ΣΟΚ Κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και για απλήρωτες εισφορές!

Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017
ΣΟΚ Κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και για απλήρωτες εισφορές!

Σινιάλο στις ελεγκτικές αρχές για ανελέητο κυνήγι χιλιάδων οφειλετών και «ντου» σε τραπεζικούς λογαριασμούς δίνει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, με στόχο να βάλει ζεστό χρήμα στον κρατικό κορβανά.

Διάταξη-«φωτιά» που περιλαμβάνεται στο κατατεθέν νομοσχέδιο του υπουργείου παρέχει στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) τη δυνατότητα πρόσβαση» σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Κτηματολόγιο, υποθηκοφυλακεία, αλλά και δημόσιους φορείς, προκειμένου να αντλεί πληροφορίες για τους οφειλέτες στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και εν συνεχεία να προβαίνει σε δέσμευση ή και κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων έναντι των χρεών τους.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 19 το υπουργείο Εργασίας δίνει εκ νέου στο ΚΕΑΟ αυτοματοποιημένη πρόσβαση στο Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών. Σύμφωνα με υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Εργασίας, το Κέντρο Είσπραξης είχε παλαιότερα τη συγκεκριμένη δυνατότητα, αλλά από σφάλμα του είχε αφαιρεθεί.

Η δεύτερη ρύθμιση (άρθρο 20) θα δώσει την ευκαιρία στα ΚΕΑΟ να λαμβάνει εκτενή πληροφόρηση από σημαντικούς φορείς του Δημοσίου, όπως είναι το Κτηματολόγιο κ.ο.κ., ώστε να μπορεί να κάνει ταυτοποίηση των στοιχείων των οφειλετών. Το πλεονέκτημα αυτό το έχει ήδη η φορολογική διοίκηση, αλλά δεν το έχει το Κέντρο Είσπραξης, το οποίο «ξεσκονίζει» εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το άρθρο, «με δεδομένο ότι η είσπραξη των οφειλομένων απαιτήσεων προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης αποτελεί μείζονος σημασίας ζήτημα για τη βιωσιμότητα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, ο λόγος που επέβαλε τη θέσπιση της διάταξης του άρθρου 15 του ν. 4174/2013 υπέρ της φορολογικής διοίκησης ισχύει και για τις ασφαλιστικές οφειλές που εισπράττονται από το ΚΕΑΟ. Για τον λόγο αυτόν προτείνεται η αναλογική εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 15 του ν. 4174/2013 για τις υπηρεσίες του ΚΕΑΟ, όπως ισχύει για τη φορολογική διοίκηση».

Πληροφορίες

Όμως, τι ισχύει για τη φορολογική διοίκηση; Νωρίτερα στο άρθρο υπογραμμίζεται πως με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4174/2013 προβλέπεται ότι «όλες οι κρατικές υπηρεσίες, η Εισαγγελία, οι γραμματείες των δικαστηρίων όλων των δημοσίων οργανισμών και φορέων όπου συμμετέχει ή έχει την εποπτεία του το κράτος, καθώς και των ανεξάρτητων αρχών, όλες οι κρατικές υπηρεσίες και κάθε φορέας της Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών και όλων των δημόσιων οργανισμών, φορέων και εταιρειών, όπου συμμετέχει ή έχει την εποπτεία το κράτος, υποχρεούνται να παρέχουν στη φορολογική διοίκηση όλες τις πληροφορίες που κατέχουν για τον καθορισμό της φορολογικής υποχρέωσης και την είσπραξη της φορολογικής οφειλής

Μεταξύ των υπόχρεων οε παροχή πληροφοριών τρίτων προσώπων, όπως ενδεικτικά αναφέρονται στη διάταξη, περιλαμβάνονται τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων, τα επιμελητήρια, οι συμβολαιογράφοι, οι υποθηκοφύλακες, οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων, οι οικονομικοί ή κοινωνικοί ή επαγγελματικοί φορείς ή οργανώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΚΕΑΟ, 871.475 ασφαλισμένοι χρωστούν περίπου 23 δισ. ευρώ, με το Κέντρο Είσπραξης να έχει επιβάλει αναγκαστικά μέτρα, δηλαδή κατασχέσει», για σχεδόν 400.000 άτομα.

 

Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Alfred - 360°