Στο 1,6 δισ. ευρώ οι επενδύσεις για ανακαινίσεις ξενοδοχείων

Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019

Σε πορεία διαρκούς αναβάθμισης βρίσκεται η ελληνική ξενοδοχεία, αφού μόλις σε μια διετία (2017 - 2018) δαπανήθηκαν περισσότερα από 1,6 δισ. ευρώ για επισκευές και ανακαινίσεις

Ο μέσος όρος δαπάνης ανακαίνισης ανά δωμάτιο κυμαίνεται από 810 ευρώ στα ξενοδοχεία Υ μέχρι 3.390 ευρώ στα ξενοδοχεία 5*, ενώ το ποσοστό των εσόδων των ξενοδοχείων που δαπανάται για επισκευές/ανακαινίσας κυμαίνεται από 10% για τα ξενοδοχεία 5* έως 19% για τα ξενοδοχεία 1*

Ταυτόχρονα καταγράφεται σαφής τάση αναβάθμισης και ανανέωσης του ξενοδοχειακού δυναμικού, καθώς το 2018 το ποσοστό των ξενοδοχείων 5* έχει υπερτριπλασιαστεί σε σχέση με το 2000 και ταυτόχρονα συρρικνώνεται το ποσοστό των ξενοδοχείων των χαμηλότερων κατηγοριών

Το 2000 τα ξενοδοχεία 5* αποτελούσαν μόλις το 6% του συνολικού ξενοδοχειακού δυναμικού και το 2018 το ποσοστό των 5* αποτελεί το 19,5% του συνολικού ξενοδοχειακού δυναμικού

Επίσης μειώνεται και το ποσοστό των ξενοδοχείων που ανήκουν στη χαμηλότερη κατηγορία και πιο συγκεκριμένα από 8,9% το 2000 σε 6,% το 2018

Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάστηκαν χθες σε έρευνα που εκπόνησε για λογαριασμό του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΓΓΕΠ). Η έκθεση αποτελεί προϊόν πρωτογενούς έρευνας σε δείγμα 10% των ελληνικών ξενοδοχεία) ν-μελών του ΞΕΕ

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΞΕΕ Αλέξανδρος Βασιλικός κάλεσε την πολιτεία να συνειδητοποιήσει τη δύναμη που μπορούν να δώσουν οι Έλληνες ξενοδόχοι στην εθνική προσπάθεια ανάκαμψης, εφόσον απαλλαγούν από τα υπέρμετρα φορολογικά βάρη και θεσπιστούν κίνητρα για περαιτέρω επενδύσεις

Οι πληρότητες

Η εποχικότητα του ελληνικού τουρισμού αποτυπώνεται και στην κατανομή της πληρότητας των ξενοδοχείων τον Μάιο και τον Αύγουστο. Τον Μάιο το 60% των ξενοδοχείων έχει πληρότητα μέχρι 60%, ενώ τον Αύγουστο πάνω από το 65% των ξενοδοχείων έχει πληρότητα από 80 %100%

Παράλληλα εντοπίστηκε ότι το 84% των διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχεία αφορά τους αλλοδαπούς επισκέπτες, γεγονός που καταδεικνύει την πίεση που υφίστανται τα ξενοδοχεία που βασίζονται στον εσωτερικό τουρισμό. Το ποσοστό των διανυκτερεύσεων των ημεδαπών του μιστών έχει συρρικνωθεί στο 16% το 2017 από 26% που ήταν το 2010

Επίσης, στην έρευνα καταγράφεται και ο έντονος δυϊσμός του ελληνικού τουρισμού, ο οποίος απεικονίζεται σε όλες τις τουριστικές μεταβλητές, καθώς 5 περιφέρειες συγκεντρώνουν πάνω από το 85% των τουριστικών μεγεθών στη χώρα μας. Ειδικότερα, οι πέντε περιφέρειες στις οποίες βρίσκονται οι τουριστικά δημοφιλέστεροι προορισμοί είναι η Κρήτη, το Νότιο Αιγαίο, τα Ιόνια Νησιά, η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία

Αυτό, σύμφωνα με το ΓΓΕΠ, έχει σοβαρές επιπτώσεις στις επιδόσεις των ξενοδοχείων που δεν βρίσκονται στους τουριστικά δημοφιλείς προορισμούς της χώρας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το μέσο έσοδο στους λιγότερο δημοφιλείς προορισμούς είναι κατά 40% χαμηλότερο από το αντίστοιχο των δημοφιλών προορισμών

Σαφή αύξηση της μέσης τιμής ανά δωμάτιο παρουσιάζει ο ελληνικός τουρισμός τα τελευταία τρία χρόνια, τόσο για την περίοδο του Μαΐου όσο και για την περίοδο του Αύγουστου, που είναι οι δύο μήνες που εξετάζει το ΙΤΕΠ. Πάντως, όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά από το ΞΕΕ, η αύξηση του μέσου εσόδου δεν σημαίνει και ανάλογη αύξηση της κερδοφορίας των ελληνικών ξενοδοχείων, καθώς τα τελευταία χρόνια αυτά έχουν υποστεί σημαντικές φορολογικές επιβαρύνσεις (αύξηση συντελεστών ΦΠΑ, κατάργηση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά, ΕΝΦΙΑ φόρος διαμονής κλπ.)

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η μέση τιμή τον Μάριο του 2018 ήταν στα 74,2 ευρώ, ενώ τον Αύγουστο ήταν στα 115,5 ευρώ. Αντίστοιχα το 2017 ήταν στα 69 και 109 ευρώ και το 2016 στα 66,3 και 107,7 ευρώ αντίστοιχα

Σημειώνεται πάντως ότι τον Αύγουστο οι τιμές των ξενοδοχείων 5* παρουσιάζουν σταθερά μείωση και από τα 219,8 ευρώ μέση τιμή του 2016 έπεσαν στα 213,5 ευρώ το 2017 και στα 203,3 ευρώ το 2018

πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Alfred - 360°