ΣτΕ: Παράνομος ο υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ.

Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2016

Παράνομος κρίθηκε ο τρόπος υπολογισμού και επιβολής του ΕΝΦΙΑ σε 4 περιοχές της χώρας, το Ψυχικό, τη Φιλοθέη, τον Νέο Βουτζά και τους Δελφούς, από το Συμβούλιο της Επικράτειας με αποφάσεις του Β' Τμήματος.

Οι σύμβουλοι Επικράτειας ακύρωσαν την υπουργική απόφαση καθορισμού των αντικειμενικών αξιών κατά το σκέλος εκείνο μόνο που αφορά τις τέσσερις περιοχές, αφού σε αυτές είχαν ακίνητα οι προσφεύγοντες στο ΣτΕ και όχι για την υπόλοιπη Ελλάδα. Ωστόσο, η απόφαση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε ακύρωση του ΕΝΦΙΑ και σε άλλες περιοχές, αφού στο ανώτατο δικαστήριο εκκρεμούν χιλιάδες προσφυγές με τους προσφεύγοντες να επικαλούνται σωρεία αδικιών και υπέρμετρων χρεώσεων.

Από την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου προκύπτει όπ η ακύρωση του ΕΝΦΙΑ στις συγκεκριμένες περιοχές κρίθηκε αναγκαία διότι ο προσδιορισμός του έγινε «οριζόνπα όπως αναφέρεται συλλήβδην για όλες τις ζώνες ορισμένης περιφέρειας.»

Δηλαδή χωρίς να υπάρχει διαφανής, ορισμένη, πρόσφορη και οικονομετρικά άρτια μεθοδολογία προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία (νόμος 3852/2010), αλλά ούτε λήφθηκε υπόψη η γνώμη του κάθε Δήμου ή Κοινότητας, όπως προβλέπεται.

Ωστόσο, οι αποφάσεις του ΣτΕ δεν σημαίνουν ότι θα πρέπει το Δημόσιο να επιστρέφει τον ΕΝΦΙΑ του 2016 στους ιδιοκτήτες ακινήτων των τεσσάρων αστών περιοχών και αυτό γιατί κρίθηκε ότι δεν μπορεί ένα μήνα πριν από την εκπνοή του 2016 να τροποποιηθεί ο κρατικός προϋπολογισμός.

Όμως, το δικαστήριο έθεσε προθεσμία μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016 προκειμένου η κυβέρνηση να έχει προσδιορίσει τις νέες αντικειμενικές αξίες στις τέσσερις αυτές περιοχές προκειμένου να καθοριστεί -σύμφωνα με αυτές και όπως προβλέπει το ΣτΕ - ο ΕΝΦΙΑ για το 2017. Οι αντικειμενικές αξίες και ο ΕΝΦΙΑ των περιοχών αυτών κρίθηκε μη νόμιμος από 8 Ιουνίου 2016, δηλαδή από την ημέρα συζήτησης των υποθέσεων στο ακροατήριο της επταμελούς σύνθεσης του Β' Τμήματος του ΣτΕ.

 

Πηγή: εφημερίδα “ΗΜΕΡΗΣΙΑ”

Alfred - 360°