Σχετικά με την ημερομηνία υποβολής του φόρου διαμονής μηνός Φεβρουαρίου

Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018
Σχετικά με την ημερομηνία υποβολής του φόρου διαμονής μηνός Φεβρουαρίου

Λόγω αποριών ορισμένων συναδέλφων σχετικά με την προθεσμία υποβολής της δήλωσης του φόρου διαμονής, σημειώνουμε τα εξής:  

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 531 του νόμου 4389/2016 ισχύουν τα εξής: 
 

...2. Ο φόρος διαμονής βαρύνει τον διαμένοντα, που έκανε χρήση του δωματίου ή του διαμερίσματος, κατά τις διακρίσεις της παραγράφου 1, επιβάλλεται μετά τη διαμονή του στο κατάλυμα και πριν την αναχώρησή του από αυτό με την έκδοση ειδικού στοιχείου-απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής από τις επιχειρήσεις της προηγούμενης παραγράφου και αποδίδεται από αυτές στη Φορολογική Διοίκηση με μηνιαίες δηλώσεις. Οι δηλώσεις υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της έκδοσης κάθε ειδικού στοιχείου - απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής. Το ειδικό στοιχείο - απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής δεν επιβαρύνεται με Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Φόρος διαμονής δεν επιβάλλεται σε περίπτωση δωρεάν παροχής υπηρεσιών διαμονής από τις ανωτέρω επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με την  ΠΟΛ.1015/2018:

..... Ο φόρος αποδίδεται από τις ως άνω επιχειρήσεις στη φορολογική διοίκηση με μηνιαίες δηλώσεις, οι οποίες υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της έκδοσης του «ειδικού στοιχείου απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής».

Με βάση τα ανωτέρω και σε συνδυασμό με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Δ., η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της δήλωση απόδοσης φόρου διαμονής εφόσον συμπίπτει με ημέρα αργίας ή Σάββατο, μετατίθεται στην επόμενη εργάσιμη ημέρα

Συνεπώς για την υποβολή της δήλωσης φόρου διαμονής μηνός Φεβρουαρίου 2018, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 2α Απριλίου 2018

Υπενθυμίζουμε επίσης ότι οι υποβολές γίνονται στις Δ.Ο.Υ., μέχρι την έναρξη της ηλεκτρονικής διαδικασίας. 

Όπως έγκαιρα εδώ σας έχει ενημερώσει ο κόμβος, η ίδια μετάθεση ημερομηνιών ισχύει για πλήθος υποχρεώσεων οι οποίες λήγουν στο τέλος του μήνα, όπως π.χ. η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων (βλέπε σχετικό άρθρο εδώ), η υποβολή δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων και η υποβολή Α.Π.Δ. (Δείτε εδώ το σχετικό άρθρο με τις ημερομηνίες). 

-------------------------------------

1 Με την παρ. 1 του άρθρου 120 του ν. 4514/2018, αντικαταστάθηκε η παρ. 2 του άρθρου 53 του ν.4389/2016 (όπως ισχύει από 1.1.2018) και αντί της προθεσμίας «μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα» που προβλεπόταν, ορίστηκε ως νέα προθεσμία «η τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα».Πηγή: Taxheaven

Alfred - 360°