Συνεχής Διεύρυνση του Πελατολογίου της Επιτυγχάνει η Revival S.A.

Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015

Παρότι η οικονομική συγκυρία δεν ευνοεί τις επιχειρηματικές συνεργασίες η εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών REVIVAL S.A. συνεχίζει να προσθέτει συνεχώς νέους πελάτες στο ενεργητικό της, παρέχοντας τους Λογιστικές, Οικονομικές και Φοροτεχνικές Υπηρεσίες.

Στο πελατολόγιό της προστέθηκαν πρόσφατα οι εταιρείες «ΠΕΠΠΑΣ ΚΡΕΑΤΑ ΙΚΕ » και «ΚΑΪΣΙΑΝΗ Γ. & Δ. Ο.Ε. ». Η εταιρεία «Πέππας Κρέατα ΙΚΕ» δραστηριοποιείται στο εμπόριο προϊόντων κρέατος με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην Μάνδρα Αττικής και με κατάστημα στην Νέα Αγορά Κρέατος του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας στον Αγ. I. Ρέντη.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην εμπορία κρέατος από το 1946. Η εταιρεία «Κατσιάνη Γ. & Δ. Ο.Ε. » εγκαινίασε για πρώτη φορά στη Ελλάδα μια αναβαθμισμένη εναλλακτική πρόταση ποιοτικής διαβίωσης ηλικιωμένων και γενικότερα ατόμων με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α) με τις πρότυπες κατοικίες «ΑΡΗΤΗ».

Οι φιλοξενούμενοι απολαμβάνουν ασφάλεια και υψηλή ποιότητα ζωής, ενώ παραμένουν αυτόνομοι και κοινωνικά δραστήριοι. Ακολουθώντας προσεκτικά βήματα και παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας η εταιρεία REVIVAL S.A. καταφέρνει να ενισχύει το μερίδιο αγοράς της ενώ παράλληλα βελτιώνει την αποτελεσματικότητα και την λειτουργία επιχειρήσεων, σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον.

 

Δημοσίευση NetFax Boussias
 

Δημοσίευση Ναυτεμπορική

Alfred - 360°