Σε ισχύ οι μεταβολές στους συντελεστές ΦΠΑ, από 1-7-2017

Τρίτη 4 Ιουλίου 2017
Σε ισχύ οι μεταβολές στους συντελεστές ΦΠΑ, από 1-7-2017

Από 1.7.2017, τίθεται σε ισχύ το Παράρτημα ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ, όπως αυτό τέθηκε με το άρθρο 70 του ν. 4472/2017. Το Παράρτημα αυτό ορίζει τα αγαθά και τις υπηρεσίες που υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ.

Συγκεκριμένα:

Από 1.7.2017, υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (13%, ή 9% για τα νησιά στα οποία εξακολουθεί να εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής) τα ακόλουθα αγαθά:

• Άλογα, γαϊδούρια και μουλάρια κάθε είδους, βοοειδή, χοιροειδή, προβατοειδή και αιγοειδή, ζωντανά. Εξαιρούνται τα άλογα ιπποδρομιών (Δ.Κ. ΕΧ 0101, 0102, 0103 και 0104).

• Πετεινοί, κότες, πάπιες, χήνες, γάλοι, γαλοπούλες και φραγκόκοτες, ζωντανά, που προορίζονται για την ανθρώπινη διατροφή (Δ.Κ. EX0105).

• Κουνέλια, περιστέρια, ορτύκια, φασιανοί, πέρδικες, λαγοί και λοιπά ζώα και πτηνά, ζωντανά, που προορίζονται για την ανθρώπινη διατροφή. Ζώα που εκτρέφονται για τη γουνοποιία. Μέλισσες. Ακάρεα (έντομα που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες αντί εντομοκτόνων) (Δ.Κ. ΕΧ 0106).

• Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα γενικά, σε φυτική νάρκη, σε βλάστηση ή σε άνθηση. Φυτά φυτωρίου, άλλα φυτά και ρίζες κιχωρίου άλλες από τις ρίζες της κλάσης 1212. Λευκό (φύτρα) μανιταριών (Δ.Κ. 0601 και 0602).

• Σπέρματα και σπόροι που προορίζονται για σπορά (Δ.Κ. ΕΧ 1201, ΕΧ 1202, ΕΧ 1204, ΕΧ 1205, ΕΧ 1207 και ΕΧ 1209).

• Άχυρα και φλοιοί ακατέργαστων δημητριακών, έστω και τεμαχισμένα, αλεσμένα, συμπιεσμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων. Γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράμβες), τεύτλα κτηνοτροφικά, ρίζες κτηνοτροφικές, χορτονομές (FΟΙΝ, LUΖΕRΝΕ), τριφύλλια, κτηνοτροφικά λάχανα, χορτονομές λούπινου, βίκου και παρόμοια κτηνοτροφικά προϊόντα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων (Δ.Κ. 1213 και 1214).

• Υπολείμματα και απορρίμματα των βιομηχανιών ειδών διατροφής. Τροφές παρασκευασμένες για ζώα. Εξαιρούνται τα παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων της Δ.Κ. 2309 (Δ.Κ. 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307 και 2308).

• Μαστίχα (λευκή ή μη), ακατέργαστη (Δ.Κ. ΕΧ 1301).

• Λιπάσματα (Δ.Κ. 3101, 3102, 3103, 3104 και 3105).

• Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της βλάστησης και ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών, απολυμαντικά και παρόμοια προϊόντα που παρουσιάζονται σε μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση ή ως παρασκευάσματα άλλα από εκείνα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση. Εξαιρούνται τα εντομοαπωθητικά, τα απολυμαντικά για οικιακές χρήσεις, τα εντομοκτόνα και κατσαριδοκτόνα που παρουσιάζονται σε φιάλες με προωθητικό αέριο ή σε σκόνη για οικιακές χρήσεις (Δ.Κ. ΕΧ 3808).

Σημειώνεται ότι τα ψάρια, φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών, καλαμάρια, χταπόδια και σουπιές, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα ή επεξεργασμένα εξακολουθούν να υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ. Από τα παραπάνω, εξαιρούνται – και επομένως υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ - τα συκώτια, αυγά, σπέρματα και επιπλέον, από 1.7.2017, τα πτερύγια, κεφάλια, ουρές, νηκτικές κύστες και άλλα βρώσιμα εντόσθια ψαριών (Δ.Κ. ΕΧ 0302, ΕΧ 0303, ΕΧ 0304, ΕΧ 0307).

Σημειώνεται επίσης στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ περιλαμβάνονται από 1.7.2017, γενικά οι «καθετήρες για την ιατρική χρήση των ανθρώπων». Η σχετική διάταξη που αντικαταστάθηκε και ισχύει έως 30.6.2017 αναφερόταν συγκεκριμένα στους «αυτολιπαινόμενους καθετήρες, καθετήρες κεντρικούς για αιμοκάθαρση, καθετήρες σίτισης, καθετήρες περιτοναϊκής, καθετήρες κύστεως υπερηβικές».

Στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (13% ή 9% για τα νησιά στα οποία εξακολουθεί να εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής) υπάγεται, από 1.7.2017, και η παροχή υπηρεσιών για τη γεωργική παραγωγή.

Τέλος, παραθέτουμε ακολούθως για την πλήρη ενημέρωσή σας και ορισμένες μεταβολές που επήλθαν στις δασμολογικές κλάσεις των προϊόντων που υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ:

• Αγαθά, περ. 27: Αμαξάκια τύπου πολυθρόνας και άλλα οχήματα για αναπήρους, έστω και με κινητήρα ή άλλο μηχανισμό προώθησης, ανταλλακτικά αναπηρικού αμαξιδίου και ερεισίνωτο (Δ.Κ. 8713, Δ.Κ. 9403 και ΕΧ 8714).». Προστέθηκε η Δ.Κ. 9403.

• Αγαθά, περ. 31: Τρίποδο (ΕΧ 6602, ΕΧ 9021). Διαγράφηκε η Δ.Κ. ΕΧ 8716

• Αγαθά, περ. 31: Braille note taker, γραφομηχανές (Δ.Κ. ΕΧ 8472). Προστέθηκε η λέξη «γραφομηχανές» και αντικαταστάθηκε η Δ.Κ. ΕΧ 8472 (Δ.Κ. ΕΧ 8469, έως 30.6.2017)

• Αγαθά, περ. 31: Πλαίσια γραφής για άτομα με μειωμένη όραση (Braille) (Δ.Κ. ΕΧ 3926, Δ.Κ. 7326). Προστέθηκε η δασμολογική κλάση Δ.Κ. 7326

Σχετ. Παράρτημα ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ & άρθρο 70 του ν. 4472/2017.

Σημείωση: Για τα λοιπά αγαθά και υπηρεσίες που εξακολουθούν να υπάγονται στο μειωμένο και στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, μπορείτε να ανατρέξετε στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ εδώ.

Alfred - 360°