 2011 εξαγοράσαμε την Computec S.A. (έναν από τους δυνατούς και παραδοσιακούς συνεργάτες της Altec από την εποχή της UNISOFT), αποκτώντας έτσι ένα σημαντικό κομμάτι πελατολογίου, το οποίο αποτέλεσε «αντίδοτο» στη μείωση του τζίρου των υφιστάμενων πελατών, αλλά και της μείωσης του αριθμού τους.

Βλέποντας την κρίση ως ευκαιρία για να αντλήσουμε δυνάμεις για την επόμενη ημέρα, εξαγοράσαμε την Digicom S.A., μια εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού σε κάθετη αγορά και με εξειδικευμένο προϊόν WMS (Warehouse Management System), δίνοντας ακόμα μια νέα πνοή τόσο στο υφιστάμενο, αλλά και σε ένα εντελώς νέο πελατολόγιο. Όλα τα παραπάνω ενισχύθηκαν από την εμπιστοσύνη των πελατών μας, οι οποίοι έδωσαν τη δύναμη στη Revival να αντεπεξέλθει στους δύσκολους καιρούς. Έτσι, παρόλη τη μείωση του τζίρου και τις αναπόφευκτες επισφάλειες, στηρίξαμε τους πελάτες μας με κάθε μέσο, κάτι που η αγορά ξέρει και το ανταποδίδει, έστω και ετεροχρονισμένα.

Πιστεύουμε ότι η αξία δεν χάνεται, αλλά αναγνωρίζεται έστω κι αν αυτό συμβαίνει δύσκολα και, ίσως, όχι από όλους. Το management είναι διαχρονικά το ίδιο και είναι αυτό που έχει πάντα άξια. Αυτή είναι η σημερινή ειδοποιός διαφορά από τον ανταγωνισμό κάθε μεγέθους. Η αγορά του accounting, ο χώρος της ανάλυσης οικονομικών δεδομένων με σκοπό την απλή και τυπική παρακολούθηση διατάξεων και μεγεθών περνάει στο παρελθόν και δεν πρόκειται να γυρίσει πίσω. Η αξία βρίσκεται στο management. Αυτό είναι η ουσία για το μέλλον των επιχειρήσεων - για όσους μπορούν και θέλουν. Οι υπόλοιποι μοιραία θα περιθωριοποιηθούν από το σύστημα. Στη Revival και θέλουμε και μπορούμε και θα το πετύχουμε!

nw: Η παροχή οικονομικών υπηρεσιών και η ολοκληρωμένη υποστήριξη λογιστηρίων αποτελεί μια από τις κύριες δραστηριότητες της Revival. Ποια είναι τα κυριότερα οφέλη που αποκομίζουν οι εταιρείες από τις λύσεις outsourcing λογιστηρίου που τους προσφέρετε και γιατί θα πρέπει να επιλέξουν τις δικές σας υπηρεσίες;

Γ. Αντύπας: Αναμφίβολα, το outsourcing λογιστηρίων αποτελεί τη σημαντικότερη δραστηριότητα της Revival. Είναι η πυξίδα που αναγνωρίζει την τάση, δίνει την πορεία και δημιουργεί στρατηγική. Στη συνέχεια έρχεται η μηχανογράφηση προκειμένου να «εκσυγχρονίσει» τον πελάτη, να τον βοηθήσει στην περαιτέρω ανάπτυξή του και την υλοποίησή της. Βρισκόμαστε σε καθημερινή επικοινωνία με τους πελάτες μας και τους υποστηρίζουμε από όπου και αν είμαστε.

Η Revival αποτελεί μια «βιομηχανία» παροχής υπηρεσιών με βασικό προϊόν τους έτοιμους «συμβούλους», οι οποίοι διακρίνονται για την προσαρμοστικότητα, την επικοινωνία, την εξειδίκευση και τον ποιοτικό σχεδιασμό ενεργειών και δράσεων, ώστε, μέσα και από την παραγωγή ενός ταχύτατου αποτελέσματος, να αναδεικνύεται πάντα ο επαγγελματισμός.

Οι πελάτες, μας επιλέγουν λόγω της μεγάλης ταχύτητας ανταπόκρισης στις ανάγκες τους και για την υλοποίηση των στόχων τους, γεγονός που επιτυγχάνεται με τους εξής τρόπους.

• Προσφέροντας έναν ικανό αριθμό εξειδικευμένου προσωπικού, υποστηριζόμενο από έμπειρους project managers, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει από τη Revival.

• Παρέχοντας άμεση πληροφόρηση σε όλα τα επίπεδα με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και εξασφαλίζοντας αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο και μάλιστα ανεξαρτήτως τόπου, χρόνου και υποδομής των πελατών! Τα οφέλη που αποκομίζουν οι εταιρείες από το outsourcing είναι ζωτικής σημασίας.

• Περιορίζεται ο κίνδυνος απώλειας ελέγχου και η εξάρτηση από το προσωπικό. Γι’ αυτό το σκοπό υπογράφονται τα Service Level Agreements (SLAs), τα οποία καθορίζουν επακριβώς, εν είδει σύμβασης, τις ευθύνες της κάθε πλευράς, καθώς και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.

• Προστατεύονται αποτελεσματικά ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, μέσα από τις ολοκληρωμένες συμβάσεις οutsourcing.

• Αυξάνεται η παραγωγικότητα και μειώνεται το εργατικό κόστος, μέσω της χρήσης εξειδικευμένου, πάντα, προσωπικού.

• Υπάρχει ένας συνεχής έλεγχος στις δαπάνες σε software και hardware (το οποίο έχει ένα μικρό κύκλο ζωής).

• Κάνοντας χρήσης του μοντέλου outsourcing, οι εταιρείες δίνουν το βάρος τους στις πωλήσεις, χάριν του πλεονάσματος χρόνου που δημιουργείται.

nw: Πόσο σημαντικό είναι το cloud για εσάς και τι υπηρεσίες προσφέρετε προς την κατεύθυνση αυτή;

Γ. Αντύπας: Στηρίζουμε το cloud γιατί αποτελεί κυρίαρχη τάση της εποχής. Και το υποστηρίζουμε και πρακτικά , για παράδειγμα με τη δημιουργία δυναμικών αναφορών BI, επιτρέποντας στους πελάτες μας να έχουν πρόσβαση από μακριά σε εξειδικευμένες δυναμικές αναφορές – καθρέφτη της επιχείρησής τους, οι οποίες ενημερώνονται στους δικούς μας servers.

Είναι δεδομένο ότι η ελληνική επιχείρηση θα προσφύγει αναγκαστικά σε εφαρμογές και λύσεις cloud για το μεγαλύτερο μέρος των λειτουργιών της, ωστόσο, δεν είναι ακόμα έτοιμη να αφήσει το «γνώριμο περιβάλλον» των «καθημερινών» δεδομένων, που αποτελούν την περιουσία της. Πιστεύουμε ότι το μέλλον θα κινείται μεταξύ αυτών των δύο «άκρων», χωρίς βέβαια να αποκλείονται και πρωτοποριακές λύσεις.

Πρέπει να αναφερθεί ότι επενδύσεις cloud, έχουν γίνει και στη Revival, με κύριο σκοπό τη δική μας υποστήριξη και καλύτερη λειτουργία. Δεν περιορίζουμε, βέβαια, τις υπηρεσίες cloud μόνο στο εσωτερικό της Revival. Ήδη υπάρχουν συμβάσεις με επιχειρήσεις για τη λειτουργία disaster recovery center, ενώ σε λίγο καιρό τίθεται σε παραγωγική λειτουργία το πρώτο R-ACC.

Το Remote Accounting (R-ACC) είναι μια επαναστατική υπηρεσία, η οποία εξασφαλίζει απρόσκοπτη πρόσβαση των στελεχών του πελάτη σε μια πλήρη εφαρμογή, η οποία φιλοξενείται στις δικές μας υποδομές, απαλλάσσοντας τον επιχειρηματία από την ανάγκη αρχικής αγοράς και ετήσιας σύμβασης του προϊόντος αγοράς και συντήρησης του απαραίτητου hardware, του backup, της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος από μηχανήματα και κλιματισμό που λειτουργούν συνεχώς και προσφέροντας πολλά άλλα οφέλη. Η επιλογή ενός ακόμα στρατηγικού συνεργάτη υπηρεσιών cloud, πάντα με ισχυρή μετοχική συμμετοχή, θα ενισχύσει περαιτέρω τις δραστηριότητές μας προς την κατεύθυνση αυτή

nw: Με ποιο τρόπο μπορείτε να βοηθήσετε μια επιχείρηση, ώστε να κάνει re-engineering των διαδικασιών;

Γ. Αντύπας: Για να γίνει το re-engineering σε μια επιχείρηση, ακολουθούνται συγκεκριμένα βήματα τα οποία είναι τα εξής:

• Διερευνάται η φύση της επιχείρησης, αναλύονται οι μηχανισμοί και η οργανωτική δομή της.

• Εξετάζεται το ενδεχόμενο επέμβασης σε βάθος, με σκοπό όχι την απλή τροποποίηση ή βελτίωση, αλλά πιθανά και τη ριζική αλλαγή των δομών της.

• Αναλύεται η διαδικασία ως προς το αποτέλεσμα της ποιότητας και της ταχύτητας για το μέγιστο δυνατό όφελος. Επιδιώκεται να αποφευχθεί η «υποδούλωση» τμημάτων σε διαδικασίες και η μετατροπή αυτών σε περιορισμένες γραφειοκρατικές δομές.

• Αναλύονται διεξοδικά οι προτεινόμενες νέες διαδικασίες και λειτουργίες, προκειμένου να επιτευχθεί στο μικρότερο δυνατό χρόνο το μέγιστο δυνατό όφελος και η καλύτερη δυνατή ποιότητα, απαλλάσσοντας επιμέρους τμήματα και ομάδες εργασίας της επιχείρησης από χρονοβόρες και δύσκολες διαδικασίες, τη γραφειοκρατία κ.λπ.

• Η διοίκηση αποφασίζει και μεριμνά για την ουσιαστική οργάνωση και την παρουσία ισχυρής ηγεσίας, από τη μελέτη ως την ουσιαστική παράδοση του έργου.

nw: Ποιες, όμως, είναι οι ανάγκες των επιχειρήσεων, όσον αφορά τον επανασχεδιασμό των διαδικασιών τους;

Γ. Αντύπας: Η πρώτη και σημαντικότερη ανάγκη της επιχείρησης είναι να συμβαδίζει με τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και την ευρύτερη τάση παγκοσμιοποίησης των αγορών που έκαναν τις αλλαγές μεγαλύτερες, ενώ ταυτόχρονα αποπροσανατόλισαν την καταναλωτική πίστη. Η δεύτερη ανάγκη είναι η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων των επιχειρήσεων και η αμεσότητα στην επίλυση των προβλημάτων, αποφεύγοντας τις απλές γραφειοκρατικές διαδικασίες και φαινόμενα μετακύλισης ευθυνών από τμήμα σε τμήμα ή από συνάδελφο σε συνάδελφο. Η τρίτη ανάγκη έγκειται στην ταχύτητα ικανοποίησης των πελατών, βάσει της αναγνώρισης των αναγκών τους, δίνοντας σημασία σε ολόκληρη τη διαδικασία και όχι εστιάζοντας σε συγκεκριμένες λειτουργίες.

nw: Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας του re-engineering για την Revival;

Γ. Αντύπας: Η επιτυχία του re-engineering για την Revival εδράζεται σε τέσσερις άξονες:

• Στη στρατηγική που επιβάλλει ο επανασχεδιασμός και στην ισχυρή ηγεσία που επιτηρεί τις διαδικασίες από επάνω προς τα κάτω, ώστε η πρωτοβουλία για αλλαγή να έχει βάσεις και αποτέλεσμα και συνεπώς να μην αποτύχει το σύστημα.

• Στην αποδοχή του re-engineering από τα στελέχη και το προσωπικό, ώστε να συμμετέχουν στις αλλαγές, κατανοώντας την αίσθηση της επείγουσας ανάγκης. Οι άνθρωποι συχνά είναι επιφυλακτικοί με τις αλλαγές και για αυτό απαιτείται προσπάθεια, χρόνος και κόστος . Οταν νιώσουν την αίσθηση ότι ανήκουν στο γενικότερο κλίμα της αλλαγής και ότι η εργασία τους παραμένει σημαντική για το σύνολο, τότε έχουμε σίγουρα επιτυχία.

• Στην εμπέδωση του re- engineering για το business της επιχείρησης, είτε αυτό είναι παροχή υπηρεσίας, είτε παραγωγή, είτε εμπόριο. Η προηγούμενη εμπειρία σε διαφορετικά μοντέλα και η κατοχή επιχειρηματικής δραστηριότητας θα δώσει, με δέσμευση στόχων, σίγουρα αποτελέσματα.

• Στη σωστή αξιολόγηση και δόκιμη των διαδικασιών στην επιχείρηση, ώστε να εκπαιδευτούν σωστά τα στελέχη και να έχουμε διαχρονικά το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα, μέχρι το επόμενο κάλεσμα για re-engineering!

nw: Με ποιο τρόπο μια εταιρεία μπορεί να εκμεταλλευτεί σήμερα το ψηφιακό μάρκετινγκ και τι υπηρεσίες προσφέρετε γι’ αυτό το σκοπό;

Γ. Αντύπας: Το ψηφιακό μάρκετινγκ είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με όλα τα μοντέλα outsourcing, ανεξαρτήτως κλάδου, και μεταφράζεται άμεσα σε χαμηλό κόστος, εξειδίκευση και ευελιξία, διαχείριση από απόσταση, δηλαδή ότι ακριβώς πρεσβεύουν οι αρχές του outsourcing μοντέλου υπηρεσιών. Η εξέλιξη της ψηφιοποίησης του μάρκετινγκ δίνει ιδιαίτερη αξία και συμπορεύεται με τα μοντέλα διαχείρισης outsourcing, κάτι που συμβαίνει ήδη τα τελευταία 20 χρόνια στις ανεπτυγμένες οικονομίες εκτός Ελλάδας. Η Revival, με αφορμή την ταχεία ανάπτυξη του ψηφιακού Μάρκετινγκ, θα διευρύνει το χαρτοφυλάκιο outsourcing υπηρεσιών με σκοπό να επιταχύνει την αναγνωσιμότητα στο επιχειρησιακό κοινό της Ελλάδας.

nw: Πόσο σημαντικά είναι για εσάς τα στελέχη σας και πώς μπορούν να επηρεάσουν την ανάπτυξη της εταιρείας σας;

Γ. Αντύπας: Τα στελέχη είναι ζωτικής σημασίας για κάθε επιχείρηση. Για τη Revival αποτελούν το προφίλ και τη βασική αντανάκλασή της. Το γεγονός ότι χαρακτηρίζονται «σύμβουλοι» προσδιορίζει την ευρύτητα των υπηρεσιών που μπορούν να προσφέρουν, όπως και την αντίστοιχη εξειδίκευση. Όλες οι διαδικασίες της εταιρείας βασίζονται σε διεργασίες που παρακολουθούνται από τα στελέχη μέσω σύγχρονων λογισμικών που σχεδιάζονται από τη Revival, όπως είναι το Daily Job Manager, με σκοπό την “real time” ενημέρωση σε όλα τα επίπεδα. Η Revival επενδύει στο προσωπικό της και διατηρεί ένα βασικό πυρήνα ανθρωπίνου δυναμικού διαχρονικά, o οποίος αναβαθμίζεται συνεχώς και εκπαιδεύεται σε τεχνολογίες αιχμής.

Τα νέα στελέχη αντλούν την κουλτούρα της εταιρείας από αυτό το βασικό πυρήνα και συμβάλλουν στην εξέλιξη του μοντέλου μας. Βασικό στοιχείο της επιτυχίας των στελεχών μας είναι η απόλυτη εχεμύθειά με αποτέλεσμα την πληρέστερη και προσφορότερη εξυπηρέτηση των πελατών. Ταυτόχρονα, δίνεται έμφαση στην ενίσχυση του πνεύματος συλλογικότητας της ομάδας (κουλτούρα ομάδας), και συνακόλουθα στην καλλιέργεια της σημασίας του ομαδικού πνεύματος, ώστε αυτό να καταστεί βίωμα. Προσδοκία μας είναι να υπάρχει διαρκής ανταποδοτικότητα στο προσωπικό μας.

Είχαμε υποσχεθεί στην πρώτη μείωση αποδοχών, ότι θα επιστρέφαμε με αυξήσεις όταν οι συνθήκες μας το επέτρεπαν , πράγμα το οποίο είμαστε σε θέση να υλοποιήσουμε τώρα, αποδεικνύοντας ότι τηρούμε τις υποσχέσεις μας στο προσωπικό. Ετσι, αυξήσαμε τις αποδοχές κατά 7% στο προσωπικό μας μέσα σε περίοδο μαζικών απολύσεων και μειώσεων αποδοχών. Και αν τα στοιχεία του 2014 στο πρώτο εξάμηνο έχουν τη βελτίωση που περιμένουμε, τότε θα αυξήσουμε για άλλη μια φορά αντίστοιχα τις αποδοχές του προσωπικού μας. Αυτό είναι και το μυστικό της επιτυχίας μας, το πνεύμα ανταπόδοσης και η ορθή διαχείριση ρόλων και διαφορετικών χαρακτήρων που απαρτίζουν το προσωπικό μας. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η διατήρηση του επιπέδου επικοινωνίας και οι απαιτούμενες ισορροπίες σε απόλυτα ικανοποιητικό επίπεδο, τόσο μεταξύ στελεχών όσο και στις εξωτερικές επαφές μας.

nw: Ποια τα σχέδια σας για το μέλλον; Πώς σκοπεύετε να αναπτύξετε περισσότερο την εταιρεία σας;

Γ. Αντύπας: Τα σχέδιά μας για το μέλλον, η υλοποίηση και η εξέλιξή τους βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με το περιβάλλον και τις απαιτήσεις που ανακύπτουν. Μια ευκαιρία που βλέπουμε μπροστά μας είναι ο τουρισμός. Μέσα σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, η αναγνωρισμένη τεχνογνωσία του αντικειμένου του τουρισμού μάς έδωσε την ευκαιρία να κλείσουμε μέσα στο 2012-2013 νέες συνεργασίες με σημαντικές εταιρείες του κλάδου, όπως η Santa Marina Luxury Hotel & Resort, η Hellenic Automotive S.A (αντιπρόσωπος της EUROPCAR στην Ελλάδα και κορυφαία παγκοσμίως εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων αναψυχής), η Grand Star Hellenic (ένας από τους μεγαλύτερους tour οperators στην Ελλάδα), η Κρουαζιέρες Πέντε Ηπείρων (αντιπροσωπεία της Pullman Tours) καθώς και η Golden Escape.

Νέες συνεργασίες σε παραδοσιακούς κλάδους αποτελούν η Ευρωχαρτική ΑΕΒΕ (με τη γνωστή γκάμα προϊόντων “ENDLESS“), η ΕΨΕΜ (ηγέτιδα εταιρεία στην προμήθεια εξοπλισμού ψυκτικών), η MediPrime SA (δραστηριοποιείται στο εμπόριο φαρμακευτικών και ιατρικών ειδών) και η AGIS fire & security (ασχολείται με την ανάπτυξη, σχεδίαση και εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων ασφαλείας). Επιπλέον, θέλω να τονίσω τη σημαντική και στρατηγική μας συνεργασία με την εταιρεία ελεγκτών DFK PdAudit (member of DFK International) σε επίπεδο παροχής ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, με σκοπό την ευρύτερη συνεργασία και σε άλλους τομείς.

Παράλληλα πραγματοποιήσαμε την πρόσληψη νέου, απόλυτα διακεκριμένου και εξειδικευμένου, προσωπικού σε τομείς όπου χρειαζόμαστε άμεση ανάπτυξη, όπως είναι οι πωλήσεις και το τμήμα Outsourcing Payroll. Στα άμεσα σχέδιά μας περιλαμβάνεται η συμμετοχή μας με εξειδικευμένη εταιρεία του χώρου στην αγορά των data centers, αναγνωρίζοντας τόσο τη σημασία και τη μελλοντική ανάπτυξη του χώρου, όσο και των δικών μας ανεπτυγμένων τεχνολογιών (πάντα στηριζόμενων στην αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και εμπειρία μας). Απώτερος στόχος όλων των παραπάνω ενεργειών είναι η επίτευξη της νέας στρατηγικής θέσης της Revival που είναι πλέον η Virtual υποστήριξη των Οutsourcing υπηρεσιών. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια εικονική ομάδα με μια ευέλικτη υπηρεσία, απαλλαγμένη από τα απαραίτητα γενικά έξοδα, τους χώρους γραφείων ή τις προμήθειες, η οποία θα δώσει εστίαση σε βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Το αποτέλεσμα που επιδιώκουμε να πετύχουμε είναι η διαχείριση κόστους – χαμηλού κινδύνου, χωρίς τους συνήθεις περιορισμούς απασχόλησης, χωρίς το κόστος της αρχικής επένδυσης, με μια άμεση διαχείριση πόρων, «αφαιρώντας» διαδικασίες και παρακολουθώντας άμεσα τα αποτελέσματα.

Δείτε το άρθρο εδώ

Alfred - 360°