Συμμετοχή 1,5% στο κτηματολόγιο αγροτικών περιοχών

Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019
Συμμετοχή 1,5% στο κτηματολόγιο αγροτικών περιοχών

Δέσμη μέτρων για την προώθηση του συγκεκριμένου προγράμματος παρουσίασε χθες ο πανελλήνιος σύλλογος τοπογράφων μηχανικών (ΠΣΔΑΤΜ). «Η συμμετοχή των πολιτών, μέχρι στιγμής, χαρακτηρίζεται αδιάφορη, μιας και κυμαίνεται από 0,71% (στις περιοχές με έναρξη 14 Ιανουάριου 2019) μέχρι 10,50% (έναρξη 19 Νοεμβρίου 2018). Η μέση συμμετοχή είναι 1,49%», ειπώθηκε εισηγητικά. Στα προηγούμενα προγράμματα κτηματογράφησης η τελική συμμετοχή των πολιτών ήταν κατά μέσον όρο 71,61%.

Ποιες είναι οι ιδιομορφίες του προγράμματος ΚΤΙΜΑ16, που πρέπει να ληφθούν υπόψη για να μην οδηγηθεί σε αποτυχία; Σύμφωνα με τους τοπογράφους, η χαμηλή αξία των δηλούμενων ακινήτων (κυρίως αγροτεμάχια), σε συνδυασμό με τη δύσκολη οικονομική κατάσταση, και η έλλειψη τίτλων ιδιοκτησίας, τοπογραφικών διαγραμμάτων και άλλων στοιχείων. Επιπλέον, οι τοπογράφοι υπογραμμίζουν τη μη ύπαρξη κεντρικής διαφημιστικής καμπάνιας, την καθυστέρηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής δηλώσεων κτηματολογίου (ήταν λειτουργική από τις 10/2) και τη μη λειτουργία των κεντρικών γραφείων συλλογής δηλώσεων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη (πρόσφατα ξεκίνησε).

«Το κτηματολόγιο είναι το μοναδικό έργο που αν οι πολίτες δεν το αγκαλιάσουν δεν υφίσταται. Σε περίπτωση που η συμμετοχή δεν πλησιάσει το 50%, δεν "υπάρχει" κτηματολόγιο», τόνισε ο Μιχάλης Καλογιαννάκης, πρόεδρος του Δ.Σ του συλλόγου τοπογράφων, σημειώνοντας πως ενώ αρχικά είχαν υπολογιστεί 432 εκατ. για το έργο, ο προϋπολογισμός έπεσε στα 300 εκατ. Ευρώ.

ΠΗΓΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Οι τοπογράφοι «χτυπούν καμπανάκι» στον φορέα υλοποίησης του κτηματολογίου και στο αρμόδιο υπουργείο, και προτείνουν: Παράταση της συλλογής των δηλώσεων πέραν του συνηθισμένου διαστήματος (από 3 έως 6 μήνες). Άμεση νομοθετική αλλαγή, ώστε η επίκληση στην έκτακτη χρησικτησία να απαιτεί λιγότερα έγγραφα και να αρκεί η προσκόμιση ενός, όχι πρόσφατου, Ε9. Θα πρόκειται για «προσωρινή δήλωση σε εκκρεμότητα». Για την «οριστική δήλωση» να απαιτείται η προσκόμιση τίτλων ιδιοκτησίας, όπως η αποδοχή κληρονομιάς. Με τον τρόπο αυτό οι πολίτες δεν θα έχουν την αίσθηση πως «χάνουν τις ιδιοκτησίες τους» και η συμμετοχή τους θα αυξηθεί (καθώς δεν θα απαιτούνται όλα τα «χαρτιά» από την αρχή).

Ο ΠΣΔΑΤΜ προτείνει επίσης ηλεκτρονική εφαρμογή χωρίς τη χρήση κωδικών Taxisnet, όπως γινόταν στα προηγούμενα προγράμματα.

Επίσης, να καταστεί σαφές στους πολίτες πως ο εντοπισμός του ακινήτου μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβολής δηλώσεων ή άλλων εφαρμογών μέσω κινητού δεν υποκαθιστά το τοπογραφικό διάγραμμα. Ακόμα, να εκδοθεί πάραυτα νέος οδηγός δηλώσεων κτηματολογίου και να ξεκινήσουν άμεσα η λειτουργία των κεντρικών γραφείων στην Αθήνα και η κεντρική διαφημιστική καμπάνια.

Alfred - 360°