Ταχύτερη επιστροφή ΦΠΑ σε εταιρείες

Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017
Ταχύτερη επιστροφή ΦΠΑ σε εταιρείες

Την ταχύτερη επιστροφή των πιστωτικών υπολοίπων ΦΠΑ σε διάστημα κάτω των 90 ημερών, με στόχο να αυξηθεί η ρευστότητα των επιχειρήσεων αλλά και προκειμένου να δείξει η κυβέρνηση στους πιστωτές της χώρας ότι αποπληρώνει τις υποχρεώσεις της από τα κρατικά διαθέσιμα, προβλέπει απόφαση που υπέγραψε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργος Πιτσιλής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, συνολικά οι αιτούμενες επιστροφές από 6.568 επιχειρήσει ξεπερνούν τα 890 εκατ. ευρώ, με τον μέσο χρόνο αναμονής ή διαφορετικά επιστροφή5, να προσεγγίζει τον έναν χρόνο.

Η απόφαση για ταχύτερη επιστροφή ΦΠΑ αφορά, ωστόσο, συγκεκριμένες επιχειρήσει που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και οι οποίες μεταξύ άλλων δεν έχουν υποπέσει σε φορολογία και τελωνειακές παραβάσεις. Με βάση την απόφαση, αυτή η διαδικασία ακολουθείται για αιτήσει με υψηλά ποσά πιστωτικού υπολοίπου, οι οποίες υποβάλλονται από επιχειρήσει που:

• Από τη φύση της δραστηριότητάς τους δημιουργούν συστηματικά πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ (εξαγωγικές),

• Είναι κάτοχοι αδειών Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (ΑΕΟ - Authorized Economic Operator) ή αδειών απλουστευμένων διαδικασιών, που έχουν χορηγηθεί κατόπιν αξιολόγησή κριτηρίων και προϋποθέσεων, βάσει του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.

• Πραγματοποιούν συναλλαγές που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ σε ποσοστό τουλάχιστον 50% του κύκλου εργασιών τους για σκοπούς ΦΠΑ, το τελευταίο ημερολογιακό έτος. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι για τις επιχειρήσεις αυτές να εμφανίζουν υψηλό βαθμό φορολογικής συμμόρφωσή.

Δηλαδή, σωρευτικά:

• Να έχουν ελεγχθεί για τουλάχιστον τρείς φορολογικές περιόδους και το σύνολο των επιστραφέντων ποσών -μετά τον έλεγχο- να μη διαφέρει πάνω από 5% από το συνολικά αιτούμενο

• Να μην έχουν υποπέσει σε φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις

• Να μη χαρακτηρίζονται -βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου- ως ύποπτοι για συμμετοχή σε απάτη για ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση αφορά κυρίως επιχειρήσεις με υψηλά πιστωτικά υπόλοιπα, καθώς αυτές κατά βάση ελέγχονται από τις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών. Για τις αιτήσεις με το αιτούμενο ποσό κάτω των 250.000 ευρώ συνήθως δεν γίνονται έλεγχοι και το ποσό επιστρέφεται ανάλογα με τον όγκο των αιτήσεων που πρέπει να επεξεργαστεί κάθε εφορία.

Φυσικά, σημαντικό s παράγοντας είναι και το διαθέσιμο ποσό που υπάρχει κάθε μήνα από το υπουργείο Οικονομικών, το ύψος τους οποίους δεν ικανοποιεί σε καμία περίπτωση το σύνολο των αιτούμενων ποσών

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία:

1. 1.6.568 επιχειρήσει αναμένουν την επιστροφή ΦΠΑ που ανέρχεται στο ποσό των 891 εκατ. ευρώ

2. 2.4.407 επιχειρήσεις περιμένουν την επιστροφή ΦΠΑ ύψους 734,85 εκατ. ευρώ για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών

3. Ο μέσος χρόνος αναμονής ανέρχεται στις 357 ημέρες

4. Υπάρχουν εφορίες που καθυστερούν τις επιστροφές φόρων για διάστημα πάνω από 4,5 χρόνια. Ειδικότερα:

• Ο μέσος χρόνος επιστροφών ΦΠΑ από το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων ανέρχεται στις 1.663 ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένες επιχειρήσεις περιμένουν την επιστροφή ΦΠΑ για περισσότερα από 5 χρόνια

• Η Α' εφορία Θεσσαλονίκη επιστρέφει τα αιτούμενα ποσά έπειτα από 1.395 ημέρεε κατά μέσον όρο

• Η ΔΟΥ Ψυχικού έχει αναμονή 1.222 ημερών κατά μέσον όρο και

• Η ΔΟΥ Γ' Πειραιά έχει μέσο χρόνο επιστροφής τις 1.109 ημέρες

Όπως δήλωσε ο κ. Πιτσιλής, «βασική μας προτεραιότητα αποτελεί η διευκόλυνση του επιχειρείν, στο πλαίσιο πάντα των δυνατοτήτων μας και του δημοσιονομικού πλαισίου, στο οποίο κινείται η Ελληνική Δημοκρατία. Στόχος μας είναι να χτίσουμε μια σχέση αυξανόμενα εμπιστοσύνη με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ενισχύοντας ταυτόχρονα τον βαθμό συνέπειας της φορολογικής διοίκησή στις υποχρεώσεις μας απέναντι στους φορολογουμένους».

 

Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Alfred - 360°