Ρυθμίσεις και κούρεμα χρεών για βιώσιμες επιχειρήσεις.

Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2016

Πράσινο φως στη ρύθμιση του εξωδικαστικού συμβιβασμού για τα επιχειρηματικά δάνεια έδωσε χθες το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για τη συνολική ρύθμιση των χρεών που έχουν χιλιάδες επιχειρήσεις προς τις τράπεζες, το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία αλλά και τρίτους.

Η νέα διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού, η οποία αναμένεται να δώσει λύση στην αντιμετώπιση του προβλήματος των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων που έχουν στα χαρτοφυλάκια τους οι τράπεζες, θα προβλέπει ακόμα και τη δυνατότητα κουρέματος μέρους των οφειλών αυτών, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη σε αυτή θα είναι η επιχείρηση να έχει κριθεί βιώσιμη.

Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή εντός του Οκτωβρίου, είναι μια μετεξέλιξη του νόμου Δένδια, που εισάγει όμως μια σειρά καινοτομιών.

Συγκεκριμένα θα αφορά όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους που κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου θα είναι υπερχρεωμένες, θα κρίνονται βιώσιμες και θα έχουν χρέη προς τράπεζες, Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία και λοιπούς ιδιώτες πιστωτές.

Για την εξέταση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων θα υπάρχουν κοινά κριτήρια ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης. Η βιωσιμότητα των μικρότερων επιχειρήσεων θα κρίνεται σύμφωνα με ένα αυτοματοποιημένο σύστημα ανάλυσης, ενώ των μεγαλύτερων θα αξιολογείται από ανεξάρτητο εκτιμητή.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ.

Στις δυνατότητες που θα παράσχει ο εξωδικαστικός συμβιβασμός θα περιλαμβάνονται πολυετείς επιμηκύνσεις της περιόδου αποπληρωμής, διαγραφές μέρους των οφειλών ή και άλλοι τρόποι ρυθμιοης ή αναδιάρθρωσης του χρέους.

Ωστόσο ο νέος μηχανισμός εξωδικαστικής αναδιάρθρωσης επιχειρηματικών δανείων θα έχει ισχύ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η ελληνική πλευρά έχει προτείνει τα δύο χρόνια, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες οι θεσμοί θέλουν η διάρκεια αυτή να μην ξεπερνά το ένα έτος.

Κάθε ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας θα μπορεί να υποβάλει αίτηση για ρύθμιση των οφειλών του ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικές Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, όπου και θα του υποδεικνύονται τα έγγραφα που θα οφείλει να προσκομίσει με ηλεκτρονικό τρόπο.

Στα έγγραφα αυτά θα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων, Ε9, τραπεζική ενημερότητα κ.λπ. Μάλιστα, για να διασφαλιστεί ότι δεν θα κάνουν χρήση του εξωδικαστικού συμβιβασμού στρατηγικοί κακοπληρωτές, θα αξιοποιείται κάθε διαθέσιμο πληροφοριακό στοιχείο για την περιουσιακή κατάσταση των ιδιοκτητών της επιχείρησης (δηλώσεις στην Εφορία, καταθέσεις σε τράπεζες κ.λπ.).

Ο ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ.

Κάθε αίτηση που θα υποβάλλεται θα τη «χρεώνεται» ένας συντονιστής από το Μητρώο Διαμεσολαβητών του υπουργείου Δικαιοσύνης, ο οποίος και θα αναλαμβάνει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της επιχείρησης και όλων των πιστωτών της, συμπεριλαμβανομένων και του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων στην περίπτωση που υπάρχουν χρέη και προς αυτά. Επιπλέον, θα συμμετέχουν υποχρεωτικά και εκπρόσωποι των εργαζομένων αλλά και των προμηθευτών, στους οποίους ενδεχομένως υπάρχουν οφειλές.

Στη συνέχεια και εφόσον οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών καταλήξουν θετικά, με το ποσοστό των πιστωτών που συμφωνεί να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον στο 60% της συνολικής οφειλής, η υπόθεση θα παραπέμπεται σε δικαστή προς επικύρωση και η δικαστική απόφαση θα επιβάλλει τη συμμόρφωση του συνόλου των πιστωτών.

Τέλος το νέο πλαίσιο θα προβλέπει και μέγιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων η οποία θα είναι έως 3 μήνες για τις μεγάλες επιχειρήσεις και έως 2 μήνες για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Πηγή: εφημερίδα “ΤΑ ΝΕΑ”

Alfred - 360°