Ρύθμιση - ανάσα για οφειλές έως 20.000 €

Πέμπτη 11 Μαΐου 2017
Ρύθμιση - ανάσα για οφειλές έως 20.000 €

Κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του κάθε οφειλέτη με ληξιπρόθεσμα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία θα είναι η ρύθμιση οφειλών που ετοιμάζουν τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας και θα τεθεί σε εφαρμογή μέσα στο καλοκαίρι - το αργότερο τον Αύγουστο. Ασφαλείς πληροφορίες των «Ειδήσεων» αναφέρουν ότι η ρύθμιση, που θα αφορά ελεύθερους επαγγελματίες και φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, θα προσφέρει «κούρεμα» των προσαυξήσεων και των προστίμων από 20% έως 80%, τη δυνατότητα εφάπαξ εξόφλησης για μικρά χρέη και κλιμακωτές δόσεις ανάλογα με το ύψος της οφειλής και την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη. Σε ότι αφορά το ποσοστό του «κουρέματος» των προσαυξήσεων και των προστίμων, ακόμη και στην εφάπαξ εξόφληση δεν προβλέπεται ολική διαγραφή (δηλαδή στο 100%).

Η ρύθμιση θα επιτρέψει να πάρουν ανάσα χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν χρέη από 3.000 έως 20.000 ευρώ, καθώς θα μπορούν μέσω διμερών συμφωνιών με τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και τις ΔΟΥ να ρυθμίζουν τις οφειλές τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Κέντρο Ασφαλιστικών Εισφορών το 80% των οφειλετών (ήτοι 493.577 οφειλέτες) έχουν οφειλή έως 30.000 ευρώ ο καθένας, ενώ σε 300.000 με 320.000 εκτιμώνται εκείνοι που έχουν οφειλή έως 20.000 ευρώ και θα μπορούν να κάνουν χρήση της ρύθμισης

Τα κριτήρια που θα καθορίζουν το ύψος των δόσεων και το ποσοστό «κουρέματος» των προσαυξήσεων θα είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, τα εξής:

 • Το ύψος της οφειλής
 • Η οικονομική δυνατότητα που έχει ο οφειλέτης από την επαγγελματική του δραστηριότητα
 • Η περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη
 • Η ανάπτυξη της εταιρείας, που θα μετριέται με βάση τις πωλήσεις τα τελευταία τρία χρόνια, και η κερδοφορία, που θα μετριέται ως αναλογία του EBITDA (κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων)
 • Ο κύκλος εργασιών ή το κεφάλαιο και η αναλογία μόχλευσης

Οι βασικοί άξονες

 Τα βασικά σημεία της ρύθμισης (η οποία αυτή την περίοδο αποτελεί αντικείμενο συνεχών συσκέψεων και θα εξειδικευθεί με υπουργική απόφαση που επεξεργάζονται τα συναρμόδια υπουργεία) είναι τα ακόλουθα:

 1. Δημιουργείται ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο της αίτησης ένταξης στη ρύθμιση. Το πλέον πιθανό είναι η πλατφόρμα να ανοίξει την ίδια χρονική περίοδο που θα «τρέξει» η ρύθμιση για τον εξωδικαστικό, δηλαδή στις αρχές Αυγούστου. Εάν δεν συνδεθούν οι ρυθμίσεις, μπορεί η λειτουργία της να ξεκινήσει και εντός Ιουλίου.
 2. Δεν θα υπάρχει αναλυτικό πλάνο οφειλής, αλλά θα προβλέπεται -μετά τη «διμερή συμφωνία»- η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών που θα περιγράφει η υπουργική απόφαση.
 3. Θα ακολουθείται μια αυτοματοποιημένη διαδικασία και βάσει των αντικειμενικών κριτηρίων που θα ζητούνται, ο οφειλέτης θα εντάσσεται σε ένα συγκεκριμένο μοντέλο ρύθμισης. Από αυτό το μοντέλο θα προκύπτει το ποσό των δόσεων που θα καλείται να καταβάλλει, καθώς και η διαγραφή ποσοστού προσαυξήσεων και προστίμων.
 4. Η ρύθμιση θα προβλέπει εφάπαξ εξόφληση της οφειλής, αλλά και κλιμακωτές δόσεις, που θα κυμαίνονται από 12 έως και 120.
 5. Τη δυνατότητα χρήσης των 120 δόσεων δεν θα την έχουν όλοι, θα εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις περιπτώσεις που από το αυτοματοποιημένο σύστημα θα φαίνεται ότι πληρούν τα κριτήρια για να ενταχθούν. Εκτιμήσεις από παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι θα είναι περιορισμένος ο αριθμός εκείνων που θα έχουν την ευκαιρία να ρυθμίσουν οφειλή αυτού του ύψους μέσα σε διάστημα δεκαετίας.
 6. Στις 12 δόσεις η διαγραφή των προσαυξήσεων θα ανέρχεται στο 80%, ενώ στις 120 δόσεις θα περιορίζεται στο 20% επί του ποσού των προσαυξήσεων ή των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής που έχουν διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση.
 7. Υπάρχει το ενδεχόμενο ο οφειλέτης να μην ενταχθεί σε καμία ρύθμιση και η αίτησή του να απορριφθεί. Θα συμβεί σε περίπτωση που δεν θα συγκεντρώνει τα κριτήρια.
 8. Με την ένταξη στη ρύθμιση θα χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα στους οφειλέτες, θα αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων, καθώς και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων, εναντίον τους. Επίσης, θα αναστέλλεται κάθε ποινική δίωξη και θα αναβάλλεται η εκτέλεση ποινής που επιβλήθηκε για τις συγκεκριμένες οφειλές.
 9. Γιατροί, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, αρχιτέκτονες, μηχανικοί, λογιστές, δημοσιογράφοι και καλλιτέχνες, μεταξύ άλλων, θα μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία με αυτόν τον τρόπο, εφόσον έχουν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

 

Πηγή: Αληθινές ειδήσεις

Alfred - 360°