Στις σύγχρονες επιχειρήσεις ο ρόλος του CFO οφείλει να είναι πολυδιάστατος.

Σάββατο 26 Μαρτίου 2016

 

To 2016 καλωσόρισε τις εταιρείες που κατάφεραν έως σήμερα να ανταπεξέλθουν στους «δύσκολους» καιρούς, ενώ έχουμε ήδη καταγράψει κοντά στα οχτώ χρόνια κρίσης! Μία κρίση που αρχικά φαινόταν για όλους κάτι πρόσκαιρο! Ο χρόνος όμως κυλά χωρίς ανοχές και είναι αλήθεια ότι ο κόσμος της οικονομίας, τα τελευταία χρόνια, έχει αναπτυχθεί ταχύτατα και ίσως ταχύτερα απ' ότι μπορούν οι περισσότεροι να ακολουθήσουν.

Μέσα σε ένα τόσο δυναμικό περιβάλλον, γίνεται εύκολα αντιληπτό, πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του CFO, ο οποίος οφείλει να προβλέπει τις εξελίξεις. Η Οικονομική Διεύθυνση δεν στηρίζεται πλέον σε μερικές καταστάσεις και υπολογιστικά φύλλα, δείκτες ή μια στατική απεικόνιση, αλλά έχει ανάμειξη στο «γίγνεσθαι» του «επιχειρείν»! Μία ευέλικτη ομάδα διοίκησης οφείλει να συλλέξει στοιχεία από κάθε τμήμα του οργανισμού ώστε να ευθυγραμμιστεί με τους στόχους και το στρατηγικό σκοπό του. Η επικοινωνία των τμημάτων, οι σχέσεις των στελεχών και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων οδηγεί στην αμεσότητα των αποτελεσμάτων. Αυτό σημαίνει ότι ο CFO είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένος με την Εμπορική Διεύθυνση, καταρρίπτοντας τους μύθους για το διαχρονικό πόλεμο, ενώ με τη συνεργασία του CIO, η οποία είναι ουσιαστική και αναπόσπαστη, μπορεί να πάρει τις κατάλληλες αποφάσεις.

Με βάση αυτές τις συνθήκες και κατά τη διάρκεια της κρίσης, υποχρεωθήκαμε να επαναπροσδιορίσουμε ριζικά, ορισμένες διαδικασίες. Η ανάγκη για μεταβολή ήταν άμεση.

Μερικές χαρακτηριστικές διαδικασίες είναι ο επαναπροσδιορισμός και παρακολούθηση εμπορικής δραστηριότητας, η βελτιστοποίηση διαδικασιών λογιστηρίων, η ανάπτυξη Credit Control, ο ασφαλής προσδιορισμός νεκρού σημείου, η εφαρμογή ελεγκτικών διαδικασιών για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων, η ενοποίηση Reports, η ποσοτικοποίηση και ανάλυση δεδομένων και ο συνεχής προσδιορισμός προβλέψεων ροών. Οι διαδικασίες αυτές, συνθέτουν ένα μόνο μέρος από το τεράστιο όγκο δεδομένων (Big Data), που καλούνται να διαχειριστούν οι ομάδες διοίκησης με ουσιαστικό «αντίπαλο» το χρόνο και την αποτελεσματικότητα.

Μοναδική ασφαλής διέξοδος για την επιτυχία είναι η εφαρμογή κάθε μορφής καινοτομίας, η οποία αποδεικνύεται σε «φιλοσοφική λίθο» της εποχής, με σύγχρονα εργαλεία πληροφόρησης για real time ενημέρωση σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού. Στον τομέα αυτό η REVIVAL παρουσιάζει μία σημαντική υπηρεσία, η οποία αξιοποιεί τις λύσεις της πληροφορικής, για να διευκολύνει το έργο του σύγχρονου CFO, τα Business Reports. Τα Business Reports παρέχουν στον CFO την εικόνα της επιχείρησης του μέσα από συγκεκριμένες αναφορές, με συγκριτική παρουσίαση δεδομένων. Το αποτέλεσμα επιτρέπει στον CFO και σε όλα τα στελέχη να έχουν συγκεντρωμένη πληροφορία, την οποία μπορούν να αξιοποιήσουν για την εξέταση μία κατάστασης (πραγματικής ή σεναρίου). Απώτερο σκοπός είναι να εξάγουν προτάσεις για τη βελτίωση των διαδικασιών της επιχείρησής τους ή της επιχειρηματικότητας εν γένει.

Ο σημερινός CFO είναι δραστήριος, ηγέτης και διορατικός. Καλλιεργεί τις προϋποθέσεις, ώστε να γίνει ο σύγχρονος τρόπος λειτουργίας κουλτούρα σε όλα τα επίπεδα, οριζόντια αλλά και κάθετα, και ο χρόνος, από αντίπαλος, αρωγός για αποδοτικές επιλογές και γρήγορους επαναπροσδιορισμούς. Όπως ακριβώς σε μια βιομηχανική μονάδα γίνονται καινοτομίες στην παραγωγή για την αύξηση της δυναμικότητας και της ταχύτητας, με σύγχρονα μέσα, μειώνοντας το εργατικό κόστος, έτσι και ο CFO ενεργεί στο δικό του «εργοστάσιο», με σύγχρονα καινοτόμα εργαλεία, που αναπτύσσουν την κριτική και τη συνεργασία των στελεχών σε άμεσο χρόνο. Με αυτό τον τρόπο τα στελέχη αφ' ενός, αυξάνουν την κριτική τους ικανότητα και δεν καναλώνουν χρόνο σε απεριόριστες επεξεργασίες δεδομένων, και αφ' ετέρου αποδίδουν για αυτό ακριβώς το σκοπό που υπηρετούν: να αποφασίσουν οι ίδιοι και όχι τα εργαλεία, για το μέλλον του οργανισμού δημιουργώντας χθες το αύριο και βελτιώνοντας σήμερα το μέλλον !

 

Γιώργος Αντύπας
Πρόεδρος & CEO Oμίλου “REVIVAL Consulting Services SA”

 

(Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην ετήσια έκδοση του CFO AGENDA των εκδόσεων Boussias)

 

 

Δημοσίευση CFO AGENDA

Alfred - 360°