Στον αέρα τα αδήλωτα εισοδήματα.

Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2017

Στον αέρα κινδυνεύει να τιναχθεί η ρύθμιση για την οικειοθελή αποκάλυψη αδήλωτης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αδυνατεί να εφαρμόσει τη ρύθμιση, καθώς οι ΔΟΥ και οι λοιπές υπηρεσίες της δεν μπορούν να προχωρήσουν στην εκκαθάριση των εκπρόθεσμων αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ και άλλων φόρων που έχουν ήδη σπεύσει να υποβάλουν όσοι φορολογούμενοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον να ενταχθούν στη συγκεκριμένη ρύθμιση.

Ο λόγος για τον οποίο έχει «κολλήσει» η διαδικασία εφαρμογής της ρύθμισης είναι το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη διατεθεί στις ΔΟΥ το λογισμικό για τον υπολογισμό των φόρων και των προσαυξήσεων που πρέπει να πληρώσουν όσοι φορολογούμενοι ζητούν να ενταχθούν στη ρύθμιση, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων τις οποίες αυτοί προσήλθαν για να υποβάλουν.

Ήδη πολλοί φορολογούμενοι έχουν προσέλθει στις αρμόδιες ΔΟΥ για να υποβάλουν όλες τις φορολογικές δηλώσεις παρελθόντων ετών που απαιτούνται βάσει του ν. 4446/2016 για την υπαγωγή τους στη ρύθμιση της οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης των χρήσεων 2000-2016 και να πληρώσουν τα ποσά των κύριων και των πρόσθετων φόρων που προβλέπει η συγκεκριμένη ρύθμιση είτε εφάπαξ είτε τμηματικά σε 12 μηνιαίες δόσεις. Στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι μεγαλοεπιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες, καθώς και άλλων κατηγοριών φορολογούμενοι με μεγάλη οικονομική επιφάνεια, εμφανιζόμενοι στις γνωστές λίστες μεγαλοκαταθετών («65 CD», Λαγκάρντ, Μπόργιανς κ.λπ.). Κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα πολλών εξ αυτών είναι ότι έχουν ήδη επιλεγεί για φορολογικό έλεγχο από τις αρμόδιες φοροελεγκτικές υπηρεσίες (Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου, Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων, ΔΟΥ κ.λπ.), αλλά τη στιγμή που τέθηκε σε ισχύ η ρύθμιση των άρθρων 57-61 του ν. 4446/2016 ο έλεγχος δεν είχε ολοκληρωθεί, δηλαδή δεν είχε εκδοθεί πράξη οριστικού προσδιορισμού των οφειλόμενων φόρων.

Οι φορολογούμενοι αυτοί διαπίστωσαν ότι τα κίνητρα υπαγωγής στη συγκεκριμένη ρύθμιση είναι γι’ αυτούς πολύ ελκυστικά, καθώς οι διατάξεις των άρθρων 57-61 του ν. 4446/2016 προβλέπουν σημαντικό «κούρεμα» στους πρόσθετους φόρους που θα πλήρωναν, αν υπόκειντο κανονικά σε φορολογικό έλεγχο.

Οι πρόσθετοι φόροι που υπό κανονικές συνθήκες (διενέργεια και ολοκλήρωση φορολογικού ελέγχου) θα έφθαναν μέχρι και το 120% της οφειλής του κυρίως φόρου, λόγω καθυστέρησης καταβολής του, περιορίζονται με τη ρύθμιση σε επίπεδα κυμαινόμενα από 8% έως και 38%! Επιπλέον, οι διατάξεις των άρθρων 57-61 του ν. 4446/2016 προβλέπουν και απαλλαγές από πρόστιμα για πλαστά και εικονικά τιμολόγια, άρση των διασφαλιστικών μέτρων δέσμευσης των καταθέσεων και των περιουσιακών στοιχείων και απαλλαγή από την άσκηση ποινικών διώξεων και την επιβολή ποινών φυλάκισης ή κάθειρξης.

Όλοι αυτοί οι φορολογούμενοι που έχουν εκδηλώσει ήδη έντονο ενδιαφέρον για υπαγωγή στη ρύθμιση, όταν προσήλθαν στις αρμόδιες ΔΟΥ έχοντας έτοιμες προς υποβολή τις απαιτούμενες φορολογικές δηλώσεις, έφυγαν άπρακτοι. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι τους ενημέρωσαν ότι δεν μπορούν να παραλάβουν τις δηλώσεις τους και να τις εκκαθαρίσουν διότι δεν έχουν ακόμη λάβει από τη Διεύθυνση Ελέγχων της ΑΑΔΕ το πρόγραμμα εκκαθάρισης που λαμβάνει υπ’ όψιν του τις παραμέτρους της ρύθμισης και υπολογίζει με ακρίβεια τα ποσά των κύριων και των πρόσθετων φόρων που πρέπει να καταβληθούν για να «τρέξει» η ρύθμιση.

Η απογοήτευση των φορολογουμένων είναι ήδη μεγάλη, καθώς διαπιστώνουν ότι ενώ αυτοί από την πλευρά τους ανταποκρίνονται με συνέπεια στα όσα τους ζητά το Δημόσιο, οι αρμόδιες υπηρεσίες του αδυνατούν να ανταποκριθούν στις δικές τους στοιχειώδεις υποχρεώσεις. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ δεν είναι σε θέση να βεβαιώσουν τα ποσά φόρων που πρέπει να πληρώσουν όσοι επιθυμούν να υπαχθούν στη ρύθμιση του ν.4446/2016. Δεν μπορούν δηλαδή να εκδώσουν τις προβλεπόμενες από τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας «Ταυτότητες Οφειλής», προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να μπορέσουν να πληρώσουν αυτά που τους αναλογούν με βάση τη νέα αυτή ρύθμιση. Έτσι, και οι φορολογούμενοι που προσέρχονται στις ΔΟΥ χάνουν άδικα τον χρόνο τους και το Δημόσιο αδυνατεί να εισπράξει σημαντικού ύψους έσοδα από τους συγκεκριμένους πολίτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είναι αυτή τη στιγμή γνωστό πότε θα είναι έτοιμη η ηλεκτρονική εφαρμογή για τον υπολογισμό των κύριων και πρόσθετων φόρων που πρέπει να καταβάλουν όσοι ενδιαφέρονται να υπαχθούν στη ρύθμιση για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων και άλλης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών

Για όσο διάστημα οι ΔΟΥ παραμένουν χωρίς την εφαρμογή αυτή, η υλοποίηση της ρύθμισης είναι αδύνατη. Θα πρέπει δε να θεωρείται βέβαιο ότι θα υπάρξει πλέον σημαντική καθυστέρηση στην όλη διαδικασία, οπότε όλες οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις θα παραταθούν για αρκετές ημέρες

 

Πηγή: εφημερίδα «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»

Alfred - 360°