Ταμειακές online με την εφορία.

Τετάρτη 20 Ιουλίου 2016

Online παρακολούθηση όλων των επαγγελματιών, για να μπει «φρένο» στη μη απόδοση ΦΠΑ και στην έκδοση πλαστών αποδείξεων από ταμειακές-μαϊμού.

Στην ηλεκτρονική διασύνδεση των ταμειακών μηχανών των επιχειρήσεων με τα ηλεκτρονικά συστήματα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) προχωρά το υπουργείο Οικονομικών, ενώ οι επιτηδευματίες που δεν έχουν ταμειακές μηχανές ή άλλουε φορολογικούς μηχανισμούς θα υποχρεωθούν να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην ΓΓΠΣ τα δεδομένα των φορολογικών στοιχείων που εκδίδουν.

Στόχος είναι η online παρακολούθηση των κινήσεων όλων των επαγγελματιών. Ο τζίρος θα καταγράφεται καθημερινά και θα εντοπίζονται ευκολότερα για έλεγχο επιχειρήσεις που εμφανίζουν ασυνήθιστα χαμηλή κίνηση, όπως τουριστικές επιχειρήσεις, μπαρ, κομμωτήρια κ.λπ.

Σε πραγματικό χρόνο

Με τη διασύνδεση στο Taxis το υπουργείο Οικονομικών θα έχει τη δυνατότητα σε πραγματικό χρόνο να βλέπει κάθε ταμειακή ροή, επομένως θα μπορεί να γνωρίζει εκ των προτέρων τα ποσά ΦΠΑ που θα πρέπει να αποδοθούν από τις επιχειρήσεις στο Δημόσιο. Με το νέο σύστημα αναμένεται να αντιμετωπιστεί σε μεγάλο βαθμό η μη απόδοση του ΦΠΑ και να μπει «φρένο» στην έκδοση «πλαστών» αποδείξεων από φορολογικές ταμειακές μηχανές-μαϊμού.

Η διάταξη για τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με το Τaxisnet αναμένεται να κατατεθεί στο νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου στα καπνικά προϊόντα, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, θα προβλέπει:

  1. Ολα τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες, καθώς επίσης και όλα τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες θα υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στις πληροφοριακές υποδομές της ΓΓΠΣ του υπουργείου Οικονομικών τα δεδομένα όλων των φορολογικών στοιχείων που εκδίδουν (π.χ. των παραστατικών που σχετίζονται με χονδρικές ή λιανικές συναλλαγές), ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσής τους (ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα).

  2. Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών θα καθοριστούν η έκταση εφαρμογής και οι ειδικότερες υποχρεώσεις των συναλλασσομένων (φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων), η διαδικασία και οι τεχνικές προδιαγραφές για τη διαβίβαση, την ασφάλεια και την επεξεργασία των δεδομένων, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διαβίβασή τους.

  3. Υπεύθυνη για τη διαβίβαση, την επεξεργασία, τη διαχείριση και τη διάθεση των δεδομένων των συναλλαγών είναι η Διεύθυνση Υποστήριξηε Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (ΔΥΠΗΛΥ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

  4. Για κάθε συναλλαγή για την οποία ο υπόχρεοε δεν διαβιβάζει τα δεδομένα τηε θα επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ.

Alfred - 360°