Τα δύο «κλειδιά» για τη fast track... ρύθμιση των επιχειρηματικών χρεών.

Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016

Δύο βασικές εκκρεμότητες απομένουν για να ολοκληρωθεί το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων επιχειρηματικών χρεών και αυτές αναμένεται να κλείσουν στις συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν αυτήν την εβδομάδα ανάμεσα στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και τους επικεφαλής των θεσμών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Εθνους της Κυριακής», οι δύο πλευρές καλούνται να συμφωνήσουν ως προς το ποιοι υπερήμεροι φόροι θα μπορούν να διαγράφονται αλλά και στον τρόπο λειτουργίας του νέου μηχανισμού, ο οποίος θα είναι ηλεκτρονικός και αυτοματοποιημένος.

Σε σχέση με τους φόρους, οι υπουργοί Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος και Οικονομίας Δημήτρης Παπαδημητρίου και από την άλλη πλευρά οι επικεφαλής των θεσμών θα πρέπει να συμφωνήσουν στο αν θα πρέπει να διαγράφονται όλοι οι ληξιπρόθεσμοι φόροι ή αν θα υπάρξουν εξαιρέσεις, όπως π.χ. ο ΦΠΑ και γενικά οι φόροι υπέρ τρίτων. Στη διάρκεια των προηγούμενων επαφών των τεχνικών κλιμακίων των δύο πλευρών διαπιστώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες του «Εθνους της Κυριακής», ότι από τη μεριά των δανειστών, το ΔΝΤ επέμενε στη διαγραφή όλων των φόρων ανεξαρτήτως κατηγορίας. Οι τεχνοκράτες της Κομισιόν ζητούσαν να υπάρξουν εξαιρέσεις όπως στον ΦΠΑ. Η ελληνική ομάδα έχει συνταχθεί με την άποψη της Κομισιόν.

Σε σχέση με το πώς θα λειτουργεί το ηλεκτρονικό σύστημα του εξωδικαστικού μηχανισμού τα ζητήματα είναι τα εξής:

  • Το πρώτο έχει να κάνει με τον χρόνο που μπορεί να δημιουργηθεί. Κι αυτό επειδή το μεγαλύτερο μέρος της διαβούλευσης μεταξύ επιχειρήσεων και πιστωτών θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Σύμφωνα με πληροφορίες, για να στηθεί άμεσα θα πρέπει να ανατεθεί η «κατασκευή» του σε ιδιωτική εταιρεία. Σε επίπεδο Δημοσίου, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, που θα μπορούσε να αναλάβει το έργο, δεν μπορεί να το στήσει άμεσα παρά σε διάστημα αρκετών μηνών, λόγω έλλειψης προσωπικού.

  • Το δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει με το μέχρι ποια βήματα θα ακολουθείται η αυτόματοποιημένη διαδικασία για τις επιχειρήσεις που θέλουν να ενταχθούν στην προσπάθεια της εξωδικαστικής αναδιάρθρωσης χρεών.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι τώρα το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και οι θεσμοί έχουν συμφωνήσει στο να δημιουργηθεί μια ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου μέσα από «προκάτ» διαδικασίες και την online διαπραγμάτευση οφειλετών και πιστωτών θα αποφασίζονται οι δόσεις και οι διαγραφές ληξιπρόθεσμων δανείων, φόρων και λοιπών χρεών.

Η διαδικασία θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένη για μικρές επιχειρήσεις με τζίρο έως 2,5 εκατ. ευρώ, μερικώς για τις μεσαίες με κύκλο εργασιών από 2,5 εκατ. ευρώ έως 25 εκατ. ευρώ, ενώ για τις μεγάλες οι διαπραγματεύσεις θα γίνονται σε όλα τα στάδια με φυσική παρουσία του οφειλέτη και των πιστωτών.

Η αίτηση.

Στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα ο οφειλέτης -ανεξαρτήτως μεγέθους της δραστηριότητάς του- θα υποβάλλει την αίτηση υπαγωγής στον μηχανισμό. Αυτή θα είναι προτυποποιημένη και θα συμπληρώνονται τα στοιχεία της επιχείρησης ή του ελεύθερου επαγγελματία καθώς και τα χρέη ανά πιστωτή (τράπεζα, εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, προμηθευτές και εργαζόμενοι). Οταν η αίτηση θα μπαίνει στο σύστημα, θα ειδοποιούνται αμέσως οι τράπεζες και το Δημόσιο.

Οι μικρές επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και μεσαίοι όταν υποβάλλουν αίτηση θα αναμένουν την online ανταπόκριση των πιστωτών. Αν δεν υπάρχει καμία, τότε θα θεωρείται ότι ο οφειλέτης δεν είναι βιώσιμος.

Αν υποβληθούν οι προτάσεις από τους πιστωτές, τότε θα αναζητείται πάλι μέσα από την πλατφόρμα η επίτευξη συμφωνίας. Εφόσον το 60% των πιστωτών -ως προς το ύψος του χρέους- συμφωνήσουν σε συγκεκριμένη λύση, τότε θα πραγματοποιείται συνάντηση με διαμεσολαβητή όπου και θα επικυρώνεται το σχέδιο εξυγίανσης. Η διαδικασία προβλέπει μία συνάντηση και αφορά κυρίως τις μικρές επιχειρήσεις. Η διαδικασία εξεύρεσης λύσης θα κρατά, σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι δύο μήνες. Για αυτό το διάστημα θα παύουν προσωρινά τα όποια καταδιωκτικά μέτρα των πιστωτών προς τον οφειλέτη επιχειρηματία.

Αν δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία και απαιτείται κι άλλο χρονικό διάστημα, τότε εφόσον και σε αυτή την περίπτωση συμφωνεί το 60% των πιστωτών θα δίνεται κι άλλη παράταση, με το ανώτατο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα να φτάνει μέχρι τους έξι μήνες. Η τελευταία πρόβλεψη γίνεται κυρίως για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Στη διορία της δίμηνης διαπραγμάτευσης θα υπάρχει η δυνατότητα της πραγματοποίησης μέχρι τριών συναντήσεων οφειλέτη-πιστωτών υπό τον διαμεσολαβητή. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις π.χ. στην πρώτη συνάντηση θα συμφωνείται η εταιρεία που θα επιλέγεται για να κάνει τη μελέτη βιωσιμότητας. Στη δεύτερη θα προτείνονται οι λύσεις και στην τρίτη θα επιδιώκεται η συμφωνία για το τελικό σχέδιο εξυγίανσης.

Η εκκρεμότητα που υπάρχει είναι μέχρι ποιο σημείο θα λειτουργεί το σύστημα αυτοματοποιημένο για τις μεσαίες επιχειρήσεις. Η ελληνική πλευρά έχει προτείνει να πραγματοποιείται έως την ώρα που θα υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι τις προτάσεις εξυγίανσης. Μετά, το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης εισηγείται να γίνονται συναντήσεις με φυσική παρουσία.

Τα κριτήρια βιωσιμότητας για τους μικρούς επιχειρηματίες (απλογραφικό λογιστικό σύστημα) θα είναι θετικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων και ένα κριτήριο βασιζόμενο στο αριθμητικό αποτέλεσμα της διαίρεσης των συνολικών υποχρεώσεώντους προς τα προαναφερθέντα αποτελέσματά τους.

Για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, προτείνεται η επιλεξιμότητά τους να βασίζεται στο θετικό πρόσημο των αποτελεσμάτων τους προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) και στην αναλογία συνολικών υποχρεώσεων προς EBITDA, όπως τα οικονομικά αυτά στοιχεία απεικονίζονται στον ισολογισμό τους. Ως προς το περιεχόμενο των λύσεων για τις επιχειρήσεις δεν θα υπάρχουν περιορισμοί, καθώς θα μπορούν να αφορούν πολυετείς επιμηκύνσεις της περιόδου αποπληρωμής, διαγραφές μέρους των οφειλών ή και άλλους τρόπους ρύθμισης ή αναδιάρθρωσης του χρέους.

 

Πηγή: εφημερίδα “ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ”

Alfred - 360°