Μερικοί από εμάς

Στρατούλη Βασιλική

Στρατούλη Βασιλική

Head of Tax Department

Η Στρατούλη Βασιλική είναι Senior Account Consultant στην εταιρεία Revival.Έχει εργαστεί ως βοηθός λογιστή στο λογιστικό-φορολογικό γραφείο Οικονομική Ανάπτυξη-Κοζανίδη Ιωάννα καθώς και στην εταιρεία IMS DATA MICRO SYSTEMS ABEE. Σκοπός της είναι η παροχή εξειδικευμένων και άμεσα υλοποιήσιμων λύσεων σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας , για την πρόβλεψη και εξυγίανση των οικονομικών μεγεθών των εταιρικών μονάδων, μέσω του πακέτου υπηρεσιών και οικονομικών μοντέλων της εταιρείας Revival.

Είναι απόφοιτη του Πάντειου Πανεπιστήμιου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης καθώς και του προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Φορολογίας και Ελεγκτικής. Έχει βραβευτεί με Υποτροφία Ι.Κ.Υ. για άριστη επίδοση στα πρώτα 3 έτη σπουδών. Κατέχει Άδεια Λογιστή Φοροτέχνη Ά Τάξης και έχει παρακολουθήσει τα σεμινάρια Μηχανογραφική Τήρηση Λογιστηρίου-Πρόγραμμα eurofasma, Δημόσια Διοίκηση και Εκπαίδευση, Δικαιώματα του Ανθρώπου και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων, Risk Management And Analysis καθώς και τις Ημερίδες Επενδύσεις και Κρίση Χρηματιστηρίου Αξιών, Franchising, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Μιλάει Αγγλικά.