Η Revival κατέχει ένα σημαντικό μερίδιο αγοράς στις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες. Στη διάρκεια της πολυετούς δραστηριότητάς της έχει καταφέρει να παρέχει στους πελάτες της ιδέες και λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες τους. Θα σχεδιάσουμε μαζί τις μελλοντικές σας κινήσεις αναλύοντας τους στόχους σας, τα στοιχεία της εταιρείας σας αλλά και τα δεδομένα της αγοράς.

Οι υπηρεσίες που παρέχει η Revival στον τομέα του Strategy είναι:    

  • Management Consulting
  • Business Administration Consulting
  • Έρευνα και στατιστική ανάλυση της εμπορικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων
  • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan)
  • Μελέτες Βιωσιμότητας
  • Μελέτες για τη λήψη τραπεζικών χρηματοδοτήσεων
  • Διοίκηση έργων και Αναπτυξιακά προγράμματα
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Marketing & Franchising