Στις αλλαγές του Ε3 το κλειδί για να ανοίξει το Taxis

Τρίτη 17 Απριλίου 2018
Στις αλλαγές του Ε3 το κλειδί για να ανοίξει το Taxis

Τι αλλάζει στις δηλώσεις εισοδήματος

• Εν συντομία

Όλες τις αλλαγές που έρχονται στις δηλώσεις εισοδήματος των επαγγελματιών και των αγροτών παρουσιάζει σήμερα το Documento, ενώ αναμένονται σχετικές διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ.

• Γιατί ενδιαφέρει

Πάνω από 1,4 εκατ. επαγγελματίες και πάνω από 1,1 εκατ. (200.000 κατ' επάγγελμα) αγρότες θα βρεθούν αντιμέτωποι με το νέο καθεστώς υποβολής δηλώσεων και εκπτώσεων δαπανών.

Από μέρα σε μέρα αναμένεται π εγκύκλιος από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), όπως αναφέρουν στο Documento πηγές κοντά στον επικεφαλής Γιώργο Πιτσιλά, η οποία θα προσδιορίζει τι πρόκειται να ισχύσει κατά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για περισσότερους από 1,4 εκατ. ελεύθερους επαγγελματίες. Ο στόχος της ΑΑΔΕ είναι το Taxisnet να ανοίξει για την υποβολή των φετινών δηλώσεων, που αφορούν βεβαίως τα περσινά εισοδήματα, την επόμενη εβδομάδα, αλλά τα όποια προβλήματα συνδέονται με το γεγονός, όπως πρώτο έχει γράψει το Documento, ότι πολλοί επαγγελματίες έχουν «ξεχάσει» να δηλώσουν επαγγελματικούς λογαριασμούς στην εφορία, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η αυτόματη διασταύρωση στοιχείων για τις δαπάνες που θα εκπίπτουν από το εισόδημα. Το αποτέλεσμα είναι οι τράπεζες με τη σειρά τους να μην έχουν έτοιμα τα στοιχεία για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές προκειμένου να τα διοχετεύσουν στο υπουργείο Οικονομικών ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διασταυρώσεις.

Πληροφορίες του Documento αναφέρουν ότι τα εμπόδια θα αρθούν τις επόμενες μέρες με τις διευκρινίσεις που θα παράσχει η ΑΑΔΕ αναφορικά με το έντυπο Ε3 που υποβάλλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι. Μερικές από τις αλλαγές που αναμένονται στο νέο Ε3 είναι η αναγραφή των μετόχων των ανώνυμων εταιρειών οι οποίες όμως δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών καθώς και η πλήρης καταγραφή των στοιχείων των επαγγελματικών λογαριασμών, των POS και των ιστοσελίδων που διαθέτουν οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, η δήλωση των οποίων θα είναι πλέον υποχρεωτική.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, στο νέο έντυπο Ε3 έχουν προστεθεί πίνακες με διευκρινίσεις για τα ζητούμενα στοιχεία μιας επιχείρησης, δηλαδή τις αγορές, τις πουλήσεις και τα έξοδά της, προκειμένου να διαπιστώνονται τυχόν κρυφές δαπάνες ή ψευδείς δαπάνες που αποσκοπούν στη μείωση του φορολογητέου εισοδήματος.

Τα 11 βασικά σημεία για ελεύθερους επαγγελματίες Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έχουν συλλέξει λογιστές, οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει να είναι ενήμεροι για τα ακόλουθα:

01 Δεν προβλέπεται η υποβολή του εντύπου Ε3 με επιφύλαξα. Και αυτό διότι η επιφύλαξη αφορά αποκλειστικά το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

02 Το έντυπο Ε3 «Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα» συνυποβάλλεται με τις εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις με τα έντυπα Ε1 (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος φυσικών προσώπων) και Ν (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή σε χειρόγραφη μορφή στη ΔΟΥ κατά περίπτωση.

03 Σε περίπτωση διακοπής εργασιών και έναρξης εντός του ίδιου φορολογικού έτους υποβάλλεται μία κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα για όλο το φορολογικό έτος.

04 Στις περιπτώσεις συζύγων και φυσικών προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους, το έντυπο Ε3 υποβάλλεται για καθέναν από τους συζύγους/μέλη συμφώνου συμβίωσης όπου αυτό απαιτείται από τα επιμέρους εισοδήματά τους.

05 Οποιαδήποτε μεταβολή που επήλθε στην κατάσταση της επιχείρησης μέσα στο φορολογικό έτος δεν μπορεί να δηλωθεί στο έντυπο Ε3 εάν προηγουμένως δεν έχει δηλωθεί στο τμήμα Μητρώου και Εγγραφής Φορολογουμένων της αρμόδιας ΔΥΟ.

06 Η κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα υποβάλλεται μία φορά για ίο σύνολο της επιχείρησης ανεξαρτήτως αριθμού υποκαταστημάτων και κλάδων.

07 Επιβολή τέλους επιτηδεύματος από 400 έως 650 ευρώ σε κάθε φορολογούμενο που έχει ασκήσει επιχειρηματική δραστηριότητα: οι φορολογούμενοι που ασκούν ατομικά επιχειρηματικές δραστηριότητες (εμπορικές επιχειρήσεις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ή ελευθέρια επαγγέλματα) 0c πληρώσουν και για τη χρήση του 2017 το ετήσιο τέλος επιτηδεύματος, το οποίο ανέρχεται σε 65C ευρώ και σε επιπλέον 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα. Ειδικέ για τους εργαζόμενους με μπλοκάκι, δηλαδή τα φυσικά πρόσωπο που το εισόδημά τους προέρχεται από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα και έχουν έγγραφη σύμβαση με μέχρι τρία φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή το 75% των ακαθάριστων εσόδων τους προέρχεται από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τα ποσά του τέλους επιτηδεύματος ανέρχονται σε:

α) 400 ευρώ ετησίως εφόσον ι έδρα βρίσκεται σε τουριστικό τόπι ή σε πόλεις-χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους,

β) 500 ευρώ ετησίως εφόσον ι 03έδρα βρίσκεται σε πόλη με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους.

Η περιοχή του νομού Αττικής λογίζεται ως μια πόλη, καθώς και το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης.

Εξαιρούνται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος τα πρόσωπα που ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%. Σε περίπτωση διακοπής της δραστηριότητας μέσα στη χρήση, το τέλος επιτηδεύματος περιορίζεται ανάλογα με τους μήνες λειτουργίας της επιχείρησης ή άσκησης του επαγγέλματος. Χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερών λογίζεται ως μήνας.

Εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις καταβολής του τέλους, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, οι εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους. Επίσης εξαιρούνται ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών, καθώς και οι περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων εφόσον για τον επιτηδευματία υπολείπονται τρία έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται το 65ο έτος της ηλικίας.

08 Προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, η κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα συνυποβάλλεται από τους αποκτώντες εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα για τις ανάγκες λογιστικού προσδιορισμού του αποτελέσματος, ανεξαρτήτως της υποχρέωσης τήρησης κατάλληλων λογιστικών αρχείων (βιβλία και στοιχεία), σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία.

09 Για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το έντυπο Ε3 υποβάλλεται όταν έχουν εισόδημα από επιχειρηματικές συναλλαγές, ενώ στην περίπτωση που έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, το έντυπο αυτό υποβάλλεται χωρίς να αναγράφονται ποσά.

10 Έκπτωση παρακρατηθέντων ποσών ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης από το συνολικό ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που αναλογεί στο άθροισμα των εισοδημάτων του φορολογούμενου από όλες τις πηγές.

Από το συνολικό ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που αναλογεί στο άθροισμα όλων των εισοδημάτων του φορολογουμένου αφαιρείται (εκπίπτει) το άθροισμα των ποσών της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που παρακρατούνταν κάθε μήνα από τους μισθούς ή τις συντάξεις τις οποίες εισέπραττε ο φορολογούμενος κατά το προηγούμενο έτος.

11 Έκπτωση παρακρατηθέντων και προκαταβληθέντων φόρων εισοδήματος από το συνολικό ποσό του αναλογούντος φόρου εισοδήματος που προκύπτει από το άθροισμα των φόρων οι οποίοι αναλογούν στις επιμέρους κατηγορίες εισοδημάτων. Από τον φόρο που αναλογεί στο σύνολο των εισοδημάτων του φορολογουμένου από όλες τις βασικές πηγές (μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματικές δραστηριότητες, αγροτικές δραστηριότητες και ακίνητα) αφαιρούνται οι φόροι που παρακρατήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2017 από εισπραχθέντα ποσά μισθών ή συντάξεων, καθώς και οι φόροι οι οποίοι προκαταβλήθηκαν κατά το περασμένο έτος λόγω της ύπαρξης και στην περσινή φορολογική δήλωση εισοδημάτων από επιχειρηματικές ή και αγροτικές δραστηριότητες ή λόγω φορολόγησης με βάση τα τεκμήρια κατά την εκκαθάριση της περσινής δήλωσης.

 

Πρεμιέρα για φορολογικές δηλώσεις των αγροτών

Για πρώτη φορά οι αγρότες, όπως όλοι οι άλλοι κοινοί... θνητοί, αρχίζουν τα ραντεβού τους με την εφορία, στο πλαίσιο άλλωστε των μνημονιακών υποχρεώσεων. Το Taxisnet την επόμενη εβδομάδα κι εφόσον ξεπεραστούν οι δυσκολίες με τους επαγγελματίες θα ανοίξει και γι’ αυτούς. Ο αγροτικός κόσμος που θα κληθεί να συμπληρώσει φορολογική δήλωση θα πρέπει να γνωρίζει κυρίως ότι για να γλιτώσει τον έξτρα φόρο με συντελεστή 22% θα πρέπει να υποβάλει αποδείξεις πληρωμής μέχρι και 20% επί του ετήσιου εισοδήματος για το 2017.

Αυτό σημαίνει ότι για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ οι αγρότες θα πρέπει να έχουν κάνει το 10% των συναλλαγών τους με πλαστικό χρήμα, ενώ για εισόδημα πάνω από 30.000 το αντίστοιχο ποσοστό θα πρέπει να φτάνει το 20%

Να σημειωθεί ότι από τις 2 Απριλίου ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, αφού λήγει η προθεσμία που έχουν οι τράπεζες προκειμένου να αποστείλουν στην ΑΑΔΕ (στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)όλες τις συναλλαγές που διενήργησαν οι φορολογούμενοι στη διάρκεια του 2017 μέσω πλαστικού χρήματος ή γενικότερα μέσω ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής.

Οι αγρότες, όπως και οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, θα συμπληρώσουν φέτος το έντυπο Ε1 της εφορίας. Και βεβαίως θα πρέπει να δηλώσουν τις δαπάνες που πραγματοποίησαν πέρσι ηλεκτρονικά στους κωδικούς 049 - 050 της φορολογικής δήλωσης (έντυπο Ε1) του 2018. Σε αυτούς οι αγρότες θα δουν αν έχουν εξασφαλίσει την έκπτωση φόρου 1.900 έως 2.100 ευρώ για τα περσινά εισοδήματά τους.

Οι αγρότες (όπως και οι υπόλοιπες κατηγορίες, μισθωτοί - συνταξιούχοι) που δεν καλύπτουν τα απαιτούμενα όρια δαπανών μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών κινδυνεύουν να πληρώσουν επιπλέον φόρο με συντελεστή 22%. Χαρακτηριστικό είναι το ακόλουθο παράδειγμα: Φορολογούμενος με εισόδημα 10.000 ευρώ πραγματοποιεί φέτος πληρωμές με πλαστικό χρήμα 500 ευρώ αντί των απαιτούμενων ύψους 1.000 ευρώ. Στη διαφορά των 500 ευρώ επιβάλλεται συντελεστής 22% και προκύπτει επιπλέον φόρος 110 ευρώ.

Το ελάχιστο ποσό συναλλαγών με πλαστικό χρήμα που θα πρέπει να έχουν συγκεντρώσει για το προηγούμενο έτος οι φορολογούμενοι αγρότες ανάλογα με το εισόδημά τους έχει ως εξής:

• 10% για εισόδημα έως 10.000 ευρώ

• 15% για εισόδημα από 10.000,01 έως 30.000 ευρώ και

• 20% για εισόδημα από 30.000,01 και άνω, με το ανώτατο ποσό που θα πρέπει να συγκεντρώσει ο φορολογούμενος να ανέρχεται στις 30.000 ευρώ

 

Πηγή: DOCUMENTO

Alfred - 360°