Ρύθμιση δανείων του ΟΕΚ μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου

Πέμπτη 19 Απριλίου 2018
Ρύθμιση δανείων του ΟΕΚ μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου

Περιθώριο μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου 2018 έχουν από σήμερα οι δανειολήπτες του τ. ΟΕΚ προκειμένου να υπαχθούν στις ευνοϊκές ρυθμίσεις αποπληρωμής των οφειλών τους. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα που αναπτύχθηκε τίθεται σήμερα σε λειτουργία στο portal του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr). Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι που είχαν λάβει δάνειο από ίδια κεφάλαια του τέως Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (τ.ΟΕΚ), ενώ εντάσσονται και οι δανειολήπτες μέσω προγραμμάτων αγοράς κατοικίας ή διαμερισμάτων (ΠΑΚΑΔΙ).

Οι ενδιαφερόμενοι επισκέπτονται την κεντρική ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, στο πεδίο «Κοινωνική Πολιτική» επιλέγουν «Ρύθμιση οφειλών δανειοληπτών από ίδια κεφάλαια του τ. ΟΕΚ» και μπαίνουν στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του Taxis. Στη συνέχεια ακολουθούν τις οδηγίες που δίδονται αναλυτικά στον «Οδηγό Συμπλήρωσης Αίτησης Υπαγωγής για τις ρυθμίσεις». Προϋπόθεση υπαγωγής στις ρυθμίσεις αποτελεί η ιδιοκατοίκηση ή η χρήση της κατοικίας από τους γονείς, τα τέκνα και εν γένει συγγενείς β ’βαθμού, για την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου. Η ιδιοκατοίκηση και η χρήση διαπιστώνονται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Οι περιπτώσεις

Με βάση την απόφαση, την οποία έχει υπογράψει η υπουργός Εργασίας, Έφη Αχτσιόγλου, οι δανειολήπτες μπορούν να κάνουν αίτηση υπαγωγής στις ρυθμίσεις για: • Διαγραφή οφειλών εφόσον το συνολικό χρέος είναι μέχρι 6.000 ευρώ (άληκτο κεφάλαιο + ληξιπρόθεσμες οφειλές+ τόκοι υπερημερίας + τόκοι κεφαλαίου). Θεωρείται ότι έχουν αποπληρώσει και δεν υφίσταται καμία εκκρεμότητα οφειλής προς τον ΟΑΕΔ.

• Διαγραφή των τόκων κεφαλαίου και υπερημερίας που έχουν επιβληθεί και δεν έχουν εισπραχθεί.

• Μείωση κατά 15% του αρχικού ποσού δανείου για όλους τους δανειολήπτες.

• Εκπτώσεις λόγω κοινωνικού κριτηρίου μετά την εφαρμογή της μείωσης του 15%:

α) 10% για συνταξιούχους, οικογένειες με μέλος ΑμεΑ, χήρους-χήρες με προστατευόμενο μέλος, σεισμόπληκτους- συρόπληκτους, άτομα με αναπηρία 67%, μονογονεϊκές οικογένειες.

β) 20% για πολυτέκνους (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης).

Μετά την εφαρμογή των ανωτέρω μειώσεων-εκπτώσεων διαμορφώνεται το τελικό ποσό δανείου, από το οποίο αφαιρούνται τα ήδη καταβληθέντα ποσά (κεφάλαιο, τόκοι κεφαλαίου, τόκοι υπερημερίας, κεφαλαιοποιημένοι τόκοι) προκειμένου να υπολογιστεί η τελική οφειλή του δανειολήπτη, η οποία παραμένει άτοκη.

Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν στην αρμόδια υπηρεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η προσέλευση των δικαιούχων θα γίνεται κατόπιν πρόσκλησης του ΟΑΕΔ σε προγραμματισμένο ραντεβού.

 

Πηγή: ΕΘΝΟΣ

Alfred - 360°