Ταμειακές μηχανές - Διασύνδεση My data : Από 1 Σεπτεμβρίου εφαρμογή

Τρίτη 31 Αυγούστου 2021

Από 1 Σεπτεμβρίου σταδιακά θα ξεκινήσει για τις ταμειακές μηχανές η υποχρεωτική διαβίβαση των παραστατικών εσόδων των επιχειρήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα mydata και η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με την ΑΑΔΕ.
 

Σε περίπτωση συναλλαγών με πιστωτική ή χρεωστική το κράτος θα εισπράττει το ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην απόδειξη ή στο τιμολόγιο σε πραγματικό χρόνο.

Σε περίπτωση που η συναλλαγή γίνεται με μετρητά τότε η διασύνδεση της ταμειακής μηχανής με τον τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησης θα επιτρέπει την επόμενη μέρα να γίνεται η μεταφορά του ποσού που αντιστοιχεί στον ΦΠΑ που αφορά στην κάθε απόδειξη.
 

Τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται είναι τα εξής:

α) Α.Φ.Μ. του εκδότη
β) Είδος Παραστατικού λιανικής πώλησης
γ) Αύξων αριθμός του στοιχείου λιανικής πώλησης
δ) Ημερομηνία και ώρα έκδοσης
ε) Συντελεστής ΦΠΑ
στ) Συνολική αξία παραστατικού
 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

Α) Από 01/09/2021 αυτές που βάσει ΚΑΔ, δεν επλήγησαν από την πανδημία και το φορολογικό έτος 2019, είχαν ακαθάριστα έσοδα πάνω από 100.000 Euro
Β) Από 01/10/2021 αυτές που βάσει ΚΑΔ, δεν επλήγησαν από την πανδημία και το φορολογικό έτος 2019, είχαν ακαθάριστα έσοδα μέχρι και 100.000 Euro και
Γ) Από 01/11/2021 οι υπόλοιπες επιχειρήσεις. Στην ίδια ημερομηνία εντάσσονται και οι επιχειρήσεις που είτε είναι υπόχρεες σε χρήση ταμειακής μηχανής (Φ.Η.Μ) , είτε χρησιμοποιούν προαιρετικά Φ.Η.Μ. και έχουν κάνει έναρξη εργασιών από 01/01/2020 έως και την 01/09/2021, καθώς και οι επιχειρήσεις που το φορολογικό έτος τους λήγει σε διαφορετική ημερομηνία της 31/12.

Alfred - 360°