Σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Οικονομίας, το σχέδιο νόμου για τα εμπορικά σήματα

Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019
Σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Οικονομίας, το σχέδιο νόμου για τα εμπορικά σήματα

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00.

Όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, το δικαίωμα στο σήμα αποκτάται µε την καταχώρισή του στο μητρώο.

Σήμα μπορούν να αποτελέσουν οποιαδήποτε σημεία, ιδίως δε λέξεις, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος φυσικών προσώπων, επωνυμίες, ψευδώνυμα, απεικονίσεις, σχέδια, γράμματα, αριθμοί, χρώματα, το σχήμα του προϊόντος ή η συσκευασία του προϊόντος, ήχοι, συμπεριλαμβανομένων των μουσικών φράσεων, διαφημιστικά συνθήματα (slogans), υπό την προϋπόθεση ότι τα σημεία αυτά:

α) είναι ικανά να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες άλλων επιχειρήσεων και

β) μπορούν να αναπαρίστανται στο μητρώο.

Το σήμα πρέπει να αναπαρίσταται σε οποιαδήποτε κατάλληλη μορφή, με τη χρήση ευρέως διαθέσιμης τεχνολογίας που καθιστά δυνατή την αναπαράστασή του στο μητρώο κατά τρόπο σαφή, ακριβή, αυτοτελή, ευπρόσιτο, κατανοητό, διαρκή και αντικειμενικό, που επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές και στο κοινό να προσδιορίζουν με σαφήνεια και ακρίβεια το αντικείμενο προστασίας που παρέχεται στον δικαιούχο του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Alfred - 360°